menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

Alexandra Alvarová

Alexandra Alvarová

Expertka na dezinformácie

Je autorkou kníh o informačnej vojne a autorkou mnohých štúdií, esejí a článkov z oblasti teórie médií a propagandy. Od roku 1996 pôsobí v oblasti politického marketingu, komunikácie a volebných kampaní. Napísala úspešné knihy o hybridnej vojne The Lie Industry a Feeding the Demons.

S Josefom Holým, českým odborníkom na umelú inteligenciu a algoritmy sociálnych sietí, pripravuje podcast Kanárci v síti.

Jakub Drábik, PhD.

Jakub Drábik, PhD.

Historik

Vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Karlovej univerzite v Prahe titul Ph.D. Zaoberá sa v prvom rade komparatívnym štúdiom fašizmu, no vo svojom výskume a výučbe sa venuje i viacerým ďalším vybraným témam z dejín 20. storočia.

Od roku 2016 pracuje v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a vyučuje na Masarykovej univerzite v Brne. Od roku 2015 pôsobí i ako zástupca šéfredaktora portálu HistoryWeb.sk. Je členom International Association for Comparative Fascist Studies (ComFas).

Dominika Hajdu

Dominika Hajdu

Analytička

Vyštudovala zahraničnú politiku EÚ na Univerzite v Leuvene v Belgicku. Od roku 2017 pracuje v organizácii GLOBSEC, kde sa zaoberá strategickou komunikáciou a domácimi aj zahraničnými vplyvmi, ktoré podkopávajú základné piliere demokracie. V tejto oblasti viedla niekoľko domácich aj medzinárodných projektov, ktoré sa zameriavali na výskum, budovanie kapacít a zvyšovanie povedomia o dopade dezinformácií a hybridných hrozieb medzi rôznymi cieľovými skupinami. Od roku 2021 vedie Centrum pre demokraciu a odolnosť.

Pavol Hardoš, PhD.

Pavol Hardoš, PhD.

Politológ

Je odborným asistentom na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Získal titul PhD. v odbore politológia (teória politiky) na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (CEU). 

Vo svojom výskume sa zameriava na teórie demokracie, súčasnú politickú filozofiu, ideológie a politický diskurz, epistemické aspekty politiky a konšpiračné teórie.

Oto Hudec

Oto Hudec

Vysokoškolský profesor

Študoval štatistické metódy a teóriu systémov na univerzitách v Bratislave, Košiciach a v Prahe. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa venuje regionálnej a miestnej politike, inovačným systémom, strategickému plánovaniu a kreatívnej ekonomike.

Pôsobí na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. 

Michal Hvorecký

Michal Hvorecký

Spisovateľ/prekladateľ

Je spisovateľom poviedok, románov a blogov. Jeho knihy vyšli v piatich jazykoch.

Podľa jeho novely bol nakrútený film Wilsonov. Z nemčiny prekladá prózu a divadelné hry. Pracuje v Goetheho inštitúte.

Mgr. Tomáš Kriššák

Mgr. Tomáš Kriššák

Konzultant pre strategickú komunikáciu/politológ/aktivista

Počas štúdia sa primárne venoval vplyvu internetu a sociálnych médií na spoločnosť a politické systémy. Aktuálne pracuje ako komunikačný poradca v Gerulata technologies, taktiež zastáva funkciu moderátora v iniciatíve #somtu, stojí za projektom Sebavedomé Slovensko a aktívne sa podieľa na zvyšovaní mediálnej gramotnosti slovenskej verejnosti.

Medzi jeho ďalšie aktivity patrí aj práca s mládežou a rozvoj projektov zameraných na zníženie radikalizácie spoločnosti, čo ho dostalo k produkcii komiksov venovaných osobnostiam slovenských dejín.

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Imunológ

Je imunológ so zameraním na zriedkavé choroby imunity detského a dospelého veku a profesor v odbore pediatria. Štúdium všeobecného lekárstva ukončil na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. V roku 2007 obhájil na JLF UK doktorát v odbore pediatria a v roku 2010 na Univerzite La Sapienza v Ríme. Postupne získal atestáciu v odbore pediatria, klinická imunológia a alergológia, dorastové lekárstvo a pediatrická pneumológia a ftizeológia.

