menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://magazin1.sk/

Skóre udelené komisiou: 7,6

Posudok vypracovala: Miroslava Sawiris

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

 • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.

 • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.

 • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

 • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

 • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

 

Podrobnejšie zdôvodnenie

Magazín1 je web s preukázanými prepojeniami na extrémistickú Kotlebovu stranu ĽSNS, hoci pre bežného návštevníka sa snaží budovať image nezávislosti a k autorom článkov na danej stránke sa návštevník nedopátra. Magazín1 podľa webu Antipropaganda spravuje Mário Vidák a predstavuje súčasť širokého spektra dezinformačných a propagandistických webstránok a stránok na Facebooku, ktoré pre ĽSNS generujú silný výtlak v online priestore.

Počas kampane do parlamentných volieb táto stránka aktívne pracovala pre ĽSNS, keďže v čase kampane produkovala propagandistické články, ktoré pre túto stranu vygenerovali desaťtisíce interakcií prostredníctvom článkov s oslavnými titulkami ako „Kotlebovcov označiť za fašistov vypovedá o nízkej odbornej znalosti a naivnej viere v blbosť“ či „Kým sa Harabin bozkával s Ficom, Kotleba bojoval za národ v uliciach“.

Strana ĽSNS Vidákovi platila za "reklamné a marketingové služby". 

Problematickosť tejto stránky spočíva v niekoľkých najdôležitejších faktoroch:

 1. Stránka operuje netransparentne, pretože napriek svojej mnohokrát dokázanej asociácii s extrémistickou stranou ĽSNS pred čitateľmi tento fakt aktívne skrýva za anonymitu vlastníka webu ako aj autorov článkov.

 2. Stránka propaguje politickú stranu, ktorú odborníci považujú za fašistickú, a ktorej dlhoročná prítomnosť na slovenskej politickej scéne radikalizuje verejnosť ako aj politickú diskusiu. Detailná analýza spôsobu, akým stránka vstupovala do politickej kampane vo voľbách 2020, je dostupná tu.

 3. Stránka opakovane publikuje hoaxy, dezinformácie, propagandu, klamlivý a manipulačný obsah mieriaci predovšetkým na podkopanie dôvery v demokratické zriadenie štátu a vyvolávanie strachu z cudzincov či „liberálov“.

 4. Stránka taktiež publikuje zdravotnícke nepravdy.

 5. Stránka nedodržiava základné princípy žurnalistických štandardov, hoci sa svojím dizajnom snaží navodiť dojem profesionálneho spravodajstva, čím čitateľa aktívne zavádza.

 6. Napriek svojej netransparentnosti sa stránka neštíti požadovať príspevky od čitateľov, ktorí nemajú šancu vedieť, na aké účely a pre koho sú finančné prostriedky, ktoré stránke poskytnú, použité.

 

Redakcia, autori a zdroje

Stránka čitateľovi neposkytuje žiadne informácie o redakcii, v hornej lište webu sa namiesto odkazu na stránku „o nás“ či „o projekte“ nachádza len odkaz „Podporte nás“.

Obrázok 1: Horná lišta stránky Magazín1, navštívená 17.12..2021, neobsahuje žiadne informácie o redakcii, len sekciu „Podporte nás“.

Aj po kliknutí na sekciu „Podporte nás“ sa čitateľ nedopracuje k žiadnym informáciám o redakcii, vlastníkoch, či príjmoch webu. Dozvie sa len číslo účtu, kam môže finančne prispievať neznámym vlastníkom portálu. 

Graphical user interface, text, application, chat or text messageDescription automatically generated

Obrázok 2: Výzva na záchranu Magazínu1 sa zobrazuje pri každom článku, navštívené 17/12/2021

Okrem príspevkov od darcov stránka disponuje aj príjmami z reklamy.

