menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: www.ac24.cz

Skóre udelené komisiou: 9,1

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisia k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia.

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Portál publikuje rôzne konšpiračné teórie a dezinformácie. Aj zverejňovaním nepravdivých informácií sa snaží pritiahnuť pozornosť publika a následne profitovať z online inzercie a sponzorovaných odkazov, ktoré tvoria veľkú časť zobrazovaného obsahu.
  • Konšpiračné teórie napríklad hovoria o pláne zavádzať nanoboty a chipy o veľkosti prachu prostredníctvom testovacích súprav na covid-19 alebo aj konšpiračné videá o údajnom pláne pre ďalšiu globálnu pandémiu, ktorá sa má podľa konšpirátorov odštartovať v roku 2025.
  • Veľká časť informácií zverejnených na webe ac24.cz bola prebratá z iných, často zahraničných dezinformačných stránok.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 

Web AC24 zverejnil napríklad nepravdivú konšpiračnú teóriu o tom, že tyčinky na odber vzoriek zo sliznice v nose slúžia na inštaláciu čipov do tiel nič netušiacich ľudí. 

Portál zverejnil aj konšpiračné video, ktorého autorka vytvára falošný obraz o akejsi plánovanej pandémii pre roky 2025 až 2028.

Na portáli majú svoj priestor aj ďalšie konšpiračné teórie , napríklad článok o záhadnom zmiznutí voľnej energie, ktorú vo svojich teoretických konceptoch predstavili fyzici v 18. a 19. storočí. Článok už nepracuje s tým, že šlo o koncepty, ktoré sa neskôr ukázali byť nerealizovateľné a pre aktuálny technologický pokrok nedostupné, ale rozvíja rôzne teórie o tom, že voľná energia neexistuje, lebo jej príchod brzdia rôzne tajné spolky, lobistické skupiny a jej príchod je očakávaný po neurčitom apokalyptickom konci civilizácie, kedy bude voľná energia súčasťou akejsi mesianistickej transformácie k lepšiemu novému svetu.

Dátum poslednej aktualizácie 12.3.2021