menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

 1. 1.

  Prečo používať našu databázu

  Obsahové siete ako napríklad Google Display Network, vyplácajú webom, ktoré využívajú ich reklamný systém, okolo 70 % z ceny inzercie, ktorú si cez tieto siete nakúpite. Takto sa stávate priamym finančným podporovateľom webov, ktorých obsah má ďaleko od etického a vyváženého spravodajstva.

  Vaša značka je tak spájaná s obsahom, ktorý môže vážne poškodiť vašu reputáciu a navyše tvorbu tohto obsahu priamo finančne podporujete.

  Pomocou našej databázy tomu viete vy alebo vaša agentúra veľmi jednoducho zabrániť a nebudete spájať svoje meno so sporným obsahom a jeho tvorbou. Myslíme si totiž, že spoločenskou zodpovednosťou každej firmy je aj to, aby zvážila komu plynú príjmy z jej marketingových aktivít.

  Našu databázu môžete využívať aj na spravodajských a informačných portáloch, pokiaľ pravidelne publikujete nový obsah a často odkazujete externe. Takýmto odkazovaním môžete nechtiac podporiť zobrazovanie konšpiračných stránok vo výsledkoch vyhľadávania na Google a v ďalších vyhľadávačoch. Ako to funguje a ako tomu môžete zabrániť, sa dočítate v sekcii Sporný obsah vo výsledkoch vyhľadávania.

 2. 2.

  Prečo obsahové inzertné siete nechránia zadávateľa reklamy?

  Oni to robia, ale len čiastočne. Filtrujú napríklad erotický obsah a obsah, ktorý otvorene porušuje zákon. Sporný obsah však vyžaduje dôkladné preverenie a to nie je v možnostiach žiadneho automatizovaného systému.

  Preto sa inzercia zadávateľov reklamy bežne na takýchto webových stránkach objavuje. Niekedy je naozaj ťažké rozlíšiť a nájsť etickú hranicu medzi slobodou slova, alternatívnym myslením, “hlúposťou” alebo úmyselným klamstvom či hoaxom.

 3. 3.

  Aký je náš mandát označiť web za neetický?

  Sme presvedčení, že je potrebné upozorniť na weby, ktorých obsah by mohol ublížiť značkám zadávateľov reklamy. Tieto stránky sú totiž cez inzertné siete financované aj tými inzerentami, ktorí nemusia súhlasiť napr. s liečením rakoviny sódou bikarbónou, alebo podporovať anexiu Krymu a svojimi peniazmi pomáhajú týmto web stránkam a ich autorom fungovať.

  Chceme byť podľa možností objektívni, a preto o zaradení konkrétneho webu na zoznam nebudeme rozhodovať my. Vytvorili sme komisiu odborníkov, ktorá bude podľa vopred určených verejne dostupných pravidiel hodnotiť nahlásené weby. Má to byť pomôcka pre všetkých, ktorí chcú vedieť, či z ich peňazí neprofituje niekto, koho činnosť nemusí byť v súlade s jeho firemnou kultúrou alebo spoločenskou zodpovednosťou (corporate responsibility).

  Je na každom inzerentovi, do akej miery sa týmto zoznamom bude riadiť. Koniec koncov, sami si môžete preveriť relevantnosť našich zistení.

 4. 4.

  Aké weby sa dostanú na tento zoznam?

  Jednoducho tie, u ktorých máme vážne pochybnosti o ich serióznosti a úprimne veríme tomu, že nie sú vhodnými partnermi na zobrazovanie inzercie zodpovedných zadávateľov reklamy. O tom rozhoduje naša odborná komisia.

  Ide najmä o weby, ktoré šíria materiály šarlatánskeho charakteru, kúzelné preparáty, u ktorých je odborníkovi zrejmý podvodný charakter, stránky obsahujúce klamlivé a dezinformačné správy, vymyslené a závažne prekrútené udalosti, ktoré sú v jasnom rozpore s faktami, konšpiračné teórie, vulgarizmy, výzvy k násiliu, šírenie falošných poplašných správ, hanobenie menšín či rás a tiež stránky nerešpektujúce základné zásady novinárskej etiky. Prezrite si presnejšie kritéria zaradenia do našej databázy.

 5. 5.

  Aké sú kritériá na zaradenie do našej databázy?

  Tvoríme zoznam webov, o ktorých členovia našej komisie majú pochybnosti o ich dôveryhodnosti a kvalite obsahu. Je iba na vás, či s naším zoznamom súhlasíte a či ho budete využívať. Zoznam webov bol zostavený členmi komisie, na základe odborného posúdenia webov podľa jasne stanovených kritérií. Členovia komisie vykonávajú túto činnosť dobrovoľne na základe svojho presvedčenia o jej celospoločenskej užitočnosti.

  V našej databáze nájdete weby, ktoré podľa komisie spĺňajú minimálne jeden z týchto bodov:

  1. Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napr. zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.

  2. Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.

  3. Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, vyvolávanie vášní a nenávisti, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

  4. Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

  5. Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy (dementi), ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

  Tieto kritériá budeme postupne dopĺňať a upravovať na základe skúseností z praxe. Naším cieľom je v prvom rade ochrániť zadávateľov reklamy a ich záujmy. Tomuto cieľu podriaďujeme aj činnosť komisie a pravidlá, ktoré si vyhradzujeme meniť podľa potreby.

