menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: www.picuscapital.sk

Skóre udelené komisiou: 9,0

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. 

  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Web je prepojený s aktivitou rovnomennej stránky na Facebooku. Všetky príspevky sú anonymné. Len prednedávnom ich začal admin stránky podpisovať pseudonymom. Obsah stránky zväčša lživo a manipulatívne útočí na slovenských politikov a dezinterpretuje aktuálnu situáciu na Slovensku. Sporadicky pribúdajú príspevky, ktoré nepravdivo rámcujú rôzne iné témy, ako napríklad očkovanie proti koronavírusu.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 

Prvým príkladom je kompilácia rôznych emocionálne podfarbených tvrdení o pláne očkovať deti proti koronavírusu. Článok je napísaný manipulatívne, odvoláva sa na vyjadrenia populistických a extrémistických politikov, ktorí zobrazujú očkovanie ako neurčité nebezpečenstvo a sprisahanie.

 

Články, ktorými anonym reaguje na aktuálne dianie, sa vyznačujú vysokou mierou neprofesionality a manipualtívnosti. Nechýbajú vulgarizmy a iné konštrukcie, ktoré by si žiadna seriózna žurnalistika nikdy nedovolila. Jedným z takýchto článkov bol aj text na adresu političky Lucie Ďuriš Nicholsonovej, ktorý len vyzdvihuje vulgárne komentáre z internetových diskusií.