menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.naturalnews.com

Skóre udelené komisiou: 9

Posudok vypracoval: MUDr. Maroš Rudnay, PhD.

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia.

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

 

Podrobnejšie zdôvodnenie

Stránka predstavuje jednu z najväčších „hlásnych trúb“ antivakcinačného, antimedicínskeho a antivedeckého hnutia v anglickojazyčnom internetovom prostredí. Kultúrne a spoločensky stránka vychádza z prostredia Spojených štátov amerických, čo je viditeľné napríklad v častom presahu do ultrakonvervatívnych tém, ako napr. otázka umelého prerušenia tehotenstva.

Stránka používa typický jazyk extrémnych odporcov očkovania a medicíny, či dokonca vedy všeobecne. Priamo v názve článku o očkovaní sa spomínajú „sheeple“, teda „ovce“. Stránka tento extrémny jazyk používa aj vo forme kľúčových slov k článkom, kde sa objavujú opätovne „sheeple“, „experimentálne vakcíny“, „covidový experiment“, „smrteľné vakcíny“. Ide o slovné spojenia, ktoré sa v súvislosti s antivakcinačným hnutím objavovali celosvetovo.

Stránka používa typický modus operandi prekrúcania serióznych informácií do citovo a konšpiračne zafarbených článkov – to hlavne použitím typických expresívnych slov ako „big pharma“ v kontexte seriózneho výskumu. Ďalším typickým rysom je prekrúcanie a dezinterpretácia dát a faktov z výskumov tak, aby vyhovovali dezinformačnému naratívu a budili dojem serióznej vedy.

Ruka v ruke so šírením dezinformácií je portál zameraný na predaj výživových doplnkov a produktov alternatívnej medicíny – reklamy na ne sú prítomné na každej podstránke.

Stránka okrem zdravotníckych dezinformácií šíri aj prokremeľskú propagandu.

 

Redakcia, autori a zdroje

Zakladateľom stránky je Mike Adams, ktorý svoju kredibilitu odvodzuje od faktu, že je synom kontraktora firmy Pfizer. Medzi jeho tvrdenia patrí napríklad označovanie vakcinácie ako „medicínskeho týrania detí“. Autor sa označuje za „aktivistu ktorý sa zmenil na vedca“, napriek tomu, že nemá žiadnu relevantnú kvalifikáciu ani skutočné vedecké výstupy. 

O ďalších členoch redakcie nie je možné zistiť prakticky nič. Napriek tomu, že články sú podpísané menami, po kliknutí na meno autora sa dostaneme len na zoznam jeho článkov. Nie je k dispozícii žiadny informačný medailón o autorovi, jeho expertíze, ani jeho fotografia. Stránka robí nábor ľudí aj na internete, prihlásiť sa môže ktokoľvek. Niektoré články sú podpísané len ako „news editors“.

Články vo väčšine prípadov neodkazujú na žiadne zdroje, najčastejšou praxou je citovanie iných článkov z Natural News. Často sú tiež citované iné konšpiračné články, alebo naopak, seriózne stránky (napr. výrobcov medicínskej techniky, či stránky venujúce sa medicínskej vede a technológii), ktoré vôbec nezapadajú do kontextu resp. nemajú s uvedeným kontextom nič spoločné – napr. odkaz na článok o novej technológii pre liečbu cievnych uzáverov zrazeninami autor článku používa ako dôkaz o tom, že vakcíny proti covid-19 spôsobujú zrazeniny a tým pádom zväčšujú zisky firiem vyrábajúcich takéto zariadenia.

 

Príklady klamlivého obsahu

V poslednej dobe na webe Natural News dominujú článku venujúce sa prevažne pandémií koronavírusu.

V tomto článku nachádzame lživé tvrdenia o ochorení, keď autor píše, že ochorenie covid-19 nebolo nikdy smrteľné pre zdravých ľudí, deti a bábätká, čo je v rozpore ako s vedeckými dátami o letalite covid-19, tak aj so skúsenosťami z praxe ľudí pracujúcich priamo s pacientmi s covid-19.

tomto článku autor tvrdí, že vakcinácia proti covid-19 je robená za účelom spôsobenia masívneho nárastu výskytu krvných zrazenín a následného nárastu ziskov firiem vyrábajúcich technológie pre liečbu krvných zrazenín. Celý názor je postavený na dezinformáciách – výskyt krvných zrazenín pri vakcínach proti covid-19 je extrémne vzácny, oveľa menej častý ako „bežný“ výskyt trombózy v populácii z iných príčin, zároveň absolútne nereflektuje fakt, že endovaskulárna liečba zrazenín sa netýka všetkých typov cievnych uzáverov.

V prípade tohto článku autor vytvára ideu „Branch Covidians“ – ide o slovnú hračku podobajúcu sa na názov apokalyptickej sekty „Branch Davidians“, teda Davidiánov, ktorí žili pod vedením svojho vodcu Davida Koresha v Texase a ktorých stret s FBI skončil tragickým požiarom ich komplexu a smrťou desiatok ľudí vrátane detí. Celý článok obsahuje extrémistickú rétoriku a vytvára falošnú analógiu.

Obzvlášť nebezpečne pôsobia seriózne sa tváriace databázy „nebezpečných toxínov“ a „nebezpečných terapií“, kde môže používateľ vyhľadávať priamo podľa svojho ochorenia alebo symptómov. Problémom je, že v zozname nebezpečných toxínov, popri skutočne nebezpečných látkach (napr. arzén) nachádzame aj bežne používané liečivá (napr. manitol, warfarín) alebo bežné potravinové doplnky (lecitín, etyl-vanilín), a to bez akéhokoľvek kontextu. Používateľ tak môže nadobudnúť dojem, že vo všetkých prípadoch ide o toxické látky (základom je ignorovanie stáročia známeho faktu, že „dávka robí jed“). 

Ešte horšia je situácia s „nebezpečenými terapiami“, kde nachádzame bežné medicínske procedúry, napríklad hysterektómia, prostatektómia, tyroidektómia a - samozrejme – vakcíny. Stránka ignoruje základný fakt, že akákoľvek liečba musí byť indikovaná a jej pozitívny efekt musí prevažovať riziká.