Zdroje,  z ktorých Magazín1 čerpá, sú v drvivej väčšine prípadov nejasné, pretože aj keď zmieňujú údajný zdroj, články takmer nikdy neobsahujú odkazy, ktoré by tento zdroj naozaj potvrdzovali. Zároveň samotná dĺžka článkov sa neraz pohybuje v rozmedzí do 40 slov, čo rozhodne nestačí na skutočné informovanie čitateľov. 

Stránka využíva tzv. clickbait, teda nadpisy, ktoré majú čitateľa šokovať, pričom po kliknutí na nadpis zistí, že informácia v nadpise nekorešponduje z textom pod nadpisom. Navyše stránka vyzýva čitateľov, aby problematický obsah na nej produkovaný ďalej zdieľali:

TextDescription automatically generated

Obrázok 3: Výzva pre čitateľov ďalej zdieľať hoax o islamských modlitebniach na viedenskom letisku, ktorý bol vyvrátený ako nepravdivý. Navštívené 17/12/2021

 

Príklady klamlivého obsahu

Okrem politickej propagandy popísanej v správe Globsecu sa Magazín1 neštíti produkovať obsah, ktorý má potenciál vyvolať paniku z bežne používaných liekov. Takýto typ obsahu je napríklad článok „Ibuprofén zakázať, naliehajú lekári z celého sveta“, ktorý už v nadpise vyvoláva dojem, že bežne používané analgetikum je nebezpečné, a že na to má existovať globálny odborný konsenzus. 

Graphical user interfaceDescription automatically generated with medium confidence

Obrázok 4: Vizuál k článku o údajnej nebezpečnosti Ibuprofenu. Navštívené 17/12/2021 a archivovaný tu.

Okrem nadpisu je celý článok napísaný v češtine, čo môže poukazovať na zdieľanie z českých dezinformačných zdrojov. Identický text publikovala česká stránka energiezivota.com, ktorá taktiež neposkytla žiadne relevantné zdroje na svoje tvrdenia, iba odkaz, kde si čitateľ môže zakúpiť produkt odporúčaný ako „zdravú alternatívu“.

Taktiež nie je jasné, prečo článok Magazínu1, ktorý sa v texte odvoláva na americký úrad na kontrolu liečiv (FDA), je zaradený v kategórii „Slovensko“. Každopádne, návšteva oficiálnej stránky FDA a informáciách o Ibuprofene nepodporuje žiadne zo šokujúcich tvrdení na stránke Magazín1, takže článok nielenže klame o údajnej škodlivosti Ibuprofenu, zároveň diskredituje aj samotnú liekovú agentúru. 

 

Zavádzajúce nadpisy 

V decembri 2021 Magazín1 publikoval článok so šokujúcim nadpisom „Čaputová by súhlasila s povinným vypnutím internetu. Podľa nej sa tam šíria bludy“. Nadpis hrubo dezinterpretuje slová prezidentky z podcastu Denníka N. Tam v 11. minúte zaznela táto slovná výmena medzi prezidentkou Čaputovou a Monikou Tódovou:

M. Tódová: „Vlado Šnídl zdieľal taký citát: „Kým nebude povinné očkovanie, tak by mohlo byť povinné vypnúť internet. Mnohým by to zachránilo život.“ S tým by ste súhlasili?“

Z. Čaputová: „Áno, na prvú. Neanalyzujem ten výrok, ale je mi to nejakým spôsobom srdcu blízke. Súvisí to s tým, o čom, hovoríme, že ten devastačný vplyv sociálnych médií, šírenie bludov... má priamy dopad na pandémiu, ale aj rozkladá spoločnosť zvnútra a nie je to len môj dojem, rozprávame sa o tom aj s inými hlavami štátov.“

Z rozhovoru teda jasne vyplýva, že Zuzana Čaputová neagituje „za vypnutie internetu“, ale stotožňuje sa s názorom, že obsah zdieľaný na internete má množstvo negatívnych dopadov. Hoci text pod nadpisom túto skutočnosť ozrejmuje, pre čitateľov, ktorí si čítajú len nadpisy, tento clickbait pôsobí manipulačne.