menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.lifenews.sk/ 

Skóre udelené komisiou: 9,0

Posudok vypracoval: Pavol Hardoš

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisia k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. 

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Portál LifeNews.sk sa sústreďuje najmä na náboženské otázky, ale vo veľmi úzkom chápaní – zameriava sa skôr na bulvárne aspekty, titulkami aj obsahom sa však sústreďuje najmä na vyvolanie pocitu ohrozenia a obliehania kresťanstva moderným svetom. Ponúka prevažne autorské preklady zahraničných kresťanských webov, alebo úplne prevzatý obsah, spravidla z nedôveryhodných česko- a slovensko-jazyčných webov (napr. Christianitas).
  • Medzi hlavné zdroje úzkosti patria otázky potratov, reprodukčné práva žien a práva sexuálnych menšín, ale aj z Ameriky prenášané rámce kultúrnej vojny. Medzi populárne tézy, ktoré web zdôrazňuje, patria rôzne správy o prenasledovaní katolíkov resp. kresťanov na Západe. Postavené sú prevažne na skreslených alebo vymyslených správach, prípadne na udalostiach, kde boli konzervatívni kresťania nútení nasledovať pravidlá (napr. na sociálnych médiách) platné pre všetkých.
  • Portál je projektom Inštitútu Leva XIII., krajne-pravicovej organizácie známej aj zo spolupráce s Alianciou za rodinu pri propagácii referenda proti právam sexuálnych menšín. Portál vníma svoju úlohu v prinášaní svedectva o aktivitách "politikov, aktivistov, [médií] a akademikov, ktorí sa angažujú v deštruktívnom úsilí proti Západnej civilizácii, dôstojnosti hodnoty života, tradičnej rodiny, kultúrnej identite a slobody slova, majetku a viery". Manichejské videnie sveta ako súboja dobra a zla sprevádza už deľba správ do rubrík: môžu zapadať do „Kultúry života“ alebo „Kultúry smrti“, hoci sa nájde aj pár, ktoré môžu byť “Neutral“. 
  • Kým samozrejme články o existencii anjelov, podobách pekla, a radách exorcistu ako rozpoznať posadnutie diablom ešte možno rátať k legitímnym prejavom viery a ako také nie sú predmetom hodnotenia, portál často zverejňuje aj články o politických a spoločenských konšpiráciách a predkladá bez dôkazov tézy, ktoré sú v priamom rozpore so známym vedeckým poznaním.
  • Medzi pravidelné témy možno zaradiť tradičné antisemitské konšpiračné tézy o finančníkovi a filantropovi Georgovi Sorosovi a jeho údajnej snahe o svetovládu – viac než explicitné sú však prítomné v náznakoch (pozri však príklad článku nižšie) a v selektívnosti informovania. Stačí pripomenúť, že niekomu venoval milióny alebo zopakovať ničím nepodložené slová maďarského autokratického premiéra Viktora Orbána, že Sorosovým záujmom slúžia aj európske inštitúcie.
  • Web reaguje aj na pandémiu covid-19 a opatrenia prijaté v súvislosti s ňou a spochybňuje ich – najmä pri kostoloch zatvorených z hygienických dôvodov, ale šíri aj tézy spochybňujúce poznanie o koronavíruse alebo účinnosť a bezpečnosť vakcín. V súvislosti s pandémiou sa začali objavovať aj zdieľané videá o konšpiračnej teórii o veľkom resete.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie.

 

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

V jednom z najčítanejších článkov na webe sa môžete dočítať falošnú správu o tom, ako americké potravinárske firmy využívajú na výrobu dochucovadiel bunky potratených plodov. K ničomu takému nedochádza. V skutočnosti pri výskume a vývoji potravinárskych aditív došlo k využitiu biotechnológie kmeňových buniek z ľadvín získaných v roku 1972 z potrateného plodu, ktoré sú hojne využívané vo farmaceutickom a biochemickom výskume. 

Nech už si o výskume využívajúcom kmeňové bunky môžeme myslieť čokoľvek – žiadne kmeňové bunky nie sú súčasťou dochucovadiel a nedostávajú sa do jedla. Ide o vyše osem rokov starý hoax, ktorý sa periodicky opakuje v rôznych podobách a pozornosť mu už venovali aj renomované portály venujúce sa vyvracaniu falošných správ ako Snopes alebo PolitiFact.

 

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

V ďalšom článok preberá Lifenews konšpiračnú teóriu francúzskeho kresťanského fundamentalistu Gregora Puppincka o údajnom vplyve Georga Sorosa na Radu Európy a Európsky súd pre ľudské práva. Pridáva k nim aj fond Billa Gatesa. Cieľom je spochybniť inštitúcie garantujúce a monitorujúce ľudské práva podsúvaním, že pri nich ide o ideologický "progresívny" vplyv, o "Sorosovu agendu" a "potratovú loby". 

 

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis

Podľa článku – prevzatého z anglicko-jazyčného krajne-pravicového konšpiračného webu Zero Hedge – je "humbuko-epidémia" covid-19 prostriedkom na otestovanie praktík policajného štátu a nového svetového poriadku. Nasadenie rúšok ako povinná prevencia proti šíreniu koronavírusu je prezentovaná ako "náhubok" a porušenie základných ľudských práv.