menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://akw.sk/

Skóre udelené komisiou: 8,1

Posudok vypracovali: Matúš Ritomský, prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Aneta Žugecová

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.
  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.


Základná charakteristika webu:

Stránky AKW na prvý pohľad pôsobia ako klasické firemné stránky patriace advokátskej kancelárii Petra Weisa. Na úvodnej stránke ponúkajú advokátske služby a konzultácie. V hlavnom menu však návštevník nájde rubriku Blog, ktorá obsahuje články a texty zamerané na rôzne aktuálne spoločenské témy, ako pandémia, vojna na Ukrajine, geopolitika, dezinformácie. Autorom je vo väčšine prípadov práve advokát Peter Weis, v niektorých prípadoch majú priestor aj ďalší autori.

Peter Weis sa v médiách zviditeľnil počas pandémie, keď jeho advokátska kancelária odmietla poskytovať právne služby zaočkovaným osobám. Okrem publikovania na svojej stránke sa Peter Weis objavuje aj v médiách so sporným obsahom ako Infovojna – napríklad tu alebo tu. Medzi svojimi podporovateľmi ho uvádza aj časopis Zem a vek – zdroj tu.

Portál Infosecurity píše o Petrovi Weisovi ako spoluautorovi podania na Medzinárodný trestný súd (MTS), v ktorom v súvislosti s plošným testovaním obvinil slovenskú vládu zo zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

Na webstránke je uvedený kontakt právnickej kancelárie, publicistická činnosť na nej nie je osobitne definovaná a má charakter blogu, ktorý slúži pre prezentáciu postojov a informácii Petra Weisa a jeho hostí.  

 

Spochybňovanie očkovania a zdravotníckych opatrení počas pandémie

Ako jedna z najvýraznejších tém sa v textoch publikovaných na stránkach akw.sk objavuje pandémia, očkovanie a zdravotnícke opatrenia. Peter Weis a ďalší autori (napríklad MUDr. Lakota) v príspevkoch na stránke systematicky spochybňovali a spochybňujú odborný konsenzus reprezentovaný svetovými zdravotníckymi organizáciami ako WHO alebo ECDC, a odmietajú opatrenia, ktoré proti šíreniu pandémie zavádzali štátne inštitúcie a spochybňujú účinnosť očkovania. Tieto články mohli bez kritického zhodnotenia viesť k neochote čitateľa dať sa zaočkovať, a to aj napriek tomu, že Svetová zdravotnícka organizácia opakovane zdôrazňovala, že benefity vakcíny prevyšujú jej riziká a očkovanie znižuje riziko hospitalizácie a úmrtia, čo mohlo ohroziť nielen zdravie jednotlivca, ale aj verejné zdravie v krajine.

Príkladom je článok Vakcína proti SARS-Cov-2 ako biologická zbraň – komplexný pohľad, ktorý vyvoláva dojem odborne spracovaného textu, pričom odkazuje na pestrú zmes zdrojov, z ktorých však viaceré patria k zdrojom s nízkou kredibilitou či priamo k dezinformačným zdrojom.

Dr. Fleming, na ktorého sa autor odvoláva, bol podľa CNN v roku 2009 odsúdený za zdravotnícke podvody na päť rokov podmienečne so šiestimi mesiacmi domáceho väzenia, vrátane elektronického monitorovania.

Ďalším odborníkom, na ktorého sa text odvoláva, je francúzsky vedec Luc Montagnier. Česká televízia pri príležitosti úmrtia tohto vedca uverejnila článok s názvom Zemřel Luc Montagnier, objevitel viru HIV. Na konci života se stal oblíbencem dezinformátorů., v ktorom sa píše: „Montagnier se také v posledních letech zařadil mezi odpůrce očkování a kolektiv 106 vědců mu vytkl, že šíří nebezpečná poselství v oblastech, které leží mimo pole jeho působení a znalostí, připomněl na svém webu list Libération. Mezi nepravdivá tvrzení, která šířil, patřilo například to, že vakcíny vyvolávají mutace viru.“

