menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.eurorespekt.sk/ 

Skóre udelené komisiou: 8,2

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. 

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

Za stránkou Eurorešpekt stojí novinárka Jana Teleki. Portál zbiera finančnú podporu od čitateľov. Využíva aj reklamné bannery systému Google Ads.

Stránka preberá obsah z iných zdrojov, ako sú napríklad iné dezinformačné portály. Zverejňuje tiež vybrané výroky a facebookove statusy politikov, ktoré nie sú spredvádzané žiadnym ďalším textom, ktorý by napríklad tvrdenia politikov preveril alebo zasadil do kontextu.

Takýto obsah je problematický v prípadoch, keď politici generujú výroky, ktoré obsahujú nepravdy, nepresnosti a konšpiračné tvrdenia. Pre dôveryhodné médium je neakceptovateľné, aby dávalo politikom vo svojom spravodajstve takýto nekritický priestor. Na stránke Eurorešpekt je takáto technika štandardom.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie.

Stigmatizácia a očierňovanie nezaočkovaných prináša viac škody ako úžitku - článok na webe je doslovne prebratý status politika Ľuboša Blahu (Smer), ktorý nepravdivo uvádza, že niektoré európske krajiny sťahujú vakcínu od spoločnosti Moderna. V skutočnosti sa pre malé riziko vedľajších účinkov v niektorých krajinách mení, ktoré skupiny obyvateľstva budú touto vakcínou zaočkované. Vakcína Moderny nie je vhodná pre mužov v mladšom veku (zhruba do 30 rokov), ale neplatí, že by krajiny túto vakcínu sťahovali. Tvrdenia v statuse sú nepravdivé a zámerne podané spôsobom, ktorý vyvoláva ostré emocionálne reakcie. Nekritické preberanie manipulatívneho obsahu v podstate amplifikuje jeho vplyv a dosah, čo je podobne nebezpečné ako tvorba a šírenie nových dezinformácií.

Sorosova črieda prasiat v denníku Sme likviduje demokraciu - článok na webe je od slova do slova prebratý status Roberta Fica (Smer), ktorý dehumanizuje novinárov a šíri nepravdivé konšpiračné teórie o Sorosovi a spiknutí voči jeho osobe a strane Smer. Tvrdenia v statuse sú nepravdivé. Sám autor otvorene priznáva, že na svoje tvrdenia nemá žiadne dôkazy. Fico len vyhlasuje, že Soros dáva redakcii SME pokyny. Neuvádza žiadne dôkazy a ani argumenty.

Fico vo svojich tvrdeniach klame a je len ťažko uveriteľné, že by ho k daným vyjadreniam viedla nevedomosť. V skutočnosti totiž Petit Press nevlastní George Soros. Vlastníkom 34 percent akcií je investičný fond Media Development Investment Fund.Pri vzniku tohto fondu v 90. rokoch síce stála Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF), ale odvtedy pôsobí samostatne a medzi investormi je široké portfólio nadácií zo Spojených štátov, Európy alebo Ázie. Konkrétne túto investíciu prostredníctvom fondu financujú štyri nadácie – jedna francúzska, dve belgické a jedna americká, ktorou je OSF. Expremiér tak len opäť zneužíva nálady v spoločnosti, polarizáciu, zakorenený antisemitizmus a predhadzuje verejnosti falošné a nepravdivé tvrdenia, ktoré nemajú oporu v realite.

Aj tu platí, že nekritické preberanie manipulatívneho obsahu je v podstate amplifikáciou jeho vplyvu a dosahu. To je pre spoločnosť podobne nebezpečné ako tvorba a šírenie nových dezinformácií.

Portál Eurorešpekt zdieľal aj viaceré nepravdy, na ktoré upozornili fact-checkeri medzinárodnej agentúry AFP, napríklad, že pandémia je podvod, že covid je menej nebezpečný ako chrípka, alebo že počet úmrtí v roku 2020 na Slovensku bol rovnaký ako roky predtým.