menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.czechfreepress.cz/

Skóre udelené komisiou: 9,6

Posudok vypracovala: Miroslava Sawiris

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba či kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia.

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky, ak spĺňa jeden a viac z uvedených príkladov: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Zavádzanie čitateľov: Portál sa snaží imitovať kvalitnú žurnalistiku. Svojím názvom vytvára dojem, že ide o spravodajstvo, no väčšina obsahu na stránke sú komentáre a osobné názory prispievateľov. Známe je len meno údajného šéfredaktora, redakcia je anonymná. Zo sekcie „O CFP“ sa nedá dozvedieť nič konkrétne o ľuďoch, ktorí sa daným projektom stoja, ich vzdelaní či profesionálnych skúsenostiach:

          

  • Spochybňovanie vedeckého konsenzu o vakcinácii proti covidu-19: Stránka prispieva k spochybňovaniu vedeckého konsenzu a dôvery čitateľov vo vakcíny proti koronavírusu schválených Európskou liekovou agentúrou, čím môže zhoršovať pandemickú situáciu a potenciálne ohroziť životy tých, ktorí v dôsledku dezinformácií odmietajú očkovanie. Stránka taktiež odkazuje na zdroje, ktoré sa nachádzajú na zozname nenávistných, dezinformačných a clickbaitových stránok organizácie Columbia Journalism Review, ako napríklad thenewamerican.com.

          

  • Šírenie konšpiračného obsahu: Portál publikuje množstvo obsahu s konšpiračným charakterom, ktorý predkladá jednostranné tvrdenia bez akýchkoľvek dôkazov. Nedostatok objektívnych faktov nahrádza propaganda a snaha vzbudiť v čitateľoch hnev a strach. Web tiež publikuje články z iných dezinformačných stránok. 

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie.

Tento článok konšpiruje o smrti dvoch nemeckých politikov a naznačuje, že nejde o náhodu, ale "spôsob vládnucej elity ako sa zbaviť dvoch nebezpečných kritikov". Podnadpis "museli za to zaplatiť životom?" naznačuje, že tieto úmrtia sa majú spájať s ich údajnou kritikou na adresu Angely Merkelovej. Článok je doplnený fotomontážou Angely Merkelovej v nacistickej uniforme a končí sa odvolaním sa na smrť princeznej Diany, dodnes populárnu konšpiračnú teóriu. Akékoľvek fakty a dôkazy, ktoré by mohli potvrdiť pravdivosť závažných tvrdení, ktoré autor v článku uvádza, absentujú.

 

Ďalší príklad je článok, ktorý šíri dezinformácie o údajných "ukradnutých" amerických voľbách, ktoré boli vyvrátené. Napriek tomu, autor tvrdí: "Žádný rozumný člověk nevěří, že takový neinspirativní kandidát, jako je Biden, získal 81,2 milionu hlasů - o 15,3 milionu více hlasů než Obama v roce 2012 a Hillary v roce 2016 ... Jinými slovy, není potřeba žádný hlasovací automat ani jiné hmotné důkazy, aby bylo vidět, že volby v roce 2020 byly odcizeny." Článok odkazuje aj na video Mikea Lindella, bývalého blízkeho spolupracovníka Donalda Trumpa, ktorému Twitter zablokoval účet pre opakované zdieľanie dezinformácií o voľbách.