V rovnakom článku sa autor Peter Weis odvoláva aj na ďalšie zdroje s nízkou kredibilitou, napríklad Citizen Journal, o ktorom stránka Media Bias/Fact Check uvádza: „The Citizens Journal hodnotíme ako zaujatý, krajne pravicový a pochybný zdroj, ktorý propaguje pseudovedu, konšpiračné teórie, používa nekvalitné zdroje a neoveriteľné fakty.“ 

Ďalším pochybným zdrojom linkovaným v texte je web Daily Exposé, o ktorom Wikipédia uvádza: „The Exposé (predtým známy ako The Daily Exposé) je britský konšpiračný a dezinformačný spravodajský web vytvorený v roku 2020 Jonathanom Allenom-Walkerom. Stál sa známym zverejňovaním dezinformácií o COVID-19 a očkovaní.“

Na pochybný zdroj sa odkazuje aj nasledujúci citát z textu: „V predošlej kapitole sme si chronologicky vysvetlili, ako došlo k výrobe patogénu, ktorý je bezpochyby biologickou zbraňou (viď napr. aj vyjadrenie plukovníka armády SŠA vo výslužbe L. Sellina).“  Link smeruje na stránku The Gateway Pundit, ktorú mediálno-analytický projekt NewsGuard zhodnotil nasledovne: „Webstránky, ktoré produkujú klamlivý, zavádzajúci obsah, pravidelne dezinterpretujú informácie a príležitostne šíria konšpiračné teórie.“   


Okrem zahraničných zdrojov možno v texte nájsť aj odkaz na webstránku Hlavné správy, ktorá figuruje v zozname webov so sporným obsahom projektu Konšpirátori.sk. Agentúra Reuters debunkovala tvrdenie, že vakcíny spôsobujú nové varianty vírusu covid-19, ktoré je uvedené aj v texte Vakcína proti SARS-Cov-2 ako biologická zbraň – komplexný pohľad. Autor sa v texte neodvoláva na žiaden odborný zdroj, len na to, „čo sa kedy o vakcinácii v školách učilo.“ Neexistujú dôkazy o tom, že vakcinovaní proti covidu „budú produkovať nové, odolnejšie varianty.“ Svetová zdravotnícka organizácia vysvetlila, že čím viac sa vírus šíri v populácii, tým je pravdepodobnejšie, že bude mutovať a budú vznikať nové varianty. Naopak, viaceré práce dokázali, že s percentom zaočkovanosti populácie sa znižuje riziko vzniku nových klinicky významných genetických variantov (napr. táto prehľadová práca).

Ďalším tvrdením, ktoré agentúra Reuters debunkovala a články na webe AKW ho ďalej šíria, je to, že: „Čím viac sa bude vakcinovať proti covid-19 látkami účinnými maximálne prioti wuhanskému variantu, tým viac budú mať vznikajúce protilátky menší, prípadne žiadny účinok na neutralizáciu nových mutácií a tým viac budú paradoxne vírusu pomáhať v rozsiahlejších infekciách a zabezpečia ťažší priebeh choroby.“ Autor v úryvku spája vakcíny proti covidu s ADE fenoménom (protilátkami sprostredkované zhoršenie). Pri ADE fenoméne nasledujúca replikácia vírusu na protilátky zvyšuje jeho vstup do hostiteľským buniek. Zaočkovaní jednotlivci tak mali podľa článku mať ťažší priebeh covidu. Reuters pripomína, že neexistujú dôkazy o tom, že by vakcíny proti covidu spôsobovali ADE. Zmierňovanie fenoménu ADE bolo prioritou pri vývoji vakcín proti covidu a dáta ukázali, že hospitalizácie medzi zaočkovanou populáciou boli zriedkavejšie, čo by sa pravdepodobne nestalo, ak by vakcíny vyvolali ADE. Žiadna z prác, či už experimentálnych, alebo klinických, nepreukázala relevantnosť ADE fenoménu pri vakcínach proti COVID-19 (napr. tento príspevok).

