menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://potratari.com/

Skóre udelené komisiou: 9,4

Posudok vypracovali: MUDr. Maroš Rudnay, PhD., Aneta Žugecová

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.
  • Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, atď.

 

O webe

Potratari.com je anonymný webový portál, ktorý odmieta interrupcie a agresívne napáda slovenských pôrodníkov a gynekológov, ktorí ich majú vykonávať alebo podporovať, pričom interrupcie sú v zmysle platnej legislatívy legálnym medicínskym zákrokom.

Aktualizácia 8.11.2023: V novembri 2023 sa na stránke znova objavila tabuľa hanby s fotografiami lekárov a rovnakými defamačnými textami, vrátane koláže screenshotov z uzavretej lekárskej skupiny. Skutočného vlastníka stránky nie je možné dopátrať - ako registrátor figurovala pôvodne krycia firma, ktorá umožňuje v DNS registroch figurovať namiesto skutočného vlastníka stránky a tak zachovať jeho anonymitu. Pôvodne v registri Who.is figurovala firma z Holandska. Aktuálne už ako registrátor figuruje firma z Islandu, z Rejkyavíku. Za týmto krokom teoreticky možno hľadať snahu autorov uniknúť úplne mimo jurisdikciu EU.

 

Anonymná webová stránka s možným prepojením na ultrakonzervatívnu scénu

O samotnej stránke a jej pozadí nie sú na webe uvedené žiadne informácie. Je zaregistrovaná v USA, čo jej umožňuje vystupovať anonymne. Na Slovensku je ale zaregistrovaná doména s rovnakým názvom potratari.sk, ktorej web nie je funkčný. Podľa DNS analýzy je registrátorom domény spoločnosť Cognit s.r.o., ktorá si tiež zaregistrovala domény vrahovia.sk, homoloby.sk, kolaboranti.sk alebo apostolat.sk. Jedným z dvoch konateľov spoločnosti Cognit s.r.o je Andrej Ralbovský s priamymi prepojeniami na slovenskú ultrakonzervatívnu scénu. V minulosti vystupoval ako zástupca Nadácie Slovakia Christiana, ktorej web christianitas.sk sa tiež nachádza na zozname projektu Konšpirátori.sk a slovenského Ordo Iuris, ktoré je súčasťou medzinárodnej siete radikálnych ultrakonzervatívnych organizácií. A. Ralbovský vylúčil vzťah k stránke potratari.com: „k predmetnému webu uvádzam, že nie som jeho autorom ani prevádzkovateľom a neviem, kto za ním stojí“.

Portál odsúdila Slovenská lekárska komora: „Cielené znevažovanie popredných odborníkov za to, že vykonávajú svoje lekárske povolanie  v súlade s platnými právnymi predpismi  a poskytujú odbornú zdravotnú starostlivosť v rozsahu svojej špecializácie, nemožno prejsť mlčaním. […]. Používanie slova vražda v tejto súvislosti je nielen amorálne, ale je aj v príkrom rozpore s právnou definíciou vraždy.Konferencia biskupov Slovenska, ktorá je inak známa odmietavým postojom k interrupciám, „jednoznačne odmieta poľutovaniahodné, veľmi nebezpečné a všeobecne škodlivé kroky“ tejto stránky.

Krátko potom, čo ako člen odbornej komisie projektu Konšpirátori.sk Maroš Rudnay vo svojom statuse upozornil na škodlivosť predmetného webu a na konflikt záujmov Antona Chromíka, ktorý má napojenie na slovenskú ultrakonzervatívnu scénu vrátane jej aktivít týkajúcich sa interrupcií a ako právnik zároveň zastupoval Lekárske odborové združenie, sa na stránke Potratari.com objavili screenshoty komentárov profesora Jozefa Zahumenského ohľadom osoby A. Chromíka z uzavretej lekárskej whatsappovej skupiny. Do tejto skupiny majú prístup len zdravotníci. Zdá sa tak, že autor alebo autori webu musia mať do predmetnej skupiny prístup, pretože sami pochádzajú zo zdravotníckeho prostredie alebo majú prepojenie na niekoho, kto do skupiny prístup má. Profilové fotky lekárov na obrázkoch neboli aktuálne, čo naznačuje, že koláž bola vytvorená už pred niekoľkými rokmi.

Portálom sa začala zaoberať aj Polícia SR. Po medializovaní prípadu bol web na niekoľko dní vypnutý a po opätovnom zapnutí sa už na stránke nenachádza „tabuľa hanby“ s menami a fotografiami lekárov. Okrem toho pribudlo vyjadrenie, podľa ktorého sa portál vykresľuje ako obeť „mediálneho honu na čarodejnice.“

 

„Tabuľa hanby“: verejný lynč lekárov

Webová stránka zverejnila „tabuľu hanby“, na ktorej sa nachádzali mená a fotografie pôrodníkov a gynekológov, ktorý mali podporovať, alebo vykonávať potraty. Portál odmieta interrupcie, a „preto odhaľuje ich spoluzodpovednosť za tragédiu umelých potratov a vystavuje ich na tabuľu hanby, na verejný pranier, aby ich okolie aj ich pacientky vedeli, s kým majú do činenia“. Tieto činy lekárov sa snažia „vytláčať na okraj spoločnosti.“ Interrupcie patria podľa platnej legislatívy na Slovensku k medicínskym zákrokom a sú legálne do 12. týždňa tehotenstva bez udania dôvodu. Zo zdravotných dôvodov ich je možné vykonať aj neskôr. Portál potratari.com sa snaží sa vytvoriť tlak na to, aby lekári prestali vykonávať legálny zdravotnícky úkon, ktorý vykonávajú ako súčasť svojej práce v rámci svojej odbornej pôsobnosti. Nástenka hanby môže byť tiež vnímaná ako snaha o zastrašovanie gynekológov a pôrodníkov a šírenie nenávisti v spoločnosti voči nim.

Snahu kriminalizovať lekárov podporuje aj jazyk, ktorý autori používajú - interrupcie označujú ako „zabíjanie nenarodených detí“ a pri fotografiách potratených plodov tiež píšu o deťoch. Titulná ilustrácia zobrazuje ruky od červenej tekutiny, ktorá sa podobá krvi. Krvavé ruky sú symbolom viny za vraždu a aj to môže v návštevníkovi webu posilňovať pocit nenávisti voči lekárom, ktorí si vykonávajú svoju profesiu podľa platnej legislatívy.

 

Záver

Anonymná webová stránka Potratari.com agresívne napáda slovenských gynekológov a pôrodníkov, ktorí vykonávajú svoju profesiu vrátane interrupcií v rámci platnej legislatívy. V minulosti bola na stránke zverejnená aj „tabuľa hanby“ s konkrétnymi menami a fotografiami lekárov, ktorí mali interrupcie vykonávať alebo ich podporovať, čo môže byť vnímané ako snaha o zastrašovanie pôrodníkov a gynekológov a šírenie nenávisti voči nim. Z týchto dôvodov ho odborná komisia projektu Konšpirátori.sk zaradila na zoznam stránok so sporným obsahom.

 

Doplňujúce screenshoty: