menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

Niektoré stránky boli dočasne odstránené. Zistiť viac

Stiahnite si zoznam webov, na ktorých neodporúčame inzerovať

Inštrukcie

Tieto inštrukcie sa venujú vylúčeniu rizikových webov z vašich kampaní v Google Ads. Pokiaľ používate aj iné inzerentné siete, prosíme konzultujte postup s vašou agentúrou. Ponúkame vám výborný skript pre Google Ads, ktorý weby nie len vylúči, ale aj zoznam pravidelne automaticky aktualizuje. Ak nechcete použiť automatizované riešenie, pozrite si návod na manuálne vylúčenie. Ďakujeme, že používate náš zoznam.

Manuálne vylúčenie

 1. 1.

  Stiahnite si tento .csv súbor so zoznamom webov na vylúčenie.

 2. 2.

  Prihláste sa do účtu Google Ads a kliknite na položku „Zoznamy vylúčenia umiestnení" v časti “Nástroje a nastavenia”.

  analytics-manual-step-1
 3. 3.

  Kliknite na modré tlačidlo + a vyberte možnosť "Nahrať zoznam".

  analytics-manual-step-2
 4. 4.

  Pomenujte zoznam, vyberte zdroj "Nahrať súbor" a vyberte stiahnutý .csv súbor. Voľbu potvrďte tlačidlom “Použiť”.

  analytics-manual-step-3
 5. 5.

  Po úspešnom nahratí obnovte stránku a kliknutím na názov zoznamu ho otvorte.

 6. 6.

  Na konci zoznamu kliknite na tlačidlo “Použiť v kampaniach”.

  analytics-manual-step-4
 7. 7.

  Vyberte kampane, do ktorých chcete pridať svoj zoznam vylúčených umiestnení a kliknite na tlačidlo "Hotovo“.

  analytics-manual-step-5

Automatizované vylúčenie

Nasledujúci skript je potrebné vložiť do Google Ads. V prípade potreby môžete nájsť bližšie inštrukcie nižšie.

function main() {
 var spreadsheetURL = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Axn4wvJi9fa8BT6e70K-ZLcg8l9rpjXYOQboShQJlEM/edit?usp=sharing';
 var sheet     = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetURL).getSheets()[0];

 var track = function(campaign_id) {
  // no sensitive data are pushed to 3rd party server
  // only md
  var sha = function(input_string) {
   // compute md5 of input string
   return Utilities.base64Encode(
    Utilities.computeDigest(Utilities.DigestAlgorithm.SHA_256, input_string)
   );
  }

  var customer_hash = sha(AdWordsApp.currentAccount().getCustomerId());
  var track_url = 'http://www.konspiratori.sk/skript/?c='+customer_hash;
  if(campaign_id){
   var campaign_hash = sha(campaign_id);
   track_url += '&cc='+campaign_hash;
  }
  UrlFetchApp.fetch(track_url, {muteHttpExceptions: true});
 }

 // track script run, no sensitive data collected
 track();

 // name exclusion list
 var placementListName = 'KONSPIRATORI.sk';

 var placements = [];
 var row_index = 1;

 while(true) {
  var range = sheet.getRange('A'+row_index+':A'+row_index).getValues();
  if(range[0][0] == '') {
   break;
  }

  placements.push(range[0][0]);
  row_index++;
 }

 Logger.log('Exclusion URLs loaded: ', placements);
 var sharedExcludedPlacementSelector = AdWordsApp.excludedPlacementLists().orderBy("SharedSetId DESC");

 var sharedExcludedPlacementIterator = sharedExcludedPlacementSelector.get();
 var placementList = null;

 while (sharedExcludedPlacementIterator.hasNext()) {
  var sharedExcludedPlacement = sharedExcludedPlacementIterator.next();
  if(sharedExcludedPlacement.getName() == placementListName) {
   placementList = sharedExcludedPlacement;
   break;
  }
 }

 if(!placementList) {
  var placementListOperation = AdWordsApp.newExcludedPlacementListBuilder().withName(placementListName).build();
  if(placementListOperation.isSuccessful()) {
   Logger.log('Placements list build success');
  }
  var placementList = placementListOperation.getResult();
 }

 placementList.addExcludedPlacements(placements);
 var sharedExcludedPlacementIterator = placementList.excludedPlacements().get();
 while (sharedExcludedPlacementIterator.hasNext()) {
  var placement = sharedExcludedPlacementIterator.next();
  Logger.log(placement.getUrl());
  if(placements.indexOf(placement.getUrl()) == -1) {
   placement.remove();
  }
 }

 // iterate over all available campaigns
 var campaignIterator = AdWordsApp.campaigns().get();

 while (campaignIterator.hasNext()) {
  var campaign = campaignIterator.next();
  track(campaign.getId()); // just for statistics, no sensitive data collected
  campaign.addExcludedPlacementList(placementList);
 }
}
 1. 1.