K téme vakcinácia webstránka akw.sk opakovane uverejňuje aj texty autora MUDr. Ján Lakota, CSc. Pod názvami ako: „Účinnosť vakcín?“, „„Vakcína“ mohla zabiť viac ľudí ako samotná choroba“, „Podvod menom vakcína“.

Na mediálne pôsobenie MUDr. Lakotu reagovala Slovenská akadémia vied vo vyhlásení, v ktorom sa okrem iného píše: „Zásadne nesúhlasíme s názormi Dr. Lakotu a odsudzujeme spôsob, akým deformuje, spochybňuje a selektívne zamlčuje vedecké a medicínske poznatky o význame očkovania v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. Je veľmi nešťastné, že v snahe akýmkoľvek spôsobom získať „obdiv“ laickej verejnosti sa neštíti dehonestovať vedcov a nielen ignorovať, ale aj znevažovať vedecký pokrok a šíriť dezinformácie.“

Denník N priniesol o pôsobení MUDr. Lakotu vo verejnom diskurze článok s názvom Vedec SAV Lakota bojuje proti mRNA vakcínam, smeje sa kolegom a cituje Harabina. Znevažuje vedecký pokrok, reaguje virologička Pastoreková, v ktorom sa uvádza: „V mladosti ho považovali za vedecký talent, o jeho postupoch pri liečbe rakoviny vychádzali pochvalné články. Jána Lakotu dnes vyhľadávajú dezinformačné médiá, ktoré sa ním zaštiťujú pri antivakcinačnej kampani.“

J. Lakota o ADE píše: „Neskoré účinky bolo možné predvídať (mám na mysli prvotný antigénový hriech (PAH) a protilátkami zosilnený priebeh infekcie (ADE)), ale doslova katastrofálne krátkodobé a strednodobé nežiadúce účinky predvídal z odborníkov málokto.“ Čitateľ tak môže nadobudnúť dojem, že vakcína spôsobuje fenomén ADE. Ako vysvetľujeme vyššie je to nepodložené a zavádzajúce tvrdenie.
Autor v rovnakom článku tvrdí, že vakcína bola vyvinutá príliš rýchlo a „prezentuje [sa] ako experimentálna, fáza 3 klinického skúšania. V „pravej“ fáze 3 experimentálneho skúšania sú potrebné dve ramená: jedno s neúčinnou látkou (placebo), druhé s účinnou, „testovanou“ látkou. Na Slovensku (a nikde vo svete) nikomu nie je vedome podávané rameno s placebom. To znamená, že nás nehorázne klamú – alebo to fáza 3 nie je, alebo časti „testovaných“ je podávané placebo, pričom ani pacient ani ten, kto vakcínu podáva, nevie o aký preparát sa jedná (tzv. dvojito zaslepená skúška).“ Je pravdou, že proces schvaľovania bol administratívne zjednodušený, a tým aj urýchlený, ale nie na úkor bezpečnosti, čo uvádza aj oficiálny portál SR venovaný pandémii covid-19. S tým súvisí aj podmienečná registrácia vakcín, čo je však štandardný postup. Citovaný výrok je zavádzajúci v druhej časti. Všetky registrované vakcíny, s ktorými sa na Slovensku očkuje proti covidu, museli prejsť tromi kolami klinického skúšania na desiatkach tisícov dobrovoľníkov. Navyše, samotná história vývoja RNA a DNA vakcín má niekoľko desaťročí (napr. tu), pričom v klinickom a experimentálnom skúšaní boli dávno pred pandémiou COVID-19 viacero kandidátskych vakcín, proti napr. chrípke či Ebole.

