menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://sho.sk/

Skóre udelené komisiou: 9,5

Posudok vypracoval: Jakub Drábik

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé alebo dezinformačné správy či lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. 

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie alebo “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. 

  • Stránka obsahuje vulgarizmy alebo výzvy k násiliu či extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

 

Podrobnejšie zdôvodnenie

Politická strana Slovenské hnutie obrody vystupuje na prvý pohľad pomerne umiernene, vo svojich oficiálnych stanoviskách a programe si dáva veľký pozor na zachovanie demokratickej fasády. Jej ústrednou činnosťou boli dlhodobo kultúrne aktivity, často v spolupráci s Maticou slovenskou. Na stránkach vlastného dvojmesačníka Právo národa sa vyjadruje euroskepticky, žiada vystúpenie z NATO, prezentuje konšpiračné teórie o nebezpečenstve židovskej svetovlády a slobodomurárskych lóží a velebí vojnový slovenský štát. 

Portál SHO obsahuje rôzne manipulatívne podané a silne emočne podfarbené články, ktoré majú v čitateľovi vyvolať klamný dojem o hrozbách zo strany západnej Európy, multikulturalizmu, globalizácie, liberalizmu, náboženských či sexuálnych menšín či migrácie, pričom témy migrácie a v poslednom období tiež očkovania sú obzvlášť často zneužívané na posilňovanie rôznych strachov a stereotypov. 

Web spochybňuje opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou Covid-19 a na základe neoverených či manipulatívne podaných informácií vyvoláva strach a odpor k očkovaniu. Utečenci či moslimovia sú v článkoch zobrazovaní stereotypne a vždy v negatívnom svetle. Diskusia o migračnej politike či protipandemických opatreniach je legitímna, no mala by sa zakladať na racionálnom uchopení overených faktov a nie na základe vyhroteného a nenávistného obsahu, vyvolávajúceho pocit ohrozenia. 

Medzi pravidelné témy možno zaradiť tradičné antisemitské konšpiračné tézy o finančníkovi a filantropovi Georgovi Sorosovi a jeho údajnom zasahovaní do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky a tiež jeho snahe o svetovládu. Autori jednotlivých článkov si však dávajú pozor na explicitné vyjadrenia a svoje tézy prezentujú skôr v náznakoch či pri selekcii podávaných informácií. Medzi ďalšie obľúbené témy patrí velebenie ľudáckeho režimu a jeho predstaviteľov. 

 

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie.

 

Príkladom zavádzajúceho a manipulatívneho článku je text, ktorý tvrdí, že George Soros v rozhovore priznal, že pomáhal vo voľbách prezidentke Zuzane Čaputovej. Článok vyvoláva dojem, že sú Soros a Čaputová nejakým spôsobom prepojení a zároveň, že to má niečo spoločné s ostreľovačmi v Kyjeve, Nadáciou otvorenej spoločnosti a Progresívnym Slovenskom. V skutočnosti Soros v danom rozhovore Čaputovú vôbec nezmienil a autor článku britskom denníku Guardian sa odvoláva na iný text, rozhovor s Čaputovou, v ktorom potvrdila, že v minulosti získala pre svoje pôsobenie granty nadácie financovanej Sorosom. 

Ďalšie články na webe majú rasistické, šovinistické a xenofóbne prvky, a manipulatívnym spôsobom vyvolávajúce nenávisť voči utečencom a imigrantom, ktorí sú zobrazovaní výlučne negatívne a ako ohrozenie. V minulosti na stránkach SHO líder hnutia vyzýval aj na „optimalizáciu“ ľudí. 

 

Obsah obrázku textPopis byl vytvořen automaticky

V ďalšom manipulatívnom článku SHO vykresľuje pokus denníka SME o komplexné spracovanie komplikovanej a tabuizovanej témy ako obhajovanie pedofílie. V článku je viacero tvrdení nezakladajúcich sa na pravde, či manipulatívne vybratých citácii z článku tak, aby vyvolávali dojem, že denník SME schvaľuje pedofíliu a že existuje prepojenie medzi schvaľovaním pedofílie a liberalizmom. 

 

 

Ďalšie články spochybňujú vedecký konsenzus o očkovaní proti Covid-19. Stránka systematicky spochybňuje význam očkovania vakcínami schválenými Európskou liekovou agentúrou, ako aj význam bezpečnostných opatrení slúžiacich na zamedzenie šíreniu koronavírusu. Vo videách na stránke potom rôzni rečníci vyzývajú na ignorovanie protipandemických opatrení. Podobné tematické zameranie vidieť aj na iných weboch s dezinformačným obsahom. Tvrdenia z článkov a videí sa často nezakladajú na pravde, sú manipulatívne, snažia sa vyvolať emočnú negatívnu reakciu.