Aktuálne pôsobí ako vedúci Centra pre očkovanie rizikových detí a dorastu, vedúci Centra pre vrodené poruchy imunity a periodické horúčky a je primárom oddelenia klinickej imunológie a alergológie v Univerzitnej nemocnici Martin.

Zuzana Panczová, PhD.

Zuzana Panczová, PhD.

Etnologička

Vedecká pracovníčka, zameriava sa na výskum súčasných naratívov, predovšetkým fám, konšpiračných teórií a súčasných povestí (contemporary legends).

Vyštudovala odbory história a etnológia, v roku 2009 na FF UK obhájila doktorskú dizertačnú prácu na tému „Konšpiračné teórie ako naratívny fenomén (žánrová analýza)“.

Od roku 2007 pracuje na Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV, je členkou International Society for Folk Narrative Research a aj členkou medzinárodnej siete Comparative Analysis of Conspiracy Theories.

Matúš Ritomský

Matúš Ritomský

Umelec

Je zakladateľom a editorom magazínu priestori.sk. Živí sa ako slobodný umelec, vedie skupinu profesionálnych tanečníkov a založil umeleckú agnetúru Argolla productions, v ktorej pôsobí ako kreatívny producent.

Vo voľnom čase sa venuje nezávislému publikovaniu, svojimi článkami pravidelne prispieva aj do denníka SME.sk. Vydával časopisy 10 000 ďalších stromov, Kruh života a ŽANŽ. Je tiež autorom publikácie Mýty a predsudky.

MUDr. Maroš Rudnay, PhD.

MUDr. Maroš Rudnay, PhD.

Lekár

Študoval medicínu na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Behom štúdia sa venoval študentskej vedeckej činnosti v oblasti endokrinológie a vnútorného lekárstva. Pracoval v Ústave anatómie, kde ako študentský asistent viedol pitevné cvičenia.

Ešte počas štúdia sa s kolegami a priateľmi začal venovať vyvracaniu medicínskych nezmyslov šíriacich sa na internete a sociálnych sieťach. Spoločne založili stránku lovcisarlatanov.sk, kde formou blogov ako skupina lekárov vyvracajú argumentmi a vedeckými dôkazmi rôzne podvodné praktiky alternatívnej medicíny.

Eduard Stloukal, PhD.

Eduard Stloukal, PhD.

Biológ

Od skončenia štúdia na Komenského univerzite a v Holandsku sa venuje výskumu systematiky, diverzity a ekológie vodných organizmov, rozvoju informačných technológií v oblasti diverzity živočíchov a výučbe na Prírodovedeckej fakulte UK.

Zameriava sa na odhaľovanie neprávd a bludov vo vzťahu k biológii a prírodným vedám a proti manipulácii a klamaniu ľudí, ku ktorému dochádza prekrúcaním vedeckých a odborných informácií.

Filip Struhárik

Filip Struhárik

Novinár

Je online editorom Denníka N, kde píše aj týždenný newsletter MediaBrífing o médiách, žurnalistike a internete. Predtým pracoval v denníku SME. Bol viackrát nominovaný na Novinársku cenu a v roku 2019 dostal čestné uznanie „za prínos k rozvoju digitálnych médií a online žurnalistiky“.

O žurnalistike prednáša a vedie workshopy, dlhodobo sa zaoberá témou falošných diskutérov využívaných na marketingové účely. Analyzuje mediálne prostredie a skúma vplyv sociálnych sietí na spoločnosť.

Dávid Tvrdoň

Dávid Tvrdoň

Žurnalista

Už počas štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave začal pracovať ako projektový manažér pre SME.sk, kde sa realizuje aj ako novinár oddelenia dátovej žurnalistiky a projektový manažér pre sociálne siete.

Spolupracoval na tvorbe konceptu a realizácii projektu Real-time history SNP 70´ pre RTVS a tiež spoluzakladal jeden z prvých webov, ktorý sa venuje rôznym oblastiam kultúry artblog.sk.

Jakub Šimko, PhD.

Jakub Šimko, PhD.

