menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://cz24.news/ 

Skóre udelené komisiou: 9,0

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. 

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

Portál dlhodobo funguje anonymne a jeho správca sa k nemu nehlási. Články, ktoré sú na stránke uverejnené, nemajú autora alebo je pod nimi podpísaný pseudonym. Web dlhodobo šíri rôzne konšpiračné teórie a nepravdivé informácie. Stránka zverejňuje príspevky, ktoré s pomocou neprávd a konšpiračných teórií rozosievaju v čitateľoch neistotu a strach. Obsah niektorých článkov môže navádzať k správaniu a konaniu, ktorým si môžu dôverčiví čitatelia privodiť škody na zdraví, či majetkovú ujmu.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie.

Portál zverejňuje napríklad nepravdivé konšpiračné teórie, ktoré pandémiu označujú za plán na depopuláciu ľudstva. Ide o blud, ktorý sa nijako nezakladá na pravde. Článok sa snaží presvedčiť ľudí, že ide o skutočný plán, ktorý sa odohráva vo svete prostredníctvom vojen či aktuálnej pandémie. Podobné konšpiračné teórie web šíri anonymne s cieľom zbaviť sa zodpovednosti za následky šírenia podobného obsahu.

Zdroj: https://cz24.news/hlavni-cil-globalnich-elit-snizeni-svetove-populace-a-vymena-obyvatel/

Portál tiež prebral text, ktorý žiada zrušenie protipandemickcýh opatrení. V niektorých pasážach dokonca volá po násilnom prevrate a po útokoch proti štátnej moci, poriadkovým silám či zdravotníkom. Text je výberom rôznych konšpiračných teórií a dezinformácií, vyvoláva emócie a pomáha si aj rôznymi logickými faulami.

Okrem pozývania na rôzne nátlakové aktivity voči verejným inštitúciám a odborníkom sa v texte nachádza aj viacero pasáži, ktorých cieľom je v čitateľoch vyvolať falošný dojem o neplatnosti zákonov a vyhlášok, ktoré počas pandémie prijali rôzne orgány štátnej správy Slovenskej republiky. Naratívy tak tvoria kombináciu konšpiračných teórií a antisystémových strategických naratívov, ktoré sa dlhodobo šíria naprieč informačným priestorom z iných dezinformačných zdrojov.


Zdroj: https://cz24.news/je-najvyssi-cas-dorazne-zakrocit-proti-covidovym-fasistom-dolezite/