menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: http://blokprotiislamizaci.cz/

Skóre udelené komisiou: 9,5

Posudok vypracoval: Matúš Ritomský

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisia k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a "bludy", ktoré môžu mať vážnejšie politické dôsledky bez ich kritického zhodnotenia.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Podľa informácií uvedených na stránke prevádzkuje web Blok proti islamizaci združenie s rovnakým názvom, ktoré sa definuje ako "spolek lidí odmítajících islamizaci naší vlasti i celé Evropy. Domníváme se, že po diktatuře nacionálního socialismu, po období socialismu, se na nás valí mnohem horší nebezpečí – islám." 
  • Samotný obsah webu je poplatný nenávistnej ideológii, ktorá si za svojho nepriateľa vybrala nielen náboženstvo islam, ale aj humanistické, liberálne, pro-európske a ľudsko-právne hodnoty. Obsah webu, titulky aj ilustrácie sú účelovo koncipované tak, aby vyvolávali silné emócie, odpor voči ľuďom s inou farbou pleti, s inými náboženstvom alebo k ideovým nepriateľom.

Redakcia, autori a zdroje

  • Podrobnejšie informácie o redakcii nie sú dostupné. Sekcia Kontakt je nefunkčná. V sekcii "O BPi" je možné nájsť mená členiek združenia (Jana Borkovcová, Iva Procházková), nie je však jasné v akom vzťahu sú dané osoby k obsahu stránky.
  • Jednotlivé texty nie sú podpísané autormi, v niektorých prípadoch sa používa na ich začiatku skratka, napríklad "ŽM", meno autora sa však nedá stotožniť. Iné články sú bez akéhokoľvek podpisu.
  • V textoch spravidla nie sú jasne citované zdroje informácií, to platí aj pre texty so spravodajským obsahom. Prípadné odkazy zväčša smerujú na podobne ladené stránky (extrémna pravica, xenofóbne a dezinformačné weby) alebo na podozrivé profily zo sociálnych sietí.

Klamlivý a falošný obsah na konkrétnom príklade

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 
  • Stránka šíri nepravdivé informácie dezinformácie, ktoré zapadajú do využívaného ideologického naratívu. Posledný príspevok na hlavnej stránke je z 10. februára 2020, od tohto dátumu je podľa všetkého stránka neaktívna.

  • Portál zverejnil napríklad článok Zelení chtějí SMRT BÍLÝCH MUŽŮ, na ktorom sa dá ilustrovať klamlivosť, spoločenská nebezpečnosť a nízka obsahová kvalitu webu

Uvedený článok prináša informáciu, že Strana zelených v Nemecku vytlačila plagáty s nápisom "Smrť nemeckého bieleho muža". Ďalej v texte jeho anonymný autor rozvíja konšpiračnú teóriu o existencii dlhodobého plánu tzv. radikálnej ľavice zlikvidovať "belochov". Radikálna ľavica je v očiach autora stotožnená nielen s nemeckou Stranou zelených, ale aj s antifašistickým hnutím a prostredníctvom titulnej fotky aj s Ivan Bartošom, predstaviteľom Českej pirátskej strany.  

"Zelení se k tomu zatím nijak nevyjádřili, nicméně je fakt, že radikální levice požaduje opravdu lidvidaci bělochů," píše web a pokračuje: "Hrabě Kalergi naplánoval již ve 30. letech likvidaci bělošské, evropské populace, pomocí dovozu milionů černochů a muslimů a následné naředění evropské populace. Evropská unie na jeho počest uděluje Kalergiho cenu lidem, kteří se zasloužili o sjednocování Evropské unie a podporují jeho myšlenky. Jednou z držitelek je i kancléřka Merkelová."

Plagáty, ktoré popisuje text, v skutočnosti nevytlačila Strana zelených v Nemecku. Urobilo to nemecké ultra-nacionalistické hnutie Identitäre Bewegung, ktoré sa k činu priznalo. Zámerom bolo vyvolať dojem, že plagát vytlačili nemeckí zelení. 

Web Blok proti islamizaci tak klamlivú informáciu, ktorá slúžila iba na podporovanie nenávistného naratívu, očierňovanie ideových oponentov a prehlbovanie spoločenského konfliktu založeného na rasistických sentimentoch. 

Podobným spôsobom postupujú neznámi autori obsahu na tomto webe opakovane. Aj to je dôvodom, prečo stránka nie je len nedôveryhodná, ale aj nebezpečná a škodlivá.