menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

Vaše 2 % nám pomôžu vyhrať nad dezinformátormi

Náš projekt je už 8 rokov kompasom v mori internetových lží a manipulácií. 

Na zozname webov so sporným obsahom máme už viac ako 300 stránok, ktoré zavádzajú o zdraví, konšpirujú o spoločnosti, podnecujú nenávisť a šíria strach. Sme radi, že našu stránku navštívilo už takmer 600 000 ľudí a našu databázu dobrovoľne využíva viac ako 11 000 zadávateľov reklamy na Slovensku a v Česku. 

Dezinfowebom sa nepáči byť na našom zozname. Útočia na nás nielen slovne, ale pokúšajú sa umlčať našu kritiku aj právnou cestou. Preto sa roky bránime pred nezmyselnými a šikanóznymi žalobami.

Na čo použijeme vaše 2 %

Súdne spory s dezinfowebmi si vyžadujú kvalitných právnikov. My takých máme v advokátskej kancelárii Paul Q a radi by sme ich za ich obetavú prácu aspoň do nejakej miery odmenili.

Aké ďalšie aktivity podporíte svojimi 2 %

Ak vaše 2 % neminieme na právnu ochranu, použijeme ich na ďalšie zmysluplné aktivity, ktorým sa dlhodobo venujeme:

☘️ tréningy mediálnej gramotnosti a kritického myslenia pre učiteľov, študentov a seniorov,

☘️ prípravu podrobných posudkov webov na našom zozname,

☘️ ďalšiu osvetu o nástrahách konšpiračných teórií a dezinformácií v médiách a na našich blogoch.

Prečo by ste nás mali podporiť?

💚 Prvý súd už uznal, že naša kritika dezinfowebov je oprávnená a vo verejnom záujme. Bratislavský súd v spore s Hlavnými správami rozhodol, že označiť niekoho za dezinformátora na základe faktov nie je útokom na jeho dobrú povesť, ale kritika v medziach slobody slova. Dal za pravdu tomu, čo tvrdíme už roky.

👉 Nadchádzajúce obdobie bude pre nás náročné. Dezinfoweby sa dnes cítia byť „na koni“ a my musíme byť pripravení brániť sa v prípadných ďalších sporoch. 

⚠️ Čo by sa stalo, ak by dezinfoweby nad nami vyhrali: 

  • Problematický web, ktorý prešiel riadnym hodnotením odbornou komisiou, by sme museli z nášho zoznamu odstrániť. Takýto web by potom mohol tvrdiť, že je jeho obsah v poriadku.

  • Zadávateľom reklamy, ktorí používajú náš zoznam, by sa na takomto webe znovu spustila reklama. Web by tak opäť začal zarábať na reklame a vedľa problematického obsahu by sa opäť zobrazili bannery mnohých firiem. 

Dôležité informácie a dátumy pre 2 %

Informácie o našom OZ potrebné do formulárov a tlačív

Názov: Konšpirátori.sk

Adresa: Karpatské námestie 7770/10A, 83106 Bratislava-mestská časť Rača

IČO: 52115186

Ak ste fyzická osoba, SZČO alebo právnická osoba

Prijímateľa 2 % z dane v takomto prípade určujete rovno v daňovom priznaní. Ak ho podávate v riadnom termíne, tak máte čas do 31.3.2024. V prípade, že ste požiadali o odklad, tak to musíte stihnúť do 30.6.2024.

Budeme vďační, keď v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním vašich údajov, aby sme sa vám mohli za poukázanie 2 % alebo 3 % poďakovať. Daňový úrad nám na základe tohto súhlasu zašle mená a adresy bez súm.

Ak ste zamestnanec na TPP

Do 15.2.2024 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Dôležité je v tejto žiadosti vyznačiť, že chcete vystaviť potvrdenie o zaplatení dane (bod VII. žiadosti o ročné zúčtovanie dane).

Zamestnávateľ vám následne počas apríla dodá dva formuláre. Potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane. Oba tieto vyplnené dokumenty musíte doručiť svojmu daňovému úradu najneskôr do 30.4.2024.

Kto môže poukázať 3 % z dane? 

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3 % z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník, o potvrdenie tejto práce.

Ďakujeme za vašu podporu. 💚

P.S.: Ak ste už svoje 2 % poukázali inej organizácii, môžete nás podporiť aj darom.