menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.slobodavockovani.sk/

Skóre udelené komisiou: 9,5

Posudok vypracoval: MUDr. Maroš Rudnay, PhD.

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia.

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

Podrobnejšie zdôvodnenie

Stránka predstavuje takmer kompletne iniciatívu Mariána Filla, ktorý je na antivakcinačnej scéne aktívny už viac ako desať rokov. Stránka šíri dezinformácie o očkovaní v rôznych smeroch – priamo navádza a poskytuje návody na odmietanie povinného očkovania, rozširuje opakovane vyvrátené mýty, napr. že očkovanie spôsobuje autizmus. 

V sekcii „Zdravotná poradňa“ sprostredkováva názory známych postáv antivakcinačnej scény – napr. Ľudmily Elekovej, nositeľky anticeny Bludného balvanu, ktorá šírila dezinformačný naratív, že očkovanie zabíja deti

Zdravotné odporúčania v tejto sekcii sú často od osôb, ktoré nemajú medicínsku resp. relevantnú kvalifikáciu. Stránka zvereňuje aj preklady zo zahraničných dezinformačných a antivakcinačných stránok. 

Stránka nepristupuje k téme s vedeckou objektivitou, nevyhodnocuje zdroje objektívne, nerozlišuje seriózne a dezinformačné zdroje, nerozlišuje kvalitu zdrojov.

Redakcia, autori a zdroje

Okrem viac ako desať rokov pôsobenia na antivakcinačnej scéneFillo v poslednom období pravidelne vystupuje v dezinformačnom médiu Slobodný vysielač, kde moderuje reláciu Sám sebe lekárom, hoci nedisponuje žiadnou medicínskou kvalifikáciou. Hosťami jeho relácií sú ľudia zo „šarlatánskej“ scény, prakticky všetci bez medicínskej alebo inej relevantnej kvalifikácie – napr. Hana Bláhová, ktorá tvrdí, že príčinou ochorení sú parazity, ktoré diagnostikuje pomocou biorezonancie či iných nefunkčných diagnostických metód. Hosťami sú aj propagátori ďalších šarlatánskych diagnostických a liečebných metód, pričom nemajú v relácii žiadnu relevantnú kvalifikovanú opozíciu schopnú klásť kritické otázky.

Veľkú časť obsahu tvoria preklady zo zahraničných dezinformačných zdrojov. Samostatnú kapitolu tvoria osobné príbehy, ktoré sú zverejňované bez kritického nadhľadu, bez reálnej analýzy údajnej súvislosti uvedených stavov s očkovaním.

Stránka sa často odvoláva na osoby, ktoré sú známymi medicínskymi dezinformátormi, napr. Andrew Wakefield, ktorý preukázateľne sfalšoval štúdiu, ktorá spojila očkovanie s autizmom. Ďalšími známymi menami sú Ľudmila Eleková, Joseph Mercola, John Virapen a ďalší.

Na stránke absentujú autori s relevantnou odbornou kvalifikáciou v oblasti očkovania.

Príklady klamlivého obsahu

Najlepším príkladom je spojenie autizmu a očkovania, ktorému sa na webe venujú desiatky článkov, vrátane rozhovorov so samotným Wakefieldom. Texty nekriticky prezentujú naratív o tom, že očkovanie spôsobuje autizmus napriek tomu, že bolo opakovane vedecky preukázané štúdiami na tisícoch pacientov, že toto spojenie neexistuje. Podobným spôsobom sú s očkovaním spájané aj ďalšie ochorenia, u ktorých spojitosť nebola nikdy preukázaná alebo bola dokonca vyvrátená.

V odkazoch na iné zdroje web uvádza okrem iných dezinformačných stránok aj portál Bádateľ, ktorý patrí medzi najhoršie medicínske dezinformačné stránky na slovenskom internete. 

Problematiku očkovania na stránke vysvetľuje doktorka Eleková v sérii textov – výhrady voči jej odbornosti boli spomenuté vyššie. 

Marián Fillo nazýva lekárov podporujúcich očkovanie „fašistami“, čo bolo aj predmetom súdnych sporov o ochranu osobnosti.

jednom z článkov, ktoré sú prebraté z iných zdrojov, portál označuje Billa Gatesa za „najväčšieho masového vraha 21. storočia“.