Ďalší text venovaný spochybňovaniu očkovania proti ochoreniu COVID-19 má názov Ohrozovanie neočkovaných očkovanými (shedding). V článku sa okrem iného píše:Ak padne arcidémon Fauci, začne sa dominoefekt. Ľudia, ktorí veria len Amerike, uvidia pravdu priamo zo zdrojov, ktorým dôverujú. Pásky z očí budú strhnuté. Naši tzv. odborníci a predstavitelia médií v konflikte záujmov nebudú mať kam ujsť. Justícia si ich nájde všade. Proces bude spravodlivý. Iba tej bohyni ako jedinej tú pásku na očiach necháme a na jej váhy svedomito dohliadneme.“

Autor sa pritom v samotnom texte odkazuje na ďalší zdroj s nízkou kvalitou – webstránku 100 percent Fed Up, ktorú analyzoval projekt Media Bias Fact Check. Vo svojej správe okrem iného uvádza: „100 percent Fed Up hodnotíme ako pochybný zdroj založený na extrémnej pravicovej propagande,  selektívnom výbere informácií, používaní nedôveryhodných zdrojov, zneužívaní emócií, v niekoľkých prípadoch preukázateľne nesprávnom narábaní s faktami a netransparentnom fungovaní.“

V úvode článku Ohrozovanie neočkovaných očkovanými (shedding)  autor odkazuje na štúdiu, ktorá našla v materskom mlieku S-proteíny, ktoré majú byť „finálnym produktom“ vakcíny proti covidu.  V ďalšej časti nasleduje tvrdenie, že „prenos nebezpečných toxických látok z očkovania na neočkovaných jedincov môže byť preto veľmi jednoduchý. Ide o telesné tekutiny (pot, sliny, materské mlieko), resp. aj dych očkovaného jedinca (exozómy).“  

Tvrdenie považujeme za zavádzajúce z niekoľkých dôvodov. Už samotné spojenie „nebezpečné toxické látky z očkovania“ je zavádzajúce a sugestívne, pretože v súčasnosti neexistujú vedecké dôkazy o tom, že by bol spike proteín, niekedy označovaný aj skratkou s-protein, toxický, píše portál Health Desk. Ďalším bodom tvrdenia je možnosť samotného prenosu vakcín. Agentúra Reuters upozorňuje, že mRNA vakcíny nie sú prenosné z jednotlivca na jednotlivca. Prenos by bol možný len v prípade, že by vakcína bola živá – dokázala by sa replikovať, a nakaziť tak svojho hostiteľa, čo nie je možné pri vakcínach proti covidu. Vzhľadom na fakt, že všetky používané vakcíny proti covid-19 sú nereplikujúce sa, a teda vo svojej podstate neživé/inaktívne (aj vakcína na báze DNA a vírusovom nereplikujúcom sa nosičovi), nie je možný ani teoreticky prenos z človeka na človeka, a teda ani „ohrozovanie“ neočkovaných očkovanými jedincami. Samotný S proteín sa tvorí v tele len prechodne a nebolo dokázané jeho vylučovanie na povrchy slizníc či dokonca do okolia očkovaného jedinca.

Konšpiračné teórie spojené s očkovaním, resp. s jeho odmietnutím rozvíja text s názvom Tri úmrtia, jedna spojitosť. Autor v ňom spája smrť troch afrických politikov s faktom, že všetci traja odmietli očkovanie obyvateľstva vo svojej krajine: „Viete, čo majú spoločné prezidenti Haiti, Burundi a Tanzánie? Všetci sú mŕtvi. A čo ešte? Všetci odmietli „vakcináciu“ svojho obyvateľstva proti kovidu. Možno by tu dnes bola aj fotka prezidenta Eritrey, ten však nakoniec vakcináciu vo svojej krajine povolil. Ktovie? A možno je všetko inak…“ Záhadné spojenia, na ktoré poukazuje autor článku majú naznačiť, že ak politik v niektorej africkej krajine odmietne očkovanie svojho obyvateľstva, čaká ho smrť. Pracuje sa tu s klasickou konšpiračnou teóriou o ovládaní svetových udalosti mocnými „za oponou“, v tomto prípade sa týmto tajným hýbateľom svetového diania pripisuje aj schopnosť zariadiť smrť politikov, ktorí odmietajú očkovanie.

Renomované svetové média o všetkých troch úmrtiach informovali, bez potreby rozvíjať konšpiračné teórie – tu, tu a tu.

