menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: http://stop5g.cz/

Skóre udelené komisiou: 9,3

Posudok vypracoval: Matúš Ritomský

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisia k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam 

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru a zdroje, ktoré sú v rozpore s objektívnym, vedeckým poznaním. Uvedené informácie môžu spôsobiť priamo poškodenie zdravia. 

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. 

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Stránka sa venuje odhaľovaniu a upozorňovaniu na škodlivé účinky 5G sietí, ale zameriava sa aj na iné témy, ktoré sa pohybujú na hranici konšpirácií,  paranormálnych javov, ezoteriky či alternatívnych výkladov reality.  
  • Web sa vyznačuje jednoduchou až primitívnou grafikou, obsahovo ponúka šokujúce odhalenia či pseudovedecké teórie zoskupené okolo pojmov ako „psychoenergetika“, „skalárne interferometre“,  „biorezonancia“, „HAARP“, „kontrola mysle“, „inžinierstvo mysle“, „vlny času“, „syntetická telepatia“ a podobne.  Okrem toho sa zaoberá aj medicínskymi témami ako očkovanie alebo pandémia, pričom tieto témy rámcuje konšpiračne a na základe nedôveryhodných zdrojov. 
  • Stránka nie je jasne politicky definovaná, vyvoláva však všeobecný dojem ohrozenia zo strany „mocných“, „elít“, „vlád“ a podobne.  V tejto línii sa objavuje napríklad démonizovanie Billa Gatesa, konšpirovanie o fungovaní inštitúcií ako WHO a podobne. Zrejmá je aj afinita k Rusku a vyvolávanie dojmu, že ruskí vedci či ruský politický režim predstavuje záchranu pre ľudstvo.

Redakcia, autori a zdroje

Web nemá zverejnené informácie o redakcii či kontaktné informácie. Za obsah webu nikto formálne nepreberá zodpovednosť. Jednotlivé texty nie sú podpísané autormi. Zdroje sú citované nesystematicky, pričom ich kvalita je značne nesúrodá, niekedy ide o vedecké články, často sa však odkazuje na konšpiračné weby, sociálne siete alebo zdroje pochybnej kvality.   

Príklad klamlivého obsahu

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie.

Článok s názvom "Psychoenergetika – Skalární Interferometry – Mysl je podobná času – Myšlenkové Války!" sa zaoberá „inžinierstvom mysle“, údajnými experimentami, ktoré mali  ukázať, ako možno zmeniť správanie a myslenie ľudí prostredníctvom takzvaných skalárnych vĺn. Celý text je postavený na nesúrodých a fantasticky znejúcich tvrdeniach, napríklad: „S podélnými skalárními vlnami je možné dosáhnout sofistikovanou kontrolu mysli, protože samotná mysl má skalární povahu.“ „V těchto experimentech jsou experimentátoři schopni vyvolat jakoukoli změnu těla, mysli, vašich pěti smyslů, kterou si přejí.“ „Kolektivní nevědomá mysl celého lidského druhu má také své vlastní časově podobné operace a koreláty, které lze měřit při použití měření t-polarizace a třídění všeho.“ „Vědci z KGB, CIA, NSA a další vědí, že existuje Gaia.“Zdrojom týchto fantasticky znejúcich tvrdení je súkromný web istého Thomasa E. Beardena, ktorý sa prezentuje ako vynálezca a výskumník v oblasti prístrojov na voľnú energiu a v oblasti takzvaných skalárnych vĺn. 

Matematik a autor vedeckej literatúry Martin Gardner v americkom časopise Skeptical Inquirer (vydanie January/February 2007) uviedol, že Beardenove teórie sú fyzikmi považované za „bludy“. Stránka Rational Wiki uvádza: „Bearden podporuje svoje tvrdenia širokou škálou chybných teórií, ktoré neponúkajú nijaké konkrétne testovateľné predpovede, nikdy neboli publikované v nezávislej, recenzovanej vedeckej literatúre a samotný Bearden má nedostatočné formálne vzdelanie vo fyzike.“

Narábanie s pochybnými zdrojmi s nízkou kredibilitou je však iba jednou časťou problému. Vážnejšie sú závery, ktoré sa na týchto pochybných zdrojov snažia anonymní autori textu postaviť. Fantastické a chaoticky posplietané tvrdenia vyvolávajú nedôveru k západným demokratickým inštitúciám, ako aj k oficiálnym vedeckým a odborným štruktúram demokratickej spoločnosti. Obzvlášť nebezpečné je to práve v čase pandémie, kedy konšpiračné teórie viedli napríklad k obviňovaniu 5G žiarenia za vznik ochorenia covid-19 - či dokonca priamo k ničeniu telekomunikačných vysielačov.