menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: http://necenzurovane.net/

Skóre udelené komisiou: 9,0

Posudok vypracoval: Matúš Ritomský

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. 

  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Necenzurované stránky sú webom, za ktorým stojí Vladimír Pavlík. Ten patril k slovenským signatárom Charty 77, po revolúcii prispieval do novín „Necenzurovaných novín-Rudé krávo“, ktoré vydával ďalší kontroverzný chartista Petr Cibulka. Práve na tieto noviny sa odvoláva aj súčasný web Vladimíra Pavlíka, keď v úvode píše: „Necenzurované stránky“ nadväzujú na odkaz jedných z mála skutočne nezávislých 'Necenzurovaných novín-Rudé krávo', ktoré vychádzali v bývalom Československu a neskôr v jeho nástupnických štátoch v 90. rokoch.“ Zameranie webu sa ďalej popisuje takto: „uverejňuje bez cenzúry prioritne všetky príspevky o ekonomických zločinoch spáchaných ponovembrovou politickou mafiou prepojenou s organizovaným zločinom, krytou justíciou, prokuratúrou a políciou.“ 
  • Navzdory úvodným deklaráciám, samotné stránky prinášajú zmes textov na rôzne témy, medzi nimi aj množstvo konšpiračných teórií, myšlienky rozširujúce rasovú či náboženskú neznášanlivosť či informácie z pochybných zdrojov. O charaktere webu napovedá to, že hneď na úvodnej stránke možno nájsť množstvo odkazov na ďalšie konšpiračné stránky ako napríklad Hlavné správy, AC24, Zem a a vek, Beo.sk, Aeronet, Bádateľ a iné. 

Redakcia, autori a zdroje

  • Stránka nemá jasne pomenovanú redakciu, autorov ani osoby zodpovedné za obsah. Na webe sa uvádza, že Vladimír Pavlík je „jedným z prispievateľov“ aj keď informácie z iných zdrojov ukazujú, že celý web je projektom Vladimíra Pavlíka . Na stránke sa objavujú nepodpísané texty anonymných autorov, texty podpísané menami ako „Igor“, ako aj texty s uvedenými autormi, ktorých ale nie je možné ďalej kontaktovať alebo stotožniť. Jediným zverejneným kontaktom je mailová adresa necenzurovane@yandex.com.

Príklad problémového obsahu 

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 

Na stránke možno nájsť texty postavené na sprofanovaných konšpiračných teóriách, napríklad: Dnes slúži televízia Satanovi a satanistom Rotschildovcom, Temné mimozemské bytosti robia z iluminátov poskokov na ich choré plány zotročovania ľudstva. Jedni aj druhí však slúžia rovnakému pánovi menom Satan, Ilumináti vytvorili svet zo strachu. Reptiliáni sa živia práve tou výslednou negatívnou energiou. My im však môžeme prekaziť všetky plány.

Stránka na viacerých miestach šíri tiež antisemitské a xenofóbne myšlienky. Napríklad v texte Židovstvo treba zakázať, chcú ovládnuť svet učebnicou psychopatov – Talmudom anonymný autor Igor okrem iného píše: „Židovstvo je psychopatické, rituálmi posadnute, schizofrenické myslenie o svetovej vyvolenosti, nadradenosti - nie náboženstvo. Islam a židovstvo stvoril satan, aby mohol z konfliktu nasávať energiu zla.“ Na inom mieste článok tvrdí, že sionisti zariadili "migráciu debilov". "Ich zámerom je zmiešať obyvateľstvo, aby sa bieli nemnožili - preto sa pretláčajú buzeranti, LGBT, lesby, feminizmus (ktorý sa nakoniec otočí proti samotným ženám) - PREVENTIVNE zariadiť, aby BIELI otroci NEOHROZOVALI ŽIDOV."

V uvedenom texte môžeme vidieť zovšeobecňujúce tvrdenia, ktoré celým náboženstvám prisudzujú „diabolské“ zámery, rovnako tak nenávistné a rasistické výroky, ktoré vyvolávajú konflikt celými skupinami obyvateľstva definovaný na základe ich náboženstva či etnicity (v tomto prípade medzi Židmi a „bielymi“). 

Z uvedených dôvodov možno obsah na stránke považovať za problematický.