Odvolávanie na sporné zdroje a zdroje s nízkou mierou kredibility nájdeme aj v texte „Vakcíny“ proti kovidu sú z pohľadu štatistiky neúčinné. Autor na stránke slovanskenoviny.sk vykonal korelačnú analýzu, ktorá mala ukázať na už získaných dátach z oficiálnych zdrojov, či „vakcíny“ fungujú, alebo nie. Overili sme pre istotu hodnovernosť zdroja dát a použité štatistické metódy a možno konštatovať, že autor postupoval správne a aj so závermi sa dá v hrubých rysoch stotožniť (minimálne pokiaľ ide o výsledky korelácie). Nevieme síce nič o tzv. „vyčistení“ použitých dát, ale ukážeme vám napriek tomu jeho zistenia,“ píše sa v texte. Stránky slovanskenoviny.sk sú v projekte Konšpirátori.sk zaradené na zoznam stránok so sporným obsahom.

Rovnako sa na zozname webov so sporným obsahom nachádza aj ďalšia webstránka, na ktorú odkazuje autor v rovnakom texte. Ide o ďalší konšpiračný web Otevrisvoumysl.cz.  

Konšpirácie o Schwabovi a Veľkom resete

Na stránkach akw.sk sa môžete stretnúť aj s obľúbenou konšpiračnou teóriou o Veľkom resete, ktorá je založená na výrokoch Klaus Martin Schwab-a, nemeckého inžiniera, ekonóma a zakladateľa Svetového ekonomického fóra. V článku s názvom Ďalšie tri americké banky padajú sa čitateľ dozvie:

„Podľa Schwaba nebudete nič vlastniť a budete šťastní. Prvú časť vety myslí smrteľne vážne, ale verte, že šťastní nebudete. Podľa ich vízie budete bývať na ľudskej farme 15-minútového mesta, mäso budete jesť, len keď budete mať dosť karbónových kreditov (inými slovami, ak budete poslúchať a nebudete sa vzpierať ani slovom a písmom). A samozrejme, nebude chýbať aj ideologický socialistický aspekt: nepodmienený príjem. Taký akurát na prežitie. Chvíľu to ešte potrvá. Možno aj 10 rokov. Ale žaba sa už varí. Ľudstvo sa zatiaľ javí byť jednoducho nepoučiteľné a svoj dejinný cyklus si zrejme chce zas a znova zopakovať. Všimnite si, že tí istí ľudia, ktorí hovoria na verejnosti, že banky sú zdravé a sú bezpečným miestom pre vaše peniaze, ešte nedávno tvrdili, že vakcíny proti kovidu sú bezpečné a efektívne.“

Ďalší text, v ktorom sa spomína konšpiračná teória o Klausovi Schwabovi má názov Čo je to fact-check? Okrem iného sa v ňom píše: „Ak si niekto myslí, že nie je možné vytvoriť spoločnosť podľa Klausa Schwaba – nebudete nič vlastniť a budete spokojní, práve ste si prečítali časť návodu, ako na to. Nástrojom je aj fact-check. Keď sloboda informácií ustúpi cenzúre, sme na polceste do pekla.“

Vznik konšpiračnej teórie o Klausovi Schwabovi a Veľkom Resete popisuje článok portálu BBC pod názvom What is the Great Reset - and how did it get hijacked by conspiracy theories?.

V júni 2020 počas každoročného samitu v Davose podľa BBC vyzval princ z Walesu, aby sa pandémia stala príležitosťou na to, čo nazval „veľký reset globálnej ekonomiky“. Vo videu, ktoré zaznelo v úvode podujatia princ Charles hovorí: „Máme neuveriteľnú príležitosť vytvoriť úplne nové udržateľné odvetvia. Čas konať je teraz.“

Ďalším z podporovateľov iniciatívy je práve profesor Klaus Schwab, šéf Svetového ekonomického fóra (WEF), ktorý myšlienku Veľkého Resetu vysvetlil takto: „Pandémia predstavuje vzácnu príležitosť na zamyslenie, prehodnotenie a resetovanie nášho sveta, aby sme vytvorili zdravšiu, spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu budúcnosť.“

