menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://rizikaockovania.sk/

Skóre udelené komisiou: 8,6

Posudok vypracoval: MUDr. Maroš Rudnay, PhD.

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia.

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

Podrobnejšie zdôvodnenie

Stránka iniciatívy Riziká očkovania funguje viac ako desať rokov. Zverejnený obsah používa rovnaký modus operandi ako všetky podobné iniciatívy vo svete – dezinterpretáciu vedeckých štúdií, neobjektívne vyhodnocovanie zdrojov a informácií, nekritické prijímanie subjektívnych skúseností a príbehov a prezentovanie neoverených informácií ako fakty. 

V článku prezentujúcom názor psychologičky Katy Pracher-Hilander stránka prezentuje typický naratív „my a oni“ – čitatelia sú priamo navádzaní na uzatváranie sa do bublín, využíva sa typická konšpiračná rétorika o propagandistoch. Stránka podobne operuje aj s pojmom „fašizmus“ a „diktatúra“, čo je typický naratív konšpirátorov vo vzťahu k povinnému očkovaniu. Stránka podobne ako iné podobné dáva priestor známym antivaxerom, napr. MUDr. Ludmile Elekovej, nositeľke anticeny Bludného balvanu, ktorá šírila dezinformačný naratív, že očkovanie zabíja deti.

Stránka šíri aj viaceré vyvrátené dezinformácie – napríklad o tom, že očkovanie spôsobuje autizmus.

Redakcia, autori a zdroje

Na stránke je možné zistiť kto stojí za iniciatívou, pričom ide o viaceré osoby, ktoré sú dlhodobo aktívne na antivakcinačnej scéne. Jednotlivé články nie sú podpísané a nie je tak možné zistiť, kto je ich autorom. 

Veľkú časť článkov predstavujú články Mgr. Petra Tuhárskeho v časopise Dieťa, ktorý je známy svojím antivakcinačnými postojmi. Tuhársky nemá odbornú kvalifikáciu vo vzťahu k očkovaniu, ani sa nevenuje vedeckej činnosti v súvislosti s očkovaním. Články predstavujú skôr nekritický postoj autora bez relevnatnej erudície. 

Stránka dáva priestor aj viacerým osobnostiam, ktoré sú na dezinformačnej scéne známe ako odporcovia opatrení v súvislosti s pandémiou – napr. Adriana Krajníková, ktorá sa zviditeľnila indcidentom v košickej nemocnici, právnik Peter Weis či doktorka Soňa Peková

Stránka zdieľa aj odkazy na dezinformačné internetové rádio Slobodný vysielač,  kde Ing. Marian Fillo z antivakcinačnej stránky Sloboda v očkovaní prezentuje medicínske dezinformácie bez relevantného kritického náhľadu a bez odbornej kvalifikácie.  Na stránke nájdeme aj odkaz na tzv. „Odbornú komisiu“ v súvislosti s vakcínou proti covidu-19, pričom v prípade tejto komisie nie je možné zistiť ani jej zloženie ani jej skutočnú odbornosť. 

Na webe nájdeme aj zdroje na nepraktikujúceho lekára Igora Bukovského, ktorý o očkovaní šíril dezinformácie, či známy lekár Peter Lipták, na ktorého za šírenie dezinformácií podalo ministerstvo zdravotníctva sťažnosť Slovenskej lekárskej komore. 

Príklady klamlivého obsahu

Stránka používa viacero metód, ktoré čitateľa zavádzajú a navodzujú dojem odbornosti obsahu. Na stránke môžeme napríklad nájsť článok Petra Tuhárskeho ku kolektívnej imunite, ktorý sa tvári ako odborná štúdia s citáciou množstva zdrojov. Nejde však o skutočnú štúdiu resp. vedecký článok publikovaný v odbornom časopis. Neprešiel žiadnym recenzným konaním a tým pádom nebola úroveň interpretácie faktov a skutočná odborná úroveň nijako posúdená iným odborníkom v odbore. Článok tak môže byť plný dezinformácií a dezinterpretácie, ako Tuhárskeho texty v minulosti – tutu.

Stránka navádza na odmietanie a odklad očkovania konkrétnym postupom.

V sekcii Úvod do problematiky čitateľ nenájde fakty o očkovaní, ale naopak, vyvalí sa na neho zmes dezinformácií, subjektívnych príbehov bez kritického zhodnotenia.