menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: http://anti-illuminati.wbl.sk/ 

Skóre udelené komisiou: 9,3

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. 

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

Podrobnejšie zdôvodnenie

Stránka anti-illuminati.wbl.sk k sebe láka verejnosť cez rôzne ľahko vyvrátiteľné konšpiračné teórie. Web sa sústreďuje na konšpiračné teórie o iluminátoch a chemtrails. Cieľom článkov je oživenie rôznych strachov a pocitov nedôvery. Stránka neuvádza svojho správcu, autora či autorov výstupov, ktoré sa na stránke nachádzajú.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie


Sekcia webu k téme chemtrails rozvíja pod nápisom "Chemtrails, potláčanie ľudskej evolúcie" sériu neoveriteľných a ničím nepodložených tvrdení o tomto v konšpiračnom prostredí obľúbenom fenoméne. Anonymný autor tvrdí, že ostatné vysvetlenia chemtrails sú neudržateľné. Chemtrails neexistuje, ale konšpirátori si ich vymysleli, lebo nerozumejú, resp. nechcú uznať výskyt kondenzačných stôp v podobe "bielych pásov". Tieto stopy sú bežným javom od počiatku leteckej dopravy ako výsledok fyzikálneho procesu, pri ktorom dochádza k miešaniu chladného vzduchu s horúcimi produktmi spaľovania v prúdových motoroch lietadiel. Kondenzačné stopy môžu mať rozmanitý vzhľad, ako aj dĺžku trvania v závislosti od meteorologických podmienok.


Web odkazuje aj na anonymné vysvetlenie leteckého mechanika, ktoré nie je odzdrojované a je najskôr výsledkom fantázie autora alebo kolektívu anonymných autorov, ktorí uverili na konšpiračné teórie o chemtrails. 

Táto a iné manipulácie sa snažia vytvoriť vo verejnosti dojem, že autori takýchto článkov prišli na niečo tajné a skrývané.


Zdroj: http://anti-illuminati.wbl.sk/ChemTrail.html