Ako uvádza BBC, spomínaný plán mal iba všeobecnú a deklaratívnu podobu. Profesor Schwab hovoril o „dani z bohatstva“ a ukončení dotácií na fosílne palivá. Veľký reset má však vo všeobecnosti zahŕňať moderné technológie, zmenu klímy, budúcnosť práce, medzinárodnú bezpečnosť a ďalšie témy, pričom všetky tieto oblasti sú spomenuté vo všeobecnej rovine, bez uvedenia konkrétneho plánu na ich realizáciu v praxi. Ako uvádza BBC, bol to práve nedostatok jasných a konkrétnych informácií v kombinácii s udalosťou, akú predstavuje stretnutie organizácie Svetové ekonomické fórum, ktorý poskytol úrodnú pôdu pre rast konšpiračných teórií.

„Medzi najobľúbenejšie konšpiračné teórie patria nepodložené vyhlásenia, že Veľký reset je strategickou súčasťou veľkého sprisahania globálnej elity, ktorá naplánovala a spôsobila pandémiu covid-19. Pandemické opatrenia neboli v tomto príbehu zavedené s cieľom obmedziť šírenie vírusu, ale zámerne vyvolať ekonomický kolaps a nastoliť socialistickú svetovú vládu (paradoxne v prospech mocných kapitalistov). Neurčitosť tejto konšpiračnej teórie spôsobila, že našla nasledovníkov a šíriteľov medzi aktivistami proti očkovaniu, bojovníkmi proti pandemickým zdravotníckym opatreniam na krajnej pravici rovnako ako aj na  krajnej ľavici,“ uvádza vo svojom texte BBC.

Tento popis sedí aj na stránky akw.sk, kde sa kombinuje odpor k očkovaniu a zdravotníckym opatreniam štátu počas pandémie s konšpiračnými teóriami o sprisahaní svetových elít.

Analýzu vzniku konšpiračnej teórie Veľký Reset priniesol aj historik Quinn Slobodian na stránkach denníku The Guardian pod názvom How the 'great reset' of capitalism became an anti-lockdown conspiracy.

 

Prokremeľské naratívy a zdroje

Na stránkach akw.sk možno nájsť aj geopolitické texty a články o vojne na Ukrajine. Opakovane v nich zaznievajú pro-kremeľské naratívy, pričom ako informačné zdroje sú citované dezinformačné médiá, média so sporným obsahom prípadne média vlastnené ruským štátom.

V článku s názvom A vojna predsa len nebude, ktorý bol publikovaný 14. februára 2022, niekoľko dní pred vypuknutím vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu sa píše: „A vojna predsa len nebude… A prečo? Lebo toto (viď dokument nižšie). Ostanú len štekajúci psi. Pre mladšie ročníky, použite google translate. Rusi už nemajú najmenší dôvod útočiť (to neznamená, že ich o to Briti nebudú prosiť, ich pomýlená diplomatka totiž neuznáva Voronež ako súčasť ruského územia).“

Dokument, na ktorý sa text odvoláva a ktorý má byť dôkazom o tom, že vojenská invázia na Ukrajinu zo strany Ruska sa neuskutoční, pochádza z ruským štátom vlastnenej mediálnej agentúry RIA Novosti. Ako dnes vieme, ruské média do poslednej chvíle o pripravovanej invázii na Ukrajinu klamali, tá nakoniec vypukla 24. februára 2022. Na mediálnu agentúru RIA Novosti začiatkom roku 2023 uvalila Kanada sankcie za šírenie dezinformácií a ruskej propagandy. Je to oficiálny štátny portál Ruskej federácie, ktorá takmer plnú kontrolu nad štátnymi médiami a používa ich na šírenie vlastných naratívov.  V čase, kedy spravodajské služby a aj predstavitelia USA upozorňovali, že hrozba vojenskej invázie je reálna, stránky akw.sk písali o „hre na vojnu“, ktorá mala slúžiť práve Spojeným štátom americkým: „Prečo vlastne beží táto hra na vojnu? SŠA sú v ekonomickom krachu. Nevedia platiť fungovanie vlastnej administratívy. V podstate sú odkázaní na svojich ázijských veriteľov. Predaj „vakcín“ iba posunul moment neodvratného bankrotu SŠA o dobu plandémie, ktorá už končí (už aj SME píše, že povinné očkovanie v Rakúsku nakoniec nebude, veď sme to predpovedali).“ Text na stránke akw.sk bez kritického zhodnotenia preberá naratív ruských štátnych médií, pričom za pôvodcu zla označuje Spojené štáty americké a našich západných spojencov. Ide o naratív v súlade s kremeľskou propagandou, ktorý odvádza pozornosť od faktu, že to bola práve Ruská federácia, ktorá porušila medzinárodné právo, keď vojensky napadla suverénny štát Ukrajinu.

