menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.podtatransky-kurier.sk/ 

Skóre udelené komisiou: 8,8

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. 

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

Podrobnejšie zdôvodnenie

Stránka Podtatranský kuriér zverejňuje rôzne ľahko vyvrátiteľné konšpiračné teórie. Web obsahuje celú plejádu aktuálnych dezinformácií, ale aj new age konšpiračných teórií, ktoré obaľuje do lifestylovo ladených článkov. Ich pointou pritom často je oživovanie rôznych nacionalistických mýtov s rasistickým podtónom. Stránka dáva priestor hlavne respondentom z prostredia slovenskej a českej dezinformačnej scény. Pri tvorbe článkov zo sveta sa odvoláva skoro výlučne na "autority" šíriace a produkujúce pavedecké a konšpiračné teórie.

Portál tiež zverejňuje obsah z iných dezinformačných webov, napríklad Aeronet, Otevři svou mysl, Hlavný denník, Necenzurované.net, Proti prúdu či Zem a vek.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie.

Web zverejňuje napríklad konšpiračné teórie o depopulácii ľudstva. Obsah preberá od Tibora Eliota Rostasa z konšpiračného časopisu Zem a Vek, ktorý bol tiež za svoj antisemitský článok odsúdený za hanobenie rasy a národa. Aj v tomto článku ide o zmes bludov a fantázií, ktoré nemajú oporu v realite. Sú však vyrozprávané spôsobom, ktorý môže niektorých ľudí presvedčiť, že ide o skutočný plán, ktorý sa odohráva vo svete prostredníctvom vojen či pandémie. Podobné konšpiračné teórie web šíri anonymne s cieľom zbaviť sa zodpovednosti za následky šírenia takéhoto obsahu. 

Zdroj: https://www.podtatransky-kurier.sk/nazor/agenda-vyludnenia-tibor-eliot-rostas
 

Stránka preberá a šíri konšpiračné teórie. Tie posúva do dramaticky znejúcich sloganov, ako napríklad oslobodenie Zeme od temných síl chazarskej a satanistickej mafie. Text je kombináciou už roky používaných antisemitských konšpiračných teórií, ktoré sú doplnené o naratívy z metakonšpiračnej teórie QAnon.

Zdroj: https://www.podtatransky-kurier.sk/za-zrkadlom/aktualizacie-ohladom-oslobodenia-zeme-od-temnych-sil-a-chazarskej-satanistickej-mafie-drzte-svetlo-2