menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.protiproud.cz/ 

Skóre udelené komisiou: 9,5

Posudok vypracovala: Miroslava Sawiris

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 


Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia.

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. 

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. 

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky. Napríklad: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Zavádzanie čitateľov: Stránka publikuje množstvo konšpiračných teórií za čo už v roku 2013 získala „ocenenie“ Bludný balvan od českého klubu Sisyfos. Stránka nepublikuje takmer nič iné ako komentáre propagujúce rôzne konšpiračné teórie. Autorstvo článkov je problematické, keďže sa do istej miery jedná o rodinný podnik Petra Hájka a jeho dcéry, častej prispievateľky. Množstvo identít autorov, ktorí na stránke publikujú, je neoveriteľných – je ťažké potvrdiť, či sa jedná o skutočné osoby alebo falošné identity. 
  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky. Po kliknutí na „Galériu autorov” so objaví nefunkčná stránka, jediné konkrétne meno je šéfredaktor Petr Hájek. Stránka hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, napríklad v sekcii „Politika“ sú na hlavnej stránke publikované názory a komentáre (a množstvo konšpiračných teórií), v sekcii „Zdravie“ taktiež. Na stránke publikuje aj jeho dcéra .  
  • Hoci množstvo článkov má mená autorov, často sa ich meno objavuje len rez, bez fotografie či biografie. Príkladom je údajný autor „Jan Bílek“ - nie je jasné, o akú osobu ide. 

              

Nefunkčná “Galéria autorov” na stránke protiproud.cz, k 5.3.2021

  • Spochybňovanie vedeckého konsenzu o očkovaní proti covidu-19: Stránka systematicky spochybňuje význam očkovania vakcínami schválenými Európskou liekovou agentúrou, ako aj význam bezpečnostných opatrení slúžiacich na zamedzenie šíreniu koronavírusu. Z tohto dôvodu môže stránka pre čitateľov a ich okolie predstavovať nebezpečenstvo. Stránka navyše z publikovania takto závadného obsahu profituje prostredníctvom online reklamy a dobrovoľných darov od čitateľov.    

        

Príklad reklamy umiestnenej na portáli protiproud.cz vedľa obsahu, ktorý jednoznačne spochybňuje význam proti-pandemických opatrení a vedeckého konsenzu v tejto oblasti. Takýmto spôsobom stránka generuje zisk.

  • Šírenie konšpiračného obsahu: Na stránke sa vyskytuje veľké množstvo článkov rozvíjajúcich mnohé konšpiračné teórie, napríklad teórie NWO (New World Order – Nový svetový poriadok), konšpiračné teórie o pôvode a význame súčasnej pandémie, o údajne sfalšovaných voľbách amerického prezidenta v roku 2020, atď. 

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 


Príklad článku propagujúceho konšpiračnú teóriu Nového svetového poriadku, ktorý naznačuje, že aj pápež František sa podieľa na bližšie nešpecifikovanom pláne „ovládnuť svet“. Článok spája niekoľko klasických konšpiračných tém ako údajný vplyv významných židovských rodín na chod sveta, slobodomurárov, covid-19 pandémie. Článok neponúka žiadne dôkazy, odvoláva sa na rôzne „zjavné“ prepojenia. Zdroj článku odkazuje na Katehon, think tank, ktorého prezidentom je Konstantin Malofeev, ruský milionár, ktorý je spájaný s pôsobením pro-ruských rebelov na Ukraine.

Ďalší článok sa snaží vyvolať strach démonizáciou sexuálnych menšín a prezentáciou snáh o ich zrovnoprávnenie ako „zhubnú ideológiu“. Článok tiež rámcuje legalizáciu prerušenia tehotenstva ako „civilizáciu smrti“ a odôvodňuje liberálnejšie kroky Bidenovej administrtívy „komunistickou infiltráciou“ a „protikresťanskou revolúciou“. Autor tohto článku, Marcin Jendrzejcsak, ktorý v texte odkazuje na slovenský preklad článku zverejnený na ďalšom dezinformačnom webe Christianitas. 

 

Pôvodný článok od autora s hyperlinkom na údajný “zdroj”. Po kliknutí na odkaz sa čitateľ dostane k identickému článku, tentokrát publikovanom na stránke Christianitas v slovenčine.