menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: http://www.magnificat.sk/ 

Skóre udelené komisiou: 9,5

Posudok vypracovala: Miroslava Sawiris

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

 • Stránka obsahuje klamlivé alebo dezinformačné správy či lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. 

 • Stránka obsahuje konšpiračné teórie alebo “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

 • Stránka obsahuje vulgarizmy alebo výzvy k násiliu či extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

 • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

 • Zavádzanie čitateľov:  Stránka Magnificat okrem mena jednej osoby nemá zverejnené žiadne ďalšie informácie redakcii a autoroch. Namiesto toho sa na webe nachádza banner so žiadosťou o finančnú pomoc. 

          

 • Jediná informácia o "redakčnej rade" stránky Magnificat Slovakia je všeobecná emailová adresa, pričom stránka o sebe tvrdí, že prináša spravodajstvo.
 • Portál Mediálna výchova Centra mediálnej gramotnosti na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave spravodajstvo definuje takto: „súbor žurnalistických prejavov, ktoré vecne, stručne a presne približujú širšej verejnosti aktuálnu alebo neznámu udalosť, resp. ideofakt. Popri publicistike je spravodajstvo základná novinárska zložka žurnalistického celku v periodickej tlači, rozhlase, televízii, v novinách na internete a kedysi aj vo filme. Ak je v publicistike nejaký jav alebo skupina javov východiskom pre širšie zovšeobecnenia, v spravodajstve je cieľom oznamu. Spravodajstvo nemá sprístupňovať aktuálne javy z ideových pozícií, má byť vyvážené a nezaujaté.“
 • Obsah stránky Magnificat Slovakia obsahuje sekcie: Život cirkvi, Misia Panny Márie, Politika, Nový svetový poriadok (konšpiračná teória, ktorá nemá so spravodajstvom nič spoločné), Video a Komentáre. Existencia ďalších sekcií o politike a komentároch by mohla navodzovať dojem, že stránka aspoň jasne oddeľuje názory od faktov. To však nie je pravda. 
 • Podobne aj podsekcia „Politika EU“ neobsahuje prehľad správ prezentovaných bez ideových pozícií, vyvážene a nezaujato, ale obsahuje články typu "Tajná služba: Francúzsko na pokraji občianskej vojny", ktorý v čitateľovi vyvolávajú klamný dojem o údajnej hroziacej občianskej vojne vo Francúzsku. Článok sa odvoláva na britský denník Express, ale neuvádza link na údajný zdroj. Článok nemá autora. 
 • Na webe Magnificat sa nachádza množstvo konšpiračného a dezinformačného obsahu (dokonca je mu venovaná celá jedna sekcia) a aj obsah, ktorý nie je konšpiračný má jasné ideové pozície. Obsah stránky je zaradený do tém, napríklad Gender ideológia, Odoberanie detí, Utečenci a Islam. Tieto témy sú rámcované problematicky – nevysvetľujú, čo presne sa myslí pod pojmom „gender ideológia“. Utečenci či moslimovia sú v článkoch zobrazovaní stereotypne a vždy v negatívnom svetle.
 • Šírenie konšpiračného obsahu: V rubrike „Nový svetový poriadok“ sa nachádzajú pod-sekcie Okultizmus, Slobodomurársto a Svetovláda, teda všetko pojmy charakteristické pre klasickú konšpiračnú teóriu Nového svetového poriadku (NWO), ktorej korene siahajú ešte do čias osvietenstva.
 • Propagácia konkrétnych politických strán: Veľké množstvo článkov je venované Vladimirovi Putinovi. Stránka propaguje viacerých politikov, najmä krajne pravicovú stranu Kotleba – ĽSNS, pričom web s konšpiračným podtónom píše o údajných snahách "umlčať" týchto politikov a "nezávislé internetové médiá".

         

 • Príklad propagácie krajne pravicovej ĽSNS s konšpiračným podtónom (pričom text neuvádza žiadne dôkazy ohľadom údajného “útoku na slobodné médiá”, ani jeho údajných aktérov.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 

Článok Európe hrozí zotročenie kombinuje fotografiu zahalenej ženy s poplašným nadpisom, čím naznačuje, že Európu existenčne ohrozujú moslimovia. Článok samotný tvrdí, že "poplatné médiá zatajujú prenasledovanie, mučenie a vraždenie kresťanov", no neopiera sa o žiadne dôkazy, ktoré by podporili toto tvrdenie. Stránka zámerne vyvoláva strach v čitateľoch, pričom zobrazovanie moslimov hraničí s hanobením tejto náboženskej skupiny. Diskusia o migračnej politike či multikulturalizme je úplne oprávnená, avšak nemala by byť formovaná na základe nenávistného obsahu vyvolávajúceho v čitateľoch paniku.

Konšpiračný článok o Hillary  Clintonovej fabuluje o jej údajných prepojeniach na finančníka Georga Sorosa, ktorého osoba sa stala terčom najrôznejších konšpiračných teórií. Odvoláva sa na stránku The American Mirror, ktorá je portálom Media Bias / Fact Check považovaná za nedôveryhodný zdroj zverejňujúci krajne pravicový obsah a zavádzajúcu propagandu.