menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.pravdive.eu 

Skóre udelené komisiou: 9,4

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. 

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

Podrobnejšie zdôvodnenie

Server Pravdive.eu je agregátorom článkov z rôznych českých a slovenských konšpiračných webových stránok. Na stránke nie je uvedené meno prevádzkovateľa. Hosting poskytuje český webhosting Banán.cz. Stránka k sebe láka verejnosť cez rôzne ľahko vyvrátiteľné konšpiračné teórie. Publiku podsúva rôzne reklamy na “zázračné” lieky a iné šarlatánske triky. na webe sa nachádza množstvo konšpirašných teórií, ktoré neohrozujú len zdravie, ale majú tiež negatívny dopad na sociálnu kohéziu v spoločnosti pre svoj polarizačný akcent.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 

Web zverejnil konšpiračnú teóriu, ktorá hlása, že súčasťou nového svetového poriadku je aj plán na masivnu depopuláciu ľudstva. Elita podľa tejto teórie vraj dospela k názoru, že jej stačí 500 miliónov ľudí (niektoré zdroje hovoria o 1 miliarde) a zbytok sú "nadbytoční darmožráči", ktorí majú byť depopulovaní. V praxi to znamená, že z 12 ľudí má prežiť len jeden. Depopulácia má prebiehať v tichosti a nenápadne a proti vôli dotknutých skupín obyvateľstva. Plánovanie pôrodnosti je vraj len jedna zo stratégií, ďalšími sú napríklad úmyselné šírenie neplodnosti, šírenie nových chorôb, obmedzovanie prístupu k liekom, spoločenský rozvrat s cieľom zabrániť vzniku rodín či úmyselne vyprovokované vojny. 

Táto konšpiračná teória je kombináciou bludov a fantázií, ktoré nemajú oporu v realite. Sú však vyrozprávané spôsobom, ktorý môže niektorých ľudí presvedčiť, že ide o skutočný plán, ktorý sa odohráva vo svete prostredníctvom vojen či pandémie. Takéto konšpiračné teórie šíri web anonymne s cieľom zbaviť sa zodpovednosti za následky ich šírenia.

Zdroj: https://pravdive.eu/news/974/rothschildova-dynastie-zkousi-provest-kalergiho-plan-na-depopulaci-evropy-cast-3

Stránka tiež preberá a šíri konšpiračné teórie, ktoré súvisia aj s pandémiou koronavírusu. Pandémiu bez dôkazov označuje za lekársky podvod a naplánovanú operáciu. Realitou však je, že pandémia sa začala v čínskom Wuhane na prelome rokov 2019 a 2020. Odtiaľ sa nákaza rozšírila do celého sveta, kde spôsobuje veľké problémy, ekonomické škody či obrovské straty na životoch. Neexistujú dôveryhodné dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že pandémia bola naplánovaná, hoci jej rozšírenie z Číny do okolitého sveta bolo sprevádzané zahmlievaní a zamlčiavaním vážnosti situácie a rizík zo strany Čínskej komunistickej strany na začiatku roka 2020.

Zdroj: https://pravdive.eu/news/757/b-covid-19-nejvetsi-lekarsky-podvod-v-historii-1-dil-serie-o-covidu-b