menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://dennikpolitika.sk/

Skóre udelené komisiou: 6,3

Posudok vypracoval: Pavol Hardoš

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a "bludy", ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. 

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

Väčšina článkov, ktoré na webe nájdete a ktoré naň v súčasnosti pribúdajú, sú prebraté z tlačovej agentúry SITA, resp. z jej webu webnoviny.sk – ide v podstate o bežnú spravodajskú produkciu, ktorá pokrýva slovenské a svetové dianie. Problematickým však web robí jeho ostatný obsah.

Najviac „originálneho“ a problematického obsahu na portáli pribúdalo v rokoch 2015 až 2019, v posledných mesiacoch sa frekvencia tohto obsahu značne znižuje (z niekoľko za deň na niekoľko za mesiac). 

Portál sa profiluje na poskytovaní informácií z „rôznych zdrojov bez cenzúry“. Na mediálnom trhu chcú poskytnúť jedinečný priestor „poskytovať správy v takej podobe, ako boli prijaté“. 

„Nechávame na čitateľovi, aby si vytvoril svoj vlastný názor. Správy necenzurujeme a necenzurujeme a ani nelimitujeme diskusiu. V tomto sme na európskom mediálnom trhu ako jediní, čo je tvrdenie, ktoré môžeme spoľahlivo dokázať.“

Svoju „filozofiu“ vysvetľujú odhodlaním brániť absolútnu slobodu slova. Akceptujú pritom aj možnosť, že ich to môže viesť k publikovaniu bludov.

Portál tak otvorene rezignuje na základné princípy novinárskej práce: overovanie a zodpovedný výber správ. V konečnom dôsledku tak vlastne len reprodukujú predsudky čitateľov, ktorým takáto filozofia amatérskej autenticity môže imponovať. Napokon totiž zverejnia len to, čo im buď ich čitateľ alebo niekto mieriaci na takýto typ čitateľstva zašle – čo vzhľadom na ich filozofiu budú predovšetkým bludy, manipulácie a nepodložené správy.

Portál skutočne opublikuje čokoľvek, vrátane informácie, že Ukrajina sa zmenila na „Malorusko“ (2017), že Orbán a Salvini sú sionisti (2018), alebo pravdepodobne fiktívny rozhovor so Sergejom Lavrovom (2016), ktorý pre portál urobil „náš spolupracovník v Ruskej federácii Michail Bezmensky“ a v ktorom Lavrov sám od seba vypichne ĽSNS ako stranu, ktorá je vlastenecká a nie extrémistická.

 

https://dennikpolitika.sk/archiv/972

Hneď pri svojom vzniku v roku 2015 portál vyprodukoval svoj „najčítanejší článok“, v ktorom zavádzajúcim spôsobom spojil prebiehajúcu utečeneckú krízu s výskytom prípadov západonílskeho vírusu vo Viedni.

Článok je okrem toho v podstate komentujúcim znevažovaním médií hlavného prúdu, ktoré neinformujú o šírení nebezpečnej nákazy „imigrantami“. Zámienkou pre článok sa stala informácia transfúznej stanice, že ľudia pobývajúci dlhšie vo Viedni by sa mali zdržať darovania krvi. Redakcia údajne dostala tip od „čitateľa“, ktorý vraj neúspešne tento tip zasielal aj iným redakciám. Text reprodukuje ničím nepodloženú a nepravdivú domnienku „čitateľa“, že túto nákazu šíria imigranti.

Západonílsky vírus pritom šíria komáre a migrujúce divé vtáky a jeho zvýšený výskyt v strednej Európe je zrejme spôsobený klimatickými zmenami. V roku 2015 zaznamenali v Rakúsku 5 prípadov výskytu tohto vírusu u ľudí po poštípaní komárom, ktoré zachytili na transfúznych staniciach po zavedení nových skríningových protokolov.

--

https://dennikpolitika.sk/archiv/5058

Článok s výstižným názvom „Antisemitizmus“ z roku 2017 je v podstate učebnicovým zhrnutím antisemitských lží a krajne-pravicových konšpirácii – tu predkladaných ako vysvetlenia resp. odhalenia zhubného vplyvu Židov na spoločnosť, ktorých pomenovanie vedie k obvineniu z antisemitizmu. 

Odborníci na boj s extrémizmom by v ňom mohli nájsť všetko – od spochybňovania Holokaustu, až po tvrdenie, že Židia privodili komunizmus a „propagujú multikulturalizmus a miešanie rás“.

Nemá zmysel tu tento článok hlbšie rozoberať, možno ale konštatovať, že je to ten typ textu, pri ktorom by už mohla spozornieť aj polícia a prokuratúra.