  Prihláste sa do Google Ads účtu a kliknite na položku “Skripty” v časti “Nástroje a nastavenia”.

  1-krok
 2. 2.

  Kliknite na modré tlačidlo +.

  2-krok
 3. 3.

  Pomenujte skript a prekopírujte jeho vyššie uvedené znenie do textového poľa. Autorizujte ho kliknutím na tlačidlo “Overiť”.

  3-krok
 4. 4.

  Skript potrebuje práva na úpravu kampaní, keďže zoznam webov automaticky pridá k vašim kampaniam.

  3-krok
 5. 5.

  Skript spustite bez zobrazenia ukážky.

  3-krok
 6. 6.

  Nezabudnite si nastaviť frekvenciu, v akej má skript zbiehať.

  3-krok

Automatizované vylúčenie pre agentúrny účet

Nasledujúci skript je potrebné vložiť do Google Ads. V prípade potreby môžte nájst bližšie inštrukcie na vloženie skriptu v časti Automatizované vylúčenie.

function main() {
 var spreadsheetURL = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Axn4wvJi9fa8BT6e70K-ZLcg8l9rpjXYOQboShQJlEM/edit?usp=sharing';
 var sheet     = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetURL).getSheets()[0];

 var placements = [];
 var row_index = 1;

 while(true) {
  var range = sheet.getRange('A'+row_index+':A'+row_index).getValues();
  if(range[0][0] == '') {
   break;
  }

  placements.push(range[0][0]);
  row_index++;
 }

 Logger.log('Exclusion URLs loaded: ');
 Logger.log(placements);

 accountIterator = MccApp.accounts().get();
 while(accountIterator.hasNext()) {
  MccApp.select(accountIterator.next());
  processClientAccount(placements);
 }
}


function processClientAccount(placements) {
 Logger.log("Processing account: " + AdWordsApp.currentAccount().getName());

 var track = function(campaign_id) {
  // no sensitive data are pushed to 3rd party server
  var sha = function(input_string) {
   // compute md5 of input string
   return Utilities.base64Encode(
    Utilities.computeDigest(Utilities.DigestAlgorithm.SHA_256, input_string)
   );
  }

  var customer_hash = sha(AdWordsApp.currentAccount().getCustomerId());
  var track_url = 'http://www.konspiratori.sk/skript/?c='+customer_hash;
  if(campaign_id){
   var campaign_hash = sha(campaign_id);
   track_url += '&cc='+campaign_hash;
  }
  UrlFetchApp.fetch(track_url, {muteHttpExceptions: true});
 }

 // track script run, no sensitive data collected
 track();

 // name exclusion list
 var placementListName = 'KONSPIRATORI.sk';

 var sharedExcludedPlacementSelector = AdWordsApp.excludedPlacementLists().orderBy("SharedSetId DESC");

 var sharedExcludedPlacementIterator = sharedExcludedPlacementSelector.get();
 var placementList = null;

 while (sharedExcludedPlacementIterator.hasNext()) {
  var sharedExcludedPlacement = sharedExcludedPlacementIterator.next();
  if(sharedExcludedPlacement.getName() == placementListName) {
   placementList = sharedExcludedPlacement;
   break;
  }
 }

 if(!placementList) {
  var placementListOperation = AdWordsApp.newExcludedPlacementListBuilder().withName(placementListName).build();
  if(placementListOperation.isSuccessful()) {
   Logger.log('Placements list build success');
  }
  var placementList = placementListOperation.getResult();
 }

 placementList.addExcludedPlacements(placements);
 var sharedExcludedPlacementIterator = placementList.excludedPlacements().get();
 while (sharedExcludedPlacementIterator.hasNext()) {
  var placement = sharedExcludedPlacementIterator.next();
  Logger.log(placement.getUrl());
  if(placements.indexOf(placement.getUrl()) == -1) {
   placement.remove();
  }
 }

 // iterate over all available campaigns
 var campaignIterator = AdWordsApp.campaigns().get();

 while (campaignIterator.hasNext()) {
  var campaign = campaignIterator.next();
  track(campaign.getId()); // just for statistics, no sensitive data collected
  campaign.addExcludedPlacementList(placementList);
 }
}

Autor Google Ads skriptov

"Dobré meno môže ľahko poškodiť aj nevedomé umiestnenie reklamy na webových stránkach s nevhodným, neserióznym alebo klamlivým obsahom. Kontrola v digitálnom svete je zložitá, no nie nemožná. Aj preto sme sa zapojili do projektu konspiratori.sk. Chránime reputáciu našich klientov a bránime spojeniu ich značky so sporným obsahom.", Vlado Vanek, Managing Director