V ďalšom článku publikovanom 17. marca 2021 s názvom Tretia svetová vojna? autor konšpiračným spôsobom spája dianie na Ukrajine s vojnou v Sýrii: „Ak sa Ukrajina a / alebo NATO pokúsia násilne prevziať Krym a pričleniť ho k Ukrajine, bude to znamenať otvorenú vojnu s Ruskom. V oblasti sú evidentne prítomné aj vojská USA a Veľkej Británie, posledné dni ich letectvo aktívne prelietavalo nad územím a vykonávalo prieskum (zber dát). Päť dopravných lietadiel katarských vzdušných síl, ktoré sú najbližším spojencom Turecka, pristálo za posledných 24 hodín v ukrajinskom Kyjeve. Nikoho by zrejme neprekvapilo, ak by tým nákladom boli zbraňové systémy. Prečo sa to všetko deje? Azda ste zachytili správy, že Rusi nedávno masívne zaútočili v Sýrii na sklady pašerákov ropy. V nedeľu 14. marca tak urobili znova. Ruské strely „Točka“ od 23:30 východného amerického času cielili na sklady a konvoje nelegálnych pašerákov ropy. Tieto udalosti sú v časovej súvislosti s masívnym presunom vojenskej techniky. Príčinná súvislosť preukázaná nie je. Zatiaľ. Náhoda? Ktovie.

Pre Vašu predstavu, priemerná hodnota obchodu z nelegálneho pašovania ropy v Sýrii môže dosahovať 100 miliónov USD mesačne. Prečo si myslíme, že by to mohol byť dôvod? Totižto rovnaké posilňovanie vojenskej prítomnosti USA začalo aj v oblasti Sýrie. Opäť v časových súvislostiach so spomínanými incidentmi.“

Autor v článku opäť pripisuje agresívne konanie Ukrajine a západným spojencom, pričom hľadá akúsi súvislosť s tým, že Rusko v Sýrii údajne zaútočilo na sklady pašerákov ropy. Logika argumentu je postavená na predpoklade, že Spojené štáty americké a západní spojenci chránia nelegálnych pašerákov ropy v Sýrii, a preto chcú potrestať Rusko, ktoré útočí na ich sklady. V rámci tohto potrestania má Ukrajina presúvať zbrane smerom k okupovaným územiam, vojenské letectvo NATO má prelietavať v okolí Krymu a katarské lietadlá pristávať v Kyjeve. Tieto divoké úvahy, ktorých cieľom je vykresliť Rusko ako obeť sprisahania zo strany Západu sú založené na konšpiračnej metóde: „Náhoda? Ktovie.“

V úvode autor hovorí o násilnom prevzatí Krymu a pričlenení ho k Ukrajine. Formulácia predpokladá, že Krym nie je dnes súčasťou Ukrajiny. Slovenská republika, podobne ako celá EÚ, považuje anexiu Krymu za nelegálnu: „Pripojenie polostrova k Ruskej federácii porušilo základné princípy medzinárodného práva a narušilo zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.“ Podľa medzinárodného práva ide teda o nelegálne anektované územie Ukrajiny a nie územie iného štátu.

Ako zdroj týchto konšpiračných úvah je pritom uvedená stránka halturnerradioshow.com. Podľa projektu Media Bias/Fact Check stránka Hal Turner Radio Show „propaguje extrémne pravicovú propagandu, konšpiračné teórie a nenávisť. Stránka ma históriu šírenia informácií s veľmi nízkou dôveryhodnosťou a zlými výsledkami pri overovaní faktov.“

Ako médium šíriace krajne pravicové názory a neoverené konšpirácie hodnotí Hal Turner Radio Show aj projekt Politfact.

