menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.magazin1.sk/

Skóre udelené komisiou: 7,6

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. 

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Stránku spravuje Mário Vidák, bývalý zamestnanec Banskobystrického samosprávneho kraja z dôb, kedy župu viedol Marian Kotleba. Vidák je v pri tvorbe obsahu na stránke v konflikte záujmov, keďže je členom strany ĽSNS, za ktorú v minulosti kandidoval. ĽSNS tiež platila Vidákovi platila za "reklamné a marketingové služby". 
  • Stránka a k nej pridružené účty na sociálnych médiach skoro výhradne propagujú ĽSNS a Kotlebu. Obsah tvoria aj rôzne manipulatívne a nepravdivé tvrdenia bulvárneho charakteru, ktorými autor strháva pozornosť, vyvoláva emócie, hnev alebo strach.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 

Prvý príklad je jedným z mnohých príspevkov, ktoré propagujú činnosti Mariána Kotlebu. Čitateľ nie je informovaný o tom, že ide o propagáciu strany a politik je s autorom webu dlhodobo politicky previazaný.


Ďalší článok nepravdivo informuje, že protipandemické opatrenie obmedzujúce cestovanie a cesty do zahraničia, je len snahou zamlčať skutočnosť, že v Chorvátsku danom čase existovali iné, miernejšie opatrenia.