Expert na AI a dezinformácie

Je výskumník v oblastiach umelej inteligencie, interakcie človeka s počítačom, ľudského počítania, crowdsourcingu a symbiózy človeka a umelej inteligencie. Doménou jeho výskumu je boj proti dezinformáciám prostredníctvom automatickej detekcie dezinformačného obsahu, podpory fact-checkerov a auditovania odporúčacích systémov sociálnych médií. 

Vzdelanie získal na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde po dokončení doktorandského štúdia 7 rokov pôsobil ako výskumník a učiteľ. Od roku 2020 pôsobí v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií (KInIT) ako vedúci výskumného tímu zameraného na spracovanie webových a používateľských dát.

Jakub Šrol, PhD.

Jakub Šrol, PhD.

Psychológ

Pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave experimentálnej psychológie SAV, kde sa venuje prevažne výskumu psychologických mechanizmov prijímania konšpiračných teórií a tiež sociálnym dôsledkom rozšírenia dezinformácií v spoločnosti. Okrem vedeckého výskumu je tiež vášnivým popularizátorom psychologickej vedy a spoluautorom niekoľkých vedecko-popularizačných kníh a brožúr. Za svoj výskum a popularizačné činnosti získal viaceré ocenenia SAV.

Vyštudoval psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave a následne doktorandské štúdium na Ústave experimentálnej psychológie SAV. 

Marína Zavacká, PhD.

Marína Zavacká, PhD.

Historička

Vyštudovala históriu a filozofiu na Univerzite Komenského a moderné dejiny na Stredoeurópskej univerzite. Venuje sa dejinám propagandy a širšieho kontextu budovania režimových lojalít, vrátane dejín manipulácie historickej pamäti.

Je vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV, k príbuzným témam vedie výberové semináre pre katedry histórie, rusistiky a východoeurópskych štúdií FFUK.

Bývalí členovia komisie

Miroslava Sawiris, M.A.

Miroslava Sawiris, M.A.

Výskumná analytička

Ako súčasť programu Demokracie a odolnosti v GLOBSEC Policy Institute analyzuje snahy o podkopanie demokratických spoločností, ako aj stratégií, aktérov a nástrojov používaných v informačných operáciách.

Viedla výskumné projekty skúmajúce dopad dezinformačných kampaní na sociálnych sieťach na volebné procesy v Európe. Jej ďalšie oblasti záujmu sú sociálna transformácia v ére digitálnych platforiem, strategická komunikácia a regulácia sociálnych sietí. Má bakalársky titul v arabčine a ruskej civilizácii z University of Leeds a magisterský titul v medzinárodných vzťahoch z University of York.

Ako hodnotiaca členka komisie pôsobila od júna 2020 do konca februára 2022.

Mgr. Juraj Smatana

Mgr. Juraj Smatana

Stredoškolský učiteľ

Učiteľ dejepisu a geografie na gymnáziu v Považskej Bystrici. Je členom slovenskej siete protikorupčných aktivistov, právnikov a novinárov ANTIKOR, podieľal sa na viacerých kampaniach siete environmentálnych organizácií EKOFÓRUM, bol poradcom premiérky Radičovej pre oblasť životného prostredia. V roku 2015 publikoval zoznam českých a slovenských webov, šíriacich prokremeľskú propagandu. Na facebooku založil stránku Dezinformácie Hoaxy Propaganda.

Účastník a inštruktor kurzov z oblasti protikorupčných aktivít, obhajoby ľudských práv, komunikácie a vyjednávania, teambuildingu, environmentálnej výchovy a školskej voľnočasovej pedagogiky.

Ako hodnotiaci člen komisie pôsobil od vzniku projektu do 27.3.2019.

Tomáš Zálešák, PhD.

Tomáš Zálešák, PhD.

Učiteľ

Vyštudoval odbor politológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1992-1997). Následne išiel študovať filozofiu na Filozofický ústav SAV, kde ukončil štúdium v roku 2001 s titulom PhD.

Od roku 2003 až po súčasnosť pôsobí ako učiteľ na katedre politológie Trnavskej univerzity v Trnave.

Ako hodnotiaci člen komisie pôsobil od vzniku projektu do júna 2018.

