menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: www.stratenaeuropa.sk

Skóre udelené komisiou: 9,5

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. 

  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Portál sa venuje výhradne démonizácií moslimov a téme migrácie. Obsah je prebratý z rôznych extremistických a dezinformačných zdrojov, manipulatívne a jednostranne prezentuje informácie, ktoré majú za cieľ navodiť strach, obavy a hnev.
  • Stránka je anonymná.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 

Web pozostáva z troch sekcií. Prvú tvoria videá predstaviteľov ĽSNS a ich blízkych stránok, napríklad Kulturblog. Lívia Garčalová na videu prezentuje niektoré z konšpiračných teórií americkej alt-right scény, ako napríklad tvrdenie, že multikulturalizmus predstavuje úpadok Európy. Autorka zámerne venuje pozornosť len negatívnym javom a zločinom, čím sa snaží vytvárať obraz ohrozenia. Druhá časť vytvára priestor na diskusiu návštevníkov, ktorí majú písať svoje názory o údajnej "invázi imigrantov do Európy". Diskusia obsahuje nenávistné a vulgárne vyjadrenia.Tretiu časť webu tvoria články a rôzne manipulatívne koláže. Jedna z nich napríklad šíri manipulatívne informácie o zvýhodňovaní migrantov na úkor dôchodcov. Ide o nepravdivé tvrdenia, ktoré v minulosti vyvracala aj polícia.

Admin stránky do tejto sekcie pridal aj výber výrokov na tému migrácia a imigranti - ich autormi sú Vladimir Putin, Donald Trump, Matteo Salvini a Marian Kotleba.