menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://rodacirodakom.sk/

Skóre udelené komisiou: 8,2

Posudok vypracoval/a: Michal Hvorecký, vstupná analýza Aneta Žugecová

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.
  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.
  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.
  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje)

 

Základná charakteristika

Webová stránka rodacirodakom.sk patrí rovnomennej organizácii, ktorá sa charakterizuje ako apolitické občianske združenie. Združenie uvádza, že „vzniklo s cieľom poukázať na to, že máme významne osobnosti na ktoré môžeme byť hrdí a z ktorých si môžeme brať príklad pre ich usilovnosť, oddanosť, vytrvalosť, lásku k svojmu rodu, národu k rodnej hrude. S príchodom „pandémie“ sa zmenili naše životy, vynorili sa nové problémy, ktoré je potrebné aktuálne riešiť. Z toho dôvodu [...] sa zamerali najmä na informovanie verejnosti.“ Charakteristike zodpovedá aj obsah webu, ktorý tvoria prevažne články o pandémií covid-19, slovenských rodákoch a liečivých rastlinách a nerastoch.

Web pôsobí v koordinácií s portálom Rodák informuje. Kliknutím na sekciu „Ďakujeme“ na webe Rodák informuje sa návštevník dostane priamo na webovú stránku Rodáci rodákom. Občianske združenie Rodáci rodákom je tiež uvedené ako kontakt v „informačníku“ Rodák informuje, ktorý je vo forme PDF súboru zverejnený na oboch webových stránkach. Portál Rodák informuje bol rovnako zaradený na zoznam stránok s pochybným obsahom projektu Konšpirátori.sk.

 

O webe

Podľa registra mimovládnych neziskových organizácií je riaditeľom organizácie Roman Svätopluk Javorík. Osoba s rovnakým menom a adresou poskytla v roku 2016 dar pre extrémistickú ĽSNS  v hodnote viac ako 6 000 eur. Podľa zistení Denníka N je tiež Roman Svätoslav Javorík uvedený ako kontaktná osoba v protokole o zaregistrovaní webu Idemvoliť.sk, ktorý je tiež zaradený na zoznam projektu Konšpirátori.sk, pretože zverejňuje nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o slovenských politických stranách.

 

Letáky vyvolávajúce nenávisť voči lekárom a epidemiológom

Organizácia Rodáci rodákom zverejnila na svojom webe letáky na stiahnutie, „ktoré poukazujú na väzby lekárov na farmaceutické firmy“ a obsahujú „články nevhodné pre vakcinačnú propagandu“ a povzbudzuje svojich čitateľov, aby si ich stiahli a rozdali vo svojom okolí. Na letákoch sa nachádzajú fotky, mená a výroky slovenských lekárskych autorít ako Vladimír Krčméry, Miloš Jeseňák či Elena Prokopová, ktorí verejne vystupovali počas pandémie covid-19 a zasadzovali sa za očkovanie.

Letáky tvrdia, že menovaní lekári dostávajú financie v podobe darov, grantov alebo výplaty od farmaceutických firiem a preto nie sú objektívni pri posudzovaní rizík vakcín a nemali by rozhodovať o protipandemických opatreniach.

Na záver textu je uvedené: „Sú obdobia, kedy sa k moci dostanú nadmieru neschopní „ľudia“, zároveň sú však schopní všetkého“. Čitateľ ľahko nadobudne pocit, že autor hovorí o menovaných lekároch a epidemiológoch, ktorí majú páchať zlo. Okrem toho je slovo „ľudia“ v úvodzovkách, čo lekárov dehumanizuje. Zverejnenie a distribúcia takéhoto zoznamu vyvoláva nenávisť voči menovaným odborníkom, čo je mimoriadne nebezpečné aj v kontexte polarizovanej spoločnosti a útokov na lekárov a epidemiológov počas pandémie. 

Letáky tiež obsahujú zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia o vakcínach proti covidu. Tvrdia, že „mnoho vedcov, lekárov upozorňuje na to, že riziká nežiaducich účinkov týchto látok prevyšujú pozitíva...“ a „dáta zo sveta jasne ukazujú, v štátoch s najväčšou zaočkovanosťou je aj najväčšie šírenie nákazy, viac hospitalizácií, viac úmrtí.“ Pri týchto tvrdeniach sa neopierajú o žiadne zdroje. Svetová zdravotnícka organizácia opakovane zdôrazňovala, že benefity vakcíny prevyšujú jej riziká a očkovanie znižuje riziko hospitalizácie a úmrtia.

 

Antivaxer ako symbol odvahy a pravdy

V  časti o slávnych rodákoch nájde návštevník webu okrem životopisov vynálezcov Š. A. Jedlíka, J. M. Petzvala, A. B. Stodolu, či vojenského stratéga A. Hadíka aj informáciu o Reném Balákovi, ktorý v roku 2020 neúspešne kandidoval do NR SR na kandidátke ĽSNS.

René Balák sa dostal do povedomia antisystémových webov ako antivaxer počas pandémie covid-19. Objavoval sa vo vysielaniach ZVTV a písal pre web Hlavné správy, ktoré sú taktiež zaradené na zozname projektu Konšpirátori.sk. Kritizoval v nich mRNA vakcíny, pandemické opatrenia a upozorňoval na údajnú korupciu spojenú s výrobou, nákupom a predajom vakcín. Tiež propagoval alternatívnu liečbu covidu.

Viaceré jeho vyjadrenia boli nielen v rozpore s vedeckým konsenzom, ale mohli viesť k neochote čitateľa dať sa zaočkovať a dodržiavať opatrenia nariadené štátom, čo ohrozuje jednotlivca, ako aj verejné zdravie v krajine. Webová stránka rodacirodakom.sk ho napriek týmto skutočnostiam vykreslili ako národného hrdinu a „príklad odvahy, povzbudenia v boji za slobodu, pravdu“.

 

Odkazy na weby šíriace dezinformácie

Pod článkami sa nachádzajú odkazy na web hlavnespravy.sk zaradený na zoznam konšpirátorov, ruský web fondsk.ru, ktorý podľa portálu EU vs. Disinfo opakovane šíril dezinformácie týkajúce sa covidu a web reseauinternational.net, ktorý je identifikovaný ako súčasť ekosystému šíriaceho dezinformácie so sídlom v Moskve.

 

Anonymní autori článkov

Články nespĺňajú základný štandard novinárskej etiky. Pod článkami je uvedené len krstné meno autora Roman. Čitateľ môže len hádať, či ide o riaditeľa občianskeho združenia Romana Svätopluka Javoríka.

 

Záver

Webová stránka Rodáci rodákom, ktorú spravuje rovnomenné občianske združenie, má formát spravodajského webu, ale nedodržiava základné zásady novinárskej etiky, keď neuverejňuje mená autorov článkov a odkazuje na pochybné zdroje. Portál útočí na lekárov a epidemiológov, ktorí vystupovali verejne počas pandémie covid-19 a odporúčali očkovanie. Uverejňuje texty, ktoré spochybňujú vedecký konsenzus o tom, že očkovanie proti covidu je bezpečné a účinné. Tieto články môžu mať závažné celospoločenské dopady, pretože môžu viesť k neochote čitateľov dať sa zaočkovať a ohroziť zdravie jednotlivca ako aj verejné zdravie v krajine. Z týchto dôvodov ho odborná komisia projektu Konšpirátori.sk zaradila na zoznam stránok so sporným obsahom.

 

Doplňujúce screenshoty: