menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://poockovani.cz/uvod

Skóre udelené komisiou: 8,7

Posudok vypracoval: MUDr. Maroš Rudnay, PhD.

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia.

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

Podrobnejšie zdôvodnenie

Stránka iniciatívy podobnej ako je Sloboda v očkovaní na Slovensku. Venuje sa antivakcinačným dezinformáciám a používa rovnaký modus operandi ako všetky podobné iniciatívy vo svete – dezinterpretáciu vedeckých štúdií, neobjektívne vyhodnocovanie zdrojov a informácií, nekritické prijímanie subjektívnych skúseností a príbehov ako aj prezentovanie neoverených informácií ako fakty. 

Stránka napríklad navádza na odmietanie očkovania proti HPV vírusu, ktorého pozitívne dopady boli opakovane potvrdené mnohými štúdiami. 

Stránka dáva priestor známym antivaxerom, napríklad Ľudmile Elekovej, nositeľke anticeny Bludného balvanu, ktorá šírila dezinformačný naratív, že očkovanie zabíja deti

Stránka používa expresívny naratív, typický pre konšpiračné zdroje – napríklad prirovnávanie povinného očkovania k totalite a nacizmu. 

Redakcia, autori a zdroje

Štruktúra autorov stránky je nejasná – články bývajú nepodpísané alebo podpísané ako „Tím poockovani.cz“, pričom presná štruktúra sa nedá dohľadať. 

Predsedom združenia je podľa stránky Václav Hrabák, ktorý sa venuje šarlatánskej neúčinnej metóde alternatívnej medicíny homeopatii (spojenie homeopatie a iných šarlatánskych liečebných metód s antivakcinačným hnutím býva takmer pravidlom). Žiadnou kvalifikáciou pre diagnostiku a liečbu pacientov však nedisponuje, rovnako ako nedisponuje žiadnou kvalifikáciou na odborné posudzovanie očkovania. 

Na stránke sú niekedy uvedení „odborníci“, ktorí však sú nikde menovaní a nie je tak možné zistiť, či skutočne ide o osoby kvalifikované sa k problematike vyjadrovať. V sekcii odkazy stránka odkazuje na viaceré antivakcinačné stránky, napr. slobodavockovani.sk, ktoré nemajú s objektívnymi a dôveryhodnými informáciami nič spoločné.

Príklady klamlivého obsahu

Na stránke sa nachádzajú viaceré veľmi závažné dezinformácie – v sekcii „nežiadúce účinky“ sa objavuje v úvode celá škála patológií, vrátane autizmu, u ktorého bolo spojenie s vakcináciou opakovane vedecky vylúčené. Okrem skutočných a pomerne bežných stavov po očkovaní – ako zvýšená teplota, bolesť či opuch v mieste vpichu, uvádza stránka veľké množstvo často závažných patológií, u ktorých nebola spojitosť s očkovaním nikdy preukázaná, alebo bola štúdiami dokonca vyvrátená.

Veľmi závažnou dezinformáciou je článok, ktorý spája očkovanie s neplodnosťou, autizmom a ďalšími stavmi, kde podsúva konšpiračný naratív o tom, že očkovanie „vyrába chorých“. V texte nie je uvedený jediný relevantný zdroj, odkiaľ autor čerpal svoje tvrdenia resp. zdroj potvrdzujúci, že by šlo o niečo viac ako len nepodložené domnienky autora. Naopak, viaceré veci spomínané v článku boli skúmané a nikdy sa potvrdila spojitosť.

V sekcii príbehov stránka dáva priestor pre subjektívne vyjadrenia údajného poškodenia po očkovaní avšak bez kritického nadhľadu a analýzy. V zozname sa opakovane objavuje spojenie s autizmom a to dokonca pri odlišných vakcínach.

Závažný dezinformačný potenciál má článok označený ako „Odporúčanie odborníkov kedy neočkovať“. Text odporuje súčasným odporúčaniam z hľadiska očkovania populácie. Pod článkom je podpísaný „tím odborníkov“, pričom nikde nie je uvedené, o akých (a či vôbec o) odborníkov ide. V texte sa spomína, že súčasťou sú aj „liečitelia“, pričom za tento tím je podpísaný Václav Hrabák, ktorý však žiadnou odbornou kvalifikáciou vo vzťahu k očkovaniu nedisponuje a nie je ho možné za odborníka považovať. V tomto prípade preto existuje dôvodné podozrenie, že za odborné odporúčanie sú vydávané nepodložené názory nekvalifikovaných laikov alebo priamo šarlatánov profitujúcich z antivakcinačnej sféry.