menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.extraplus.sk

Skóre udelené komisiou: 8,3

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Magazín ExtraPlus sa na Slovensku profiluje od 90. rokov (jeho predchodcovia Extra S, Extra Slovensko a Extra vychádzali kontinuálne od roku 1991). V minulosti bol zdrojom propagandy režimu Vladimíra Mečiara. Dnes je tento časopis zdrojom polarizujúcich článkov, ktoré reagujú na aktuálne dianie spôsobom, ktorý nerešpektuje štandardy a princípy novinárskej etiky. 
  • Lenka Mayerová, šéfredaktorka a majiteľka mesačníka Extra plus kandidovala v parlamentných voľbách v roku 2020 ako trojka v národniarskej strane Práca slovenského národa (PSN). Jej časopis v tom čase propagoval PSN a jej predstaviteľov. Dialo sa tak bez upozornenia čitateľov na konflikt záujmov u šéfredaktorky. V štandardných médiách, ktoré Extra plus pravidelne kritizuje za zaujatosť, neetickosť a úplatnosť, je nepredstaviteľné, aby čo i len redaktor ostal na svojej pozícii reportéra či komentátora politiky a zároveň by kandidoval do parlamentu.
  • Manipulatívne snahy o vykreslenie neurčitých hostílnych entít na Slovensku pretrvávajú v tvorbe tohto časopisu dodnes.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 

Komentár k blížiacim sa vianočným sviatkom šéfredaktorka využila na emocionálnu manipuláciu publika cez formovanie neurčitého obrazu akýchsi protislovenských politikov, ktorí údajne útočia na slovenské sviatky. Podobné snahy o emocionálne manipulácie sa v produkcii Extra plus objavujú pravidelne.

Manipulatívne bola v časopise poňatá aj téma plánu obnovy EU, ktorú ExtraPlus interpretovať ako snahu o nahradenie populácie Európanov migrantmi. Ide o evergreen konšpiračných teórií, ktoré sú síce nepravdivé, ale dezinformačnými stránkami sú stále využívané.