menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL webu: https://obcianskytribunal.sk/

Skóre udelené komisiou: 9,2

Posudok vypracoval: Matúš Ritomský

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Základná charakteristika

Stránku Občiansky tribunál využíva rovnomenná aktivisticka skupina. Vo svojej facebookovej skupine svoj cieľ definuje takto: "Cieľom apolitickej akčnej skupiny je návrat zneužitej moci do rúk občanov."

Na webe Občianskeho tribunálu je umiestnené vyhlásenie, v ktorom sa okrem iného uvádza: "Občiansky tribunál sa stáva dočasným, jediným ústavodarným, zákonodarným, výkonným a súdnym orgánom počas stavu ústavnej núdze." 

Táto skupina organizuje verejné akcie, na ktorých spochybňuje platný právny poriadok a demokratické zriadenie v jeho súčasnej podobe. Jedným z najvýraznejších členov zoskupenia je Jozef Klányi. "Od tohto okamihu tvoríme zákon, sme zákonodarcovia, sme vláda, aj súdna moc, sme sudcovia," hovorí Klányi na videu, ktoré je zverejnené na webe Občiansky tribunál. 

Samotná stránka uvádza ako jediný kontakt emailovú adresu a kontaktný formulár. Nie je jasné, kto nesie za obsah webu zodpovednosť, pod prehlásením s názvom "Spoločenská zmluva", ktoré predstavuje akýsi manifest skupiny, nie je podpísaný autor.

Podpora aktivít, ktoré narúšajú verejný poriadok, bezpečnosť aj pokojné spolužitie

Na webe je obsah dopĺňaný a aktualizovaný najmä v rubrike Foto, kde je zverejňovaná fotodokumentácia z verejných akcií skupiny. Odkaz Video smeruje na platformu na zdieľanie videí Bitchute, kde Občiansky tribunál zverejňuje videá zo svojich akcií. 

Na verejných akciách Občianskeho tribunálu opakovane dochádza k porušovaniu verejného poriadku, ale aj šíreniu nenávistných myšlienok, konšpirácií či neprávd. 

Medzi aktivity Občianskeho tribunálu patrí napríklad organizovanie skupín ľudí, ktoré v rozpore s platnými opatreniami počas pandémie vstupujú do interiérov obchodov s neprekrytými dýchacími cestami, čím vyvolávajú konflikty a úmyselne ohrozujú životy a zdravie spoluobčanov. Jedna z týchto akcií je zachytená na videu, ktoré propagujú aj prostredníctvom webu Občiansky tribunál: 


 

Podľa portálu Infosecurity predstavuje Občiansky tribunál "antisystémový subjekt, ktorý využíva zraniteľnosť kognitívnej bezpečnosti SR. Dezinformačný obsah tohto združenia a jeho prívržencov narúša informačný priestor neoverenými, skreslenými či kompletne vymyslenými naratívmi." Členovia Občianskeho tribunálu šíria myšlienky, ktoré vyvolávajú v spoločnosti nenávisť, prispievajú k šíreniu konšpirácii, hoaxov či ohrozujú verejné zdravie. 

Podľa členov združenia sú voľby na Slovensku nelegitímne, prezidentka Zuzana Čaputová je zvolená protiústavným podvodom. Vstupom do Európskej únie vraj Slovensko vstúpilo do "Únie korporácií" a odvtedy je v otroctve. Očkovanie je vraj genocída, ktorej cieľom je vyľudniť Slovensko, vyhladiť tak jeho územie a zničiť slovanstvo. Rúško na tvárach sú vraj symbolom zotročenia. 

Portál Infocesurity tiež upozorňuje na šírenie proputinovského naratívu. Aktivisti Občianskeho tribunálu vyjadrujú svoj nekritický obdiv voči Ruskej federácii a spochybňujú geopolitickú orientáciu Slovenska. 

 

Screenshoty

 

Záver

Web Občiansky tribunál slúži ako informačný kanál pre skupinu ľudí, ktorá je známa svojimi aktivitami na hrane zákona, spochybňovaním súčasného demokratického zriadenia, šírením hoaxov, konšpiračných teórií a informácií ohrozujúcich verejné zdravie. Hnutie vyvoláva spoločenské napätie a konflikty. Na stránkach obcianskytribunal.sk propagujú členovia svoje aktivity. Autorstvo príspevkov na webe nie je známe, nie sú ani transparentne zverejnené osoby zodpovedné za obsah webu.