Na kremeľských naratívoch je postavený text s názvom Vojna na Ukrajine zďaleka nie je zažehnaná. O referende, ktoré v roku 2014 Putinov režim zinscenoval na Kryme sa v texte píše: „V roku 2014 Obyvatelia Krymu, ktorý bol na Ukrajine „autonómnou oblasťou“, HLASOVALI vo verejnom plebiscite (referende), aby opustili štátny zväzok s Ukrajinou a znovu sa pripojili k Rusku. Už predtým bol Krym súčasťou Ruska. Hlasovanie za odchod Krymu z Ukrajiny a pripojenie sa k Rusku skončilo výsledkom 96% za odštiepenie od Ukrajiny. Vzhľadom na etnické zloženie obyvateľstva Krymu nejde o nič nepredpokladané. Referendum sa uskutočňovalo podľa všetkých medzinárodne platných štandardov vrátane klasických papierových hlasovacích lístkov, priehľadných plexisklových schránok na hlasovacie lístky, občanov, ktorí volili, nechali svoj ukazovák namočiť do nezmazateľného atramentu, aby tak nemohli hlasovať viackrát a pod. Volebné urny boli pod dozorom kamerových systémov a na všetkých volebných miestach boli prítomní vonkajší pozorovatelia. O tom sa asi bežne človek v médiách nedozvie. Západ (t.j. krajiny NATO a USA) tvrdí, že hlasovanie bolo „nezákonné“, a tvrdia, že bolo „zmanipulované“. Bližšie dôkazy, prípadne súdne rozhodnutia v tejto veci neboli publikované.“

Referendum na Kryme v roku 2014 za nelegitímne neoznačili iba krajiny NATO a USA, ako tvrdí autor článku, ale aj Organizácia spojených národov (OSN):

„Hlasovaním 100 za ku 11 proti, 58 sa zdržalo, 193-členné zhromaždenie OSN vyzvalo všetky štáty, medzinárodné organizácie a špecializované agentúry, aby neuznali žiadnu zmenu štatútu Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol na základe referenda zo dňa 16. marca 2014,“ uvádza sa vo vyhlásení OSN.

Anexiu Krymu označuje za protiprávnu aj Európska únia, ktorá vo svojom vyhlásení z februára 2022 uvádza: „Osem rokov po násilnej protiprávnej anexii Krymskej autonómnej republiky a mesta Sevastopol Ruskou federáciou zostáva Európska únia neochvejne odhodlaná podporovať zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. K ďalšiemu narušeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny došlo v dôsledku nedávneho nevyprovokovaného vojenského útoku Ruska na Ukrajinu a jeho rozhodnutia uznať časti Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti na Ukrajine, ktoré nie sú kontrolované vládou, za nezávislé subjekty.

Európska únia opätovne zdôrazňuje, že neuznáva protiprávnu anexiu Krymu a naďalej ju odsudzuje ako porušenie medzinárodného práva.“

 

Záver

Stránky akw.sk okrem advokátskych služieb ponúkajú aj sekciu Blog, v ktorej opakovane dostávajú priestor texty a informácie s nízkou kredibilitou, články odporujúcemu konsenzu popredných svetových vedeckých a zdravotníckych inštitúcií, texty obsahujúce prvky konšpiračných teórií a kremeľskej propagandy.

Viaceré z týchto textov opakovane odkazujú a čerpajú informácie zo zdrojov, ktoré sú projektom Konšpirátori.sk alebo zahraničnými iniciatívami ako Media Bias/Fact Check alebo Politifact, prípadne etablovanými štandardnými médiami a inštitúciami, zaradené do kategórie nedôveryhodných, extrémistických či dezinformačných.

Z uvedených dôvodov projekt Konšpirátori.sk zaradil stránky akw.sk na zoznam webov so sporným obsahom.

 

Doplňujúce screenshoty: