menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.biosferaklub.info

Skóre udelené komisiou: 8,3

Posudok vypracoval: MUDr. Maroš Rudnay, PhD.

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia.

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

 

Podrobnejšie zdôvodnenie

Stránka má podtitul „Česko Slovenský klub nových znalostí“. Zo zoznamu kategórií článkov uvedenom na webe je zrejmé, že zameranie stránky je veľmi široké a okrem medicíny zahŕňa aj ďalšie prírodné vedy, históriu, poľnohospodárstvo a ďalšie.

Ako býva pri stránkach podobného charakteru bežné, web obsahuje aj odkaz na e-shop, kde je okrem kníh možné zakúpiť aj kozmetiku, výživové doplnky, produkty alternatívnej medicíny a ďalšie produkty.

Stránka OZ Biosféra uvádza ako svoj partnerský web stránku slovankenoviny.sk, ktorá šíri prokremeľskú propagandu – napr. označuje ukrajinského prezidenta za „vodcu neonacistického režimu“.

Stránka OZ Biosféra používa typický „modus operandi“ šarlatánskych webov:

  • vytvára zmes článkov, ktoré poskytujú relevantné a pravdivé informácie, ako napríklad informácie o rizikovosti konzumácie alkoholu, „sendvičovo prekladané“ článkami prezentujúcimi absolútne nezmysly a najhlúpejšie konšpiračné teórie;

  • stránka sa veľmi často odvoláva na „štúdie“ a vedecké autority, ale prakticky nikdy neposkytuje zdroj na uvedené štúdie resp. na zdrojové texty, z ktorých autor/i čerpali.

Stránka sa nevyhýba ani šíreniu prokremeľskej propagandy, kombinovanej s pro-life (protipotratovou) resp. ultrakonzervatívnou rétorikou. Tento naratív resp. kombinácia je veľmi často prítomná aj na iných stránkach, napr. na dezinformačnom webe NaturalNews. Prevažnú väčšinu „vedeckých autorít“, na ktoré sa stránka odvoláva, sú údajní vedci z Ruska, pričom ale nie sú prítomné odkazy, ktoré by umožňovali overiť si ich vedeckú kredibilitu.

Stránka používa typickú antimedicínsku rétoriku, ako napríklad nepravdivé tvrdenie, že medicína resp. lekárska starostlivosť je tretia najčastejšia príčina úmrtia, hoci je to známy a vyvrátený hoax. Zároveň sa odvoláva na známych šíriteľov šarlatánstva, ako je napríklad Boris Grinblat, pre ktorých je ale alternatívna medicína a šarlatánstvo zdrojom obživy.

Ďalším typickým rysom je odvolávanie sa na falošných vedcov – napr. spomínaný Boris Grinblat, ktorý sa označuje na svojom profile ako „medical researcher“, tj. medicínsky výskumník, a to napriek tomu, že v databázach PubMed a Scopus nie je žiadna jeho vedecká publikácia. (Pre porovnanie je možné vyhľadať autora tohto posudku, ako klinického výskumníka, v databáze Scopus). Ďalšou „autoritou“, na ktorú stránka odvoláva, je neslávne známy doktor Joseph Mercola.

 

Redakcia, autori a zdroje

Ako býva u podobných dezinformačných či propagandistických stránok zvykom, na webe OZ Biosféra nie je možné zistiť, kto za ňou stojí a kto sú autori textov.

V sekcii O nás je možné sa nájsť len všeobecnú úvahu, ktorá mala viesť k založeniu OZ, ale bez konkrétnych mien, ktoré za projektom stoja. Autori nie sú uvedení ani pri jednotlivých článkoch, texty sú len podpísané v štýle „Preložil OZ Biosféra“. 

Jediným nepriamym náznakom toho, kto má ku projektu blízko, je v sekcií Videá, kde sa nachádzajú prednášky Patrika Maga (Patrik Mago), ktorý je napojený na rôzne proruské komunity na Slovensku, vrátane spomínaného portálu slovanskenoviny.sk.

Na webe tiež absentuje uvádzanie pôvodných zdrojov. Napriek tomu, že prakticky všetky články sú prezentované ako preklady, v žiadnom z nich nie je uvedený pôvodný zdroj. Nie je tak možné overiť si kvalitu prekladu resp. relevantnosť uvedených faktov, či relevantnosť zdroja. Prípade sa články odvolávajú len na iné alternatívne a dezinformačné stránky – napr. na stránku NaturalNews.

 

Príklady klamlivého obsahu

Najväčšou zbierkou šarlatánskych dezinformácií je sekcia alternatívna medicína.

Článok o zázvore uvádza, že efektiva zázvoru proti bolesti je porovnateľný s nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID – lieky ako Ibuprofen, Diklofenak), ktoré sa bežne používajú ako lieky proti bolesti. Článok však neuvádza žiadnu štúdiu, ktorá by porovnávala tieto efekty a klinickú efektivitu u pacientov. V článku sa objavuje čarovná formulka „podľa vedcov“, no chýba zdroj, o akých vedcov sa jedná.

Článok o melanóme nesprávne uvádza, že „predstavuje 75 % úmrtí na rakovinu“, čo nie je pravda – najčastejšie typy nádorov, ktoré vedú k smrti pacienta boli v roku 2020 pľúca, hrubé črevo, pečeň, prsník a žalúdok (zdroj WHO). Zároveň článok nesprávne uvádza, že „dnes všeobecne akceptovaná medicína ponúka malú nádej v boji so smrteľným malígnym melanómom“. Článok ignoruje všetky pokroky predovšetkým v biologickej liečbe melanómu. Článok následne uvádza mnoho údajných prírodných liečiv pre melanóm, ale samozrejme bez uvedenia zdroja. Vo viacerých prípadoch sa odvoláva na zvieracie modely resp. in-vitro výskumy, ktoré nie sú automaticky aplikovateľné do klinickej praxe. Paradoxne v inom článku ako liek na rakovinu propaguje slnečné žiarenie, ktoré je paradoxe rizikovým faktorom pre vznik melanómu.

Priam desivú zbierku nebezpečných šarlatánskych dezinformácií prezentuje článok o tom, prečo sa údajne rodí toľko chorých detí. V tomto článku autor uvádza závažné antivakcinačné dezinformácie, napr. že vakcína proti poliomyelitíde obsahuje priamo neoslabený vírus poliomyelitídy (čo nie je pravda – v súčasnosti sa dominantne používa inaktivovaná vakcína, ktorá neobsahuje živých pôvodcov a aj v prípade predtým používanej živej vakcíny nešlo o neoslabený vírus). Ďalším nezmyslom je, že lekári vraj udržiavajú ľudí chorých a vytvárajú choroby. Autor dokonca navrhuje absurdnú myšlienku, že počty lekárov treba znižovať – čo je v rozpore so súčasnou situáciou, kde napr. na Slovensku je lekárov a zdravotníkov kritický nedostatok.

článku o kurkume (ktorý ako jeden z mála má uvedený zdroj, je ním šarlatánsky portál Greenmedinfo) uvádza nebezpečnú dezinformáciu, že kurkuma je účinnejším liekom na rakovinu ako chemoterapia a ožarovanie. Okrem známej šarlatánskej taktiky, ktorá vynecháva z liečby rakoviny hlavný nástroj – chirurgiu, tj. odstránenie nádoru, sa článok odvoláva na výskum, ktorý bol realizovaný na bunkových kultúrach, teda výskum in-vitro, ktorý nie je možné aplikovať priamo do klinickej praxe. Informácia o tom, že niečo zabíja bunky v petriho miske je veľmi povrchná – je treba si uvedomiť, že tieto bunky zabije aj to, ak do misky nalejeme vriacu vodu. Tou sa však asi nikto nebude pokúšať liečiť rakovinu...