Juraj Mýtny

Juraj Mýtny

Marketingový špecialista

Viac ako 10 rokov pracuje v oblasti reklamy a médií. Posledných 5 rokov sa venuje online marketingu a manažmentu kampaní pre slovenských ale aj zahraničných klientov.

Jeho špecializáciou je performance marketing a práca s reklamnými systémami Google AdWords, Facebook, Twitter, LinkedIn a pod. Je dobrovoľníkom na projekte demagog.sk, ktorý sa zaoberá overovaním faktov v politických diskusiách a prípravou analýz.

Ako hodnotiaci člen komisie pôsobil od vzniku projektu do 30.11.2018.

Martin Mác

Martin Mác

CEO spoločnosti Zoznam

Pôsobí od roku 2007 ako konateľ (CEO) internetovej spoločnosti Zoznam, s.r.o., ktorej portfólio 40 produktov tvoria najmä online magazíny. Zároveň je aj konateľom spoločnosti Zoznam Mobile, s.r.o. Kariéru v telekomunikáciách začal v roku 2003 v Slovak Telekome na pozícii Head of Team Planning&Reporting.

Po dvoch rokoch postúpil na pozíciu Head of Department BI, kde pôsobil do roku 2006. V rokoch 2010-2012 zastával funkciu Vice Chairman of the Board of Directors v spoločnosti Slovak Telekom a v rokoch 2012-2015 bol členom predstavenstva.

Ako hodnotiaci člen komisie pôsobil od vzniku projektu do septembra 2019.

Čestní členovia komisie

Čestní členovia komisie nehlasujú o jednotlivých weboch, ale svojou prítomnosťou vyjadrujú podporu nášmu projektu. Neovplyvňujú žiadnym spôsobom výsledný hodnotiaci index webov.

Mgr. Alexej Fulmek

Mgr. Alexej Fulmek

Podpredseda Asociácie vydavateľov

Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení školy pracoval ako redaktor oddelenia kultúry v denníku Smena. Počas rokov 1991 – 1992 pôsobil ako vojnový reportér v konfliktných zónach bývalého Sovietskeho Zväzu.

Je podpredsedom predstavenstva Asociácie vydavateľov tlače Slovenska a predsedom Kancelárie pre overovanie nákladov tlače - ABC SR. V januári 1993 spolu s Karolom Ježíkom založil denník SME a dodnes je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva vydavateľstva Petit Press. Je autorom publikácie o denníku SME Manual for Survival, ktorá bola publikovaná v USA, Rusku a Indonézii.

Mgr. Vladimír Mužík

Mgr. Vladimír Mužík

Výkonný riaditeľ Mafra Slovakia

Už počas štúdia na obchodnej akadémii pracoval v Pražských novinách ako redaktor. Po ukončení strednej školy pracoval v denníku Blesk a neskôr v Mladej fronte DNES, taktiež ako redaktor. V rokoch 1989 až 1999 pôsobil v TV Nova, najprv ako reportér, o rok získal možnosť realizovať sa v oddelení marketingu. V roku 2004 začal študovať sociálnu a masovú komunikáciu na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a magisterský titul získal na Univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe.

V rokoch 2002 - 2006 bol šéfredaktorom denníka Nový Čas, následne pôsobil ako šéfredaktor denníka Blesk do roku 2011, kedy zaujal miesto riaditeľa PR v TV Nova a neskôr miesto riaditeľa spravodajstva a publicistiky. V roku 2013 sa stal riaditeľom Nových médií TV JOJ. V súčasnosti zastáva post výkonného riaditeľa Mafra Slovakia.

Mgr. Marián Zima

Mgr. Marián Zima

Predseda ZZ AONE

Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia písal pre viaceré periodiká. V rokoch 1997-2000 pracoval ako reportér v denníku Nový čas, kde sa venoval aj témam korupcie a organizovaného zločinu. Neskôr pôsobil vo viacerých riadiacich pozíciách v slovenských médiách. Od roku 2009 pôsobí na poste riaditeľa vydavateľstva Šport Press, vydavateľa denníka Šport.

Je predsedom Zboru zástupcov Asociácie na ochranu novinárskej etiky a dlhoročným členom predstavenstva Asociácie vydavateľov tlače.