menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://qanon.sk/ 

Skóre udelené komisiou: 9,6

Posudok vypracovala: Miroslava Sawiris

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. 

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a "bludy", ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. 

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

Názov webovej stránky, ako aj jej ilustračná fotografia s motívom „WWG1WGA“ je jasným odkazom pre konšpiračnú teóriu QAnon, ktorá v posledných rokoch zachvátila USA a odtiaľ sa rozšírila do mnohých ďalších krajín, vrátane Slovenska. Táto konšpiračná teória tvrdí, že politika v USA je ovládaná úzkou skupinou pedofilov a uctievačov Satana, ktorí údajne manažujú obchodovanie s deťmi na globálnej úrovni a jedinou osobou bojujúcou proti tomuto „zlu“ má byť Donald Trump. Táto konšpiračná teória, ktorá slúži najmä na diskreditáciu Demokratickej strany v USA, sa aj vďaka Trumpovej tichej podpore dostala do amerického mainstremového diskurzu, a odtiaľ aj k nám.

Obsah webovej stránky Qanon.sk reflektuje toto konšpiračné zameranie už na hlavnej stránke, kde si návštevníci môžu vybrať z kategórií ako „elity/satanizmus“ či „tajné“. 

Webstránku síce tvorí prevažne obsah propagujúci konšpiračnú teóriu QAnon, ale nájdeme na nej aj množstvo obsahu, ktorý už priamo nesúvisí s touto tematikou - napríklad články spochybňujúce účinnosť vakcín proti ochoreniu covid-19. 

Redakcia, autori a zdroje

Webová stránka je údajne spravovaná dvomi ľuďmi, ktorí sa "rozhodli prispieť k informovanosti a prebudeniu ľudí". Robia to najmä publikovaním klamlivého obsahu a anonymne. Jediný spôsob kontaktu na údajného autora / autorov stránky je anonymná emailová adresa. Stránka zároveň prijíma finančné dary od návštevníkov.

Text

Description automatically generated

Obrázok 1: Snapshot zo sekcie "O nás" z 10.15.2021

Pravidlá komentovania na webe upozorňujú, že "nepríjemné komentáre" budú odstránené. "Nemusia to byť priamo nenávistné komentáre, ide aj o tie, kde je príliš veľká ľudská domýšlavosť," píše autor webu. "To, že pravdu nemajú viem preto, pretože nie som nejaký obyčajný ťuťko, viem čo je správne."


Stránka v rubrike „správy“ odkazuje na rôzny zahraničný konšpiračný obsah, napríklad od "Sierry, ambasádorky Galaktickej Federácie Svetla".

A picture containing textDescription automatically generated

Obrázok 2: Obsah v rubrike "Správy", navštívený 10.15.2021

A picture containing chartDescription automatically generated

Obrázok 3: Zdroj, na ktorý daný link odkazuje.

Príklady klamlivého obsahu

COVID-19

Stránka sa spochybňuje vážnosť ochorenia covid-19 a propaguje rôzne konšpirácie k tejto téme prevzaté zo zahraničných problematických zdrojov. 

Príkladom takéhoto obsahu je článok z 3. júna 2021, ktorý navodzuje dojem, že základné fakty o pandémii covid-19 sú vymyslené. Text napríklad tvrdí, že ľudia dodržiavajúci protipandemické opatrenia sú "jediní, ktorí chytajú 'COVID'", alebo že nemocnice počas vrcholu pandémie mali byť údajne prázdnejšie ako zvyčajne. Článok tiež nepravdivo tvrdí, že pohrebné služby nezaznamenali vyšší počet pohrebov alebo kremácií počas pandémie. Debunkovanie týchto tvrdení je dostupné tu, tutu (od 32. minúty).

Celý príspevok je preložený z angličtiny do slovenčiny zo stránky Humans Are Free, ktorá odkazuje na zdroj Rory Winter z MeWe portálu, ktorý si vyžaduje registráciu. K skutočnému autorovi tohto obsahu je teda náročné sa dopátrať. 

TextDescription automatically generated

Obrázok 4: príklad konšpiračného obsahu na stránke o ochorení COVID-19, navštívený 10.15.2021

 

Graphical user interface, text, application, chat or text messageDescription automatically generated

Obrázok 5: Stránka, na ktorú odkazuje post vyššie. Za zmienku stoja rubriky, tohto zahraničného zdroja, ktoré spájajú koronavírus, operácie pod falošnými vlajkami a propagandu. Navštívené 10.15.2021

Takýto obsah prispieva k informačnému chaosu v spojitosti v pandémiou. Môže viesť k individuálnym rozhodnutiam čitateľov, ktorými ohrozia seba a svoje okolie. Neochota spoločnosti dodržiavať protipandemické opatrenia má zároveň závažné celospoločenské dôsledky na školstvo, zdravotníctvo či ekonomiku.

Konšpiračný obsah

Stránka obsahuje množstvo obsahu propagujúceho konšpiračné teórie. Príkladom je článok Agenda 21 – Agenda smrti (+ Agenda 2030) zo 17. júla 2021. Text propaguje klasickú konšpiračnú teóriu nového svetového poriadku.

Text

Description automatically generated

Článok tvrdí, že celosvetové ovládnutie populácie má byť údajne riadené OSN pod zámienkou „udržateľného rozvoja“, ktorý má ale byť „trójskym koňom svetového fašizmu“. Článok spája množstvo rôznych klasických konšpiračných a dezinformačných naratívov od údajnej snahy rozbiť nukleárnu rodinu, cez konšpiračné teórie o Billovi Gatesovi a Rockefellerovcoch, 11. septembri 2001, manipuláciu počasia, chemtrails, kontrolu myslenia, až po údajné čipovanie ľudí. Stránka taktiež preberá vizuály od známeho konšpirátora Davida Icka, ktorému Facebook zrušil účet z dôvodu zdieľania nebezpečných zdravotníckych dezinformácií.

TextDescription automatically generated

Obrázok 6: Vizuály referujúce známeho konšpirátora D. Icka

Článok na žiadne zo svojich poplašných tvrdení neposkytuje dôkazy či zdroje, jediný dostupný link odkazuje na blog na stránke iDnes.cz s identickým obsahom. Na tomto blogu opäť nie sú dostupné žiadne dôkazy, či linky, iba komentár od údajného autora Mária Oláha o tom, že čerpal z konšpiračných zdrojov.

Graphical user interface, textDescription automatically generated

Obrázok 7: Zdroj na prelinkovaný článok s identickým obsahom.
Graphical user interfaceDescription automatically generated with medium confidence

Obrázok 8: Autorove konšpiračné zdroje, ktoré poslúžili k vzniku tohto obsahu v slovenčine.

Publikovanie konšpiračných teórií, ktoré démonizujú demokratický systém, jej predstaviteľov a inštitúcie, môžu vyvolávať paniku. Zároveň znižujú dôveru verejnosti v demokratické inštitúcie, čo môže viesť k spoločenskej radikalizácii. 

Ak čitateľ tejto stránky nadobudne dojem, že všetci politickí reprezentanti - domáci aj zahraniční - kolaborujú na zámernom zničení výdobytkov demokracie a zotročení ľudstva, takýto človek sa môže uchýliť k podpore extrémizmu a antisystémových riešení. 

Konšpiračné teórie, ktoré prenikli do informačného mainstreamu, už v minulosti viedli k násiliu páchanému jednotlivcami či organizovane.