menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://slobodnyvyber.sk/

Skóre udelené komisiou: 8,6

Posudok vypracovala: Miroslava Sawiris

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.

  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

 

Podrobnejšie zdôvodnenie

Stránka sa venuje predovšetkým démonizácii témy migrácie a utečencov prostredníctvom publikovania jednostranného obsahu. Drvivá väčšina článkov na tomto webe o utečencoch či cudzincoch má silné negatívne ladenie, ktoré má v čitateľovi vyvolať strach a hnev. Pozitíva migrácie, hoci fakticky dokázané (napríklad ekonomické benefity z migrácie analyzované OECD), na stránke Slobodného výberu nájdeme len ťažko. 

Xenofóbne články publikované na stránke sú väčšinou sprevádzané vizuálmi s rasistickým podtónom, ktoré zobrazujú moslimov či ľudí inej ako bielej farby pleti ako jednu celistvú necivilizovanú či nebezpečnú skupinu. Takéto zobrazovanie cudzincov potláča ich individualitu a dehumanizuje ich. Bežný slovenský čitateľ, ktorého kontakt s inými kultúrami môže byť limitovaný, ľahko nadobudne na Slobodnom výbere dojem, že toto je skutočný obraz iných kultúr, hoci ide len o systematickú nenávistnú propagandu.

 

Graphical user interface, websiteDescription automatically generated

Obrázok 1: Príklad výsledkov vyhľadávania pod výrazom "migranti" na stránke Slobodného výberu, navštívené 20.12.2021

Celá jedna sekcia Slobodného výberu je venovaná tzv. Gatestone institute, známemu ultra-pravicovému think tanku publikujúcemu islamofóbny a často nepravdivý alebo zavádzajúci obsah. 

Web taktiež démonizuje „progresivizmus“ a liberálnu demokraciu, rodovú rovnosťmimovládny sektor, mainstreamové médiá, , atď. Vzhľadom na ideový rámec obsahu webu, ako aj taktiky, ktoré pri napĺňaní tejto agendy používa (dehumanizácia, manipulácie, odvolávanie sa na pochybné zdroje ako napríklad krajne pravicový web Breitbart, atď.) je možné tento web kategorizovať ako extrémne pravicový, a teda antisystémový v zmysle odmietania demokratických princípov či základných pilierov demokratickej spoločnosti, akými sú nezávislé médiá, občianska spoločnosť a mimovládny sektor. Tento postoj sa zásadne líši od legitímnej, vecnej kritiky toho, čo v demokracii funguje či nefunguje. Web taktiež šíri prokremeľské naratívy a propaguje aktivity Nočných vlkov na Slovensku, ktorí sa dostali aj do hľadáčika SIS.

 

Redakcia, autori a zdroje

Na webe sa čitateľ nedopátra k majiteľovi stránky, členom redakcie (je otázne či stránka vôbec nejakou redakciou disponuje) či k autorom samotných článkov. Jediný odkaz na potenciálnych majiteľov sa nachádza na spodnej lište stránky v podobe odkazu na „Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť“, ktorá je prelinkovaná na web Slobodný vysielač, nachádzajúci sa na zozname problematických webov projektu Konšpirátori. 

Transparentnosť fungovania webu je nízka. Aj keď niektoré články majú autorov alebo sú podpísané pseudonymami množstvo článkov je anonymných, neodkazuje na žiadne zdroje, prípadne čerpá z problematických zdrojov typu Breitbart či ruská štátna spravodajská agentúra TASS, ktorá je jedným z oficiálnych nástrojov propagandy Putinovho režimu.  Články, ktoré Slobodný výber od tejto agentúry preberá, nekriticky oslavujú ruskú vojnovú techniku či spoluprácu dvoch nedemokratických krajín, Ruska a Číny, ako napríklad tu.

 

Príklady klamlivého obsahu

Graphical user interface, text, application, TeamsDescription automatically generated

Obrázok 2: Príklad démonizácie moslimov a islamu na stránke Slobodného výberu, navštívené 20.12.2021

Článok s názvom GATESTON INSTITUTE: Islamské „ľudské práva“ anonymného autora je prevzatý od think tanku Gatestone Institute, a predstavuje zoznam všetkého, čo má byť údajne „zlé“ na islame. Podobná diskusia by bola v poriadku, keby hrubým spôsobom nedezinterpretovala problematické kultúrne aspekty vyskytujúce sa v jednotlivých krajinách (mimochodom aj európskych, ako napríklad novodobé otroctvo) ako problém jedného náboženstva, islamu, v ktorom „otroctvo či sex s deťmi je ľudské právo“. Tento výrok sa dá považovať za obzvlášť závažnú dezinformáciu, keďže v samotnom texte Káhirskej deklarácie ľudských práv, na ktorý sa článok odvoláva, sa podobný výrok nevyskytuje, naopak, text garantuje „právo človeka na slobodu od perzekúcie a vykorisťovania, a jeho právo na dôstojný život“, a ďalej garantuje práva detí na „starostlivosť od rodičov a spoločnosti, edukačné, materiálne, hygienické a morálne zabezpečenie“.

Problematická je však aj sprievodná fotografia. Nie je zrejmé, z akých zdrojov pochádza a aká má byť jej spojitosť s Káhirskou deklaráciou ľudských práv, okrem očierňovania celej moslimskej komunity vyvolávaním paniky a strachu na základe stereotypizujúcich zobrazení.

 

TextDescription automatically generated with medium confidence

Obrázok 3: Sprievodná vizualizácia k anonynmnému článku "Stručný preklad pomerov EÚ do reality", ktorý sa dá interpretovať ako vyhrážanie domnelým politickým oponentom, "udavačom z Bratislavskej kaviarne", navštívené 20.12.2021

Článok s názvom Stručný preklad pomerov EÚ do reality opäť od anonymného autora predstavuje 20 „odhalení“ prečo „vás likvidujú“ a prečo „vymazávajú na sociálnych sieťach“. Z textu nie je zrejmé koho majú „likvidovať“, ani čo je „vymazávané“.

Článok vykresľuje EÚ ako inštitúciu, ktorá údajne slúži len Nemecku a Francúzsku, a svoju argumentáciu podporuje množstvom vulgarizmov. Článok je sprevádzaný vizualizáciou, ktorá varuje „udavačov z bratislavskej kaviarne“, že majú byť sledovaní.