menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.armadnymagazin.sk/

Skóre udelené komisiou: 7,2

Posudok vypracoval/a: Matúš Ritomský, vstupná analýza Aneta Žugecová

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.
     
  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.
     
  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.


Základná charakteristika webu

Armádny magazín má formát spravodajského webu, ktorý sa čitateľom predstavuje ako „Magazín o armáde, výzbroji, výstroji, zbraniach, vojnových konfliktoch, krízach, svetovej politike, mierových aktivitách a hnutiach.“ Ako uvádzame neskôr, na pozadí takto všeobecne formulovanej tematiky a pomedzi správy zo sveta vojenstva, ponúka webstránka silnú dávku politickej propagandy.

Štruktúra webstránky je rozdelená na hlavnú stránku, na ktorej sa zobrazujú posledné články a na rubriky ako Aktuality, Pozemná technika, Letectvo, Námorníctvo, Ručné zbrane a výstroj, Bezpečnosť, História, Civilná ochrana.

Kontaktné informácie a informácie o redakcii obsahujú iba email a adresu vydavateľstva. Konkrétne osoby zodpovedné za obsah webu ani redakcia na stránke uvedené nie sú. Texty na stránkach nie sú podpísané autormi a to ani v prípade, keď obsahujú prvky komentárov či hodnotiace úsudky.

Pozadie webu

Za webovou stránkou Armádneho magazínu stojí, podobne ako pri dezinformačnom webe Hlavné správy, košická reklamná agentúra HEURÉKA EVOLUTION, s. r. o.

V marci 2023 bola webová stránka dočasné zablokovaná Národným bezpečnostným úradom, ktorý využil novelizované znenie zákona o kybernetickej bezpečnosti. Dôvodom bola škodlivá aktivita alebo škodlivý obsah, ku ktorým patria aj „závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb“.

Bohuš Garbár, ktorý podľa verejne dostupných informácií na portál Armádny magazín aj na web Hlavných správ prispieval pod rôznymi pseudonymami, bol v podozrení zo spolupráce s Ruskou federáciou. Video zverejnené Denníkom N zachytáva zamestnanca ruskej ambasády ako verbuje B. Garbára do služieb ruskej vojenskej rozviedky. Za vyzvedačstvo bol B. Garbár odsúdený na trojročný podmienečný trest a peňažný trest vo výške 15 000 eur. B. Garbár tiež daroval extrémistickej ĽSNS v rokoch 2015 a 2016 po 10 000 eur.  

Nekritické šírenie naratívov kremeľskej propagandy

Portál Armádny magazín nekriticky preberá vyjadrenia ruských štátnych predstaviteľov o priebehu vojny na Ukrajine, využíva pritom jazyk kremeľskej propagandy: ruskú vojenskú agresiu označuje ako „špeciálnu operáciu“ či „oslobodzovanie Ukrajiny“. Stránka tiež preberá naratív, podľa ktorého je Ukrajina a Západ hrozbou pre Rusko a Rusko sa len bráni. Tento naratív legitimizuje ruskú vojenskú agresiu na Ukrajine a vo verejnosti oslabuje ochotu podporovať brániaci sa štát - Ukrajinu.

V texte publikovanom 14. júla 2023 pod názvom Ukrajinskí vojaci pripravovali útok na Záporožskú jadrovú elektráreň bez akéhokoľvek kritického zhodnotenia preberá a uverejňuje správu pro-kremeľskej propagandy o tom, že ukrajinská strana plánovala zaútočiť na Záporožskú jadrovú elektráreň s cieľom obviniť z dôsledkov raketového útoku následne ruskú stranu. Text neuvádza zdroj, ale cituje istého Volodymyra Rogova z hnutia „Sme spolu s Ruskom“. Podľa zdrojov, ktoré uvádza Wikipedia je Volodymyr Rogov členom „kolaborantskej vojensko-civilnej správy pre Ruskom okupované oblasti Záporožskej oblasti.“  

V ten istý deň, 14. júla 2023, publikoval Armádny magazín krátky komentár s názvom: „V ZSSR nebola totalita, nenávisť tisícok zúrivcov voči vlasti,“ v ktorom sa anonymný autor (komentár opäť nie je podpísaný) snaží zľahčovať totalitnú povahu režimu v bývalom Zväze sovietskych socialistických republík, pričom autor uvádza: „Opäť sa presviedčam, že ZSSR v žiadnom prípade nebol “totalitným štátom”, ako ho nazývajú protisovietski aktivisti a kripli, ktorí v 90. rokoch vyrastali na Sorosových učebniciach: Keby bol ZSSR naozaj totalitnou krajinou s totálnou kontrolou obyvateľstva, v žiadnom prípade by nebol “vyprodukoval” toľko “podľudí”, ktorí tak zúrivo nenávidia svoju vlasť.“

(texty „Ukrajinskí vojaci pripravovali útok na Záporožskú jadrovú elektráreň“ a „V ZSSR nebola totalita, nenávisť tisícok zúrivcov voči vlasti“ na titulnej strane Armádneho magazínu)

6. júla 2023 uverejnil Armádny magazín text s názvom „Ukrajina sa už vzdala, perspektívy Špeciálnej operácie sú jasné“. Zo samotného názvu je zrejmé používanie pro-ruského naratívu o „špeciálnej operácii“, samotný text je potom oslavou úspechov Ruska („Rusko vyhráva rozhodujúcu bitku“) a spochybňovaním ukrajinskej strany: „Ukrajinský „protiútok“ sa skončí porážkou, čo začne byť úplne jasné v najbližšie dni, teda ešte do začiatku samitu NATO vo Vilniuse .Dovtedy sa dajú zo strany Kyjeva očakávať osobitne silné provokácie, diverzie, teroristické činy. Iba tým sa dá odlákať pozornosť verejnosti od ruských víťazstiev.“ Ako autor článku je v tomto prípade podpísaný Vladimír Mikunda. Denník SME ešte v roku 2017 upozornil, že Vladimír Mikunda, vtedajší šéfredaktor časopisu Zväzu protifašistických bojovníkov zmenil tento časopis na nástroj ruskej propagandy.