menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://zahadnysvet.sk/ 

Skóre udelené komisiou: 9,2

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. 

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

 

Podrobnejšie zdôvodnenie

Stránka zahadnysvet.sk k sebe láka verejnosť cez rôzne ľahko vyvrátiteľné konšpiračné teórie. Web obsahuje celú plejádu aktuálnych dezinformácií, ale aj new age konšpiračných teórií, či apokalyptických bludov, často sa pritom odvoláva na mimozemšťanov a preberá obsah z iných nedôveryhodných zdrojov.

 

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie.Článok hovorí, že "v skutočnosti vyhralo druhú svetovú vojnu nacistické Nemecko. To, že dnes veci vnímame inak je spôsobené faktom, že  stroj času v Londýne zmenil priebeh histórie, aby pomohol spojencom proti Hitlerovi." 

Ide o nepravdivú konšpiračnú teóriu, ktorá je v rovine science fiction. Avšak článok je čitateľovi prezentovaný, akoby šlo o relevantné skutočnosti. Netreba zdôrazňovať, že nič ako cestovanie v čase neexistuje. Podobné konšpirácie majú za cieľ ohúriť a dezorientovať verejnosť.


Ďalší článok uvádza sériu konšpiračných teórií o tom, ako sa mimozemšťania stretli s bývalým americkým prezidentom Eisenhowerom a varovali ho, že od roku 2000 nastanú katastrofy, ktoré povedú k meteoretickým dažďom a vyhubia ľudstvo. 

Ide o klasický príklad konšpiračnej teórie, ktorá v ľuďoch vyvoláva strach a iné silné obavy a emócie. Touto technikou si stránka získava fanúšikov a zabezpečuje šírenie obsahu nehľadiac na spoločenské škody, ktoré podobné nepravdivé články páchajú.