  Naša databáza má čisto odporúčací charakter a je na zodpovednosti každého inzerenta, aby zvážil spôsob jej využitia. Ide o vyjadrenie názoru hodnotiacej komisie a tento v žiadnom prípade nevydávame za fakt.

 6. 6.

  Ako funguje komisia a zaraďovanie stránok do zoznamu?

  Ktorýkoľvek návštevník tohoto webu môže požiadať o zaradenie ľubovoľnej webstránky na zoznam pomocou jednoduchého formuláru. Komisia raz mesačne dostane na posúdenie takto navrhnuté weby, ktoré ešte neposudzovala.

  Každý člen komisie boduje jednotlivé weby na škále od 0 do 10 bodov, na základe jeho osobného hodnotenia. Môže sa tiež zdržať hlasovania, pokiaľ má pocit, že nevie daný web zodpovedne posúdiť. 0 bodov znamená jeho úplný nesúhlas so zaradením webu na zoznam, 10 bodov znamená, že je 100% presvedčený o nevhodnosti akejkoľvek inzercie na danom webe.

  Pokiaľ sa k webu vyjadrí aspoň polovica členov komisie, hlasovanie považujeme za právoplatné. Výsledný index vznikne ako priemer hlasovaní členov komisie, ktorí sa hlasovania zúčastnili.

  Vzhľadom na to, že naším cieľom je najmä ochrániť dobré meno zadávateľov inzercie, za nevhodné weby považujeme všetky s indexom vyšším ako 6. Pokiaľ máte iný názor, tento limit si viete nastaviť sami pri exporte údajov z našej databázy, a tým zvýšiť alebo znížiť počet webov, ktoré vylúčite zo svojej online komunikácie.

Často kladené otázky

 1. 1.

  Zakazujete firmám inzerovať na “alternatívnych” weboch?

  Nezakazujeme ani neprikazujeme nikomu nič. Použitie našej databázy je na dobrovoľnom rozhodnutí každého jedného inzerenta. Ak s naším zoznamom pochybných a dezinformačných webov nesúhlasí, nikto ho nenúti používať ho.

 2. 2.

  Zakazujete ľuďom čítať “alternatívne” weby?

  Nie, náš projekt nebráni nikomu čítať a navštevovať, čokoľvek chce.

  Sme niečo ako recenzenti filmov: Predtým, ako pôjdete do kina na film, môžete si prečítať jeho recenziu. Ak je recenzia zlá, stále na film môžete ísť a žiadny recenzent vám v tom nezabráni. Je iba na vás, či sa budete hodnotením recenzenta riadiť, alebo ho ignorovať.

  A my fungujeme podobne: sme platforma, ktorá sprostredkúva názory odborníkov z rôznych oblastí, ktorí namiesto filmov hodnotia weby.

 3. 3.

  Idú cez vás reklamné kampane?

  Nie, cez náš projekt nejdú žiadne reklamné kampane. Každú reklamnú kampaň si vytvára a spravuje každý jeden inzerent vo svojom vlastnom systéme.

  Na základe dobrovoľného rozhodnutia však inzerent môže použiť náš zoznam a vyradiť zo svojej reklamnej kampane weby, ktoré naša odborná komisia na základe jasných kritérií vyhodnotila ako problematické.

 4. 4.

  Rozhodujete o tom, kam idú peniaze inzerentov?

  Nie, každú reklamnú kampaň si vytvára a spravuje každý jeden inzerent vo svojom vlastnom systéme. Nemáme žiadnu vedomosť o tom, kam a koľko peňazí inzerentov ide. A tým pádom nemáme na to žiadny dosah.

  Cez náš projekt žiadne inzertné rozpočty a nie je to ani technicky možné.

 5. 5.

  Ide vám o likvidáciu “alternatívnych” médií?

  Nie, ide nám o ochranu inzerentov, ktorí nechcú ohroziť svoju reputáciu tým, že svoju značku spoja s pochybným, konšpiračným alebo dezinformačným obsahom.

 6. 6.

  Kto za vami stojí?

  Vznikli sme ako partia nadšencov z digitálnych a komunikačných agentúr. Našou každodennou prácou bolo budovanie značiek a ochrana reputácie našich klientov. Mnohí pritom inzerovaním na dezinformačných weboch ohrozovali svoju značku tým, že ju spájali s pochybným obsahom. Okrem toho, inzerciou takéto weby finančne podporovali.

  Sme radi, že k nášmu projektu sa rýchlo prihlásili mnohí veľkí inzerenti a agentúry.

 7. 7.

  Ste liberáli alebo konzervatívci?

  Je úplne jedno, akí sme. Naša odborná komisia posudzuje nahlásené weby z hľadiska piatich jasne stanovených kritérií. Pozerá sa na ich faktickú stránku a spôsob, akým pracujú s informáciami a ako uplatňujú žurnalistické princípy a štandardy.

 8. 8.

  Platí vás Soros?

  Nie. Ale môžete nás platiť vy. Ak sa vám páči, čo robíme, staňte sa naším jednorazovým alebo pravidelným podporovateľom.

  Pomôžete nám brániť sa v právnych sporoch s konšpiračnými webmi, robiť osvetovú činnosť, posilňovať mediálnu gramotnosť a kritické myslenie ľudí.

 9. 9.

  Prečo píšete “alternatívne” weby s úvodzovkami?

  Pretože nepredstavujú žiadnu serióznu, rozumnú alternatívu. Alternatíva k faktom je iba lož. A alternatíva k poctivej žurnalistike je manipulácia a zavádzanie.