menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL webu: https://www.exopolitika.cz/

Skóre udelené komisiou: 9.6

Posudok vypracoval: Matúš Ritomský

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

 

Základná charakteristika

Webstránka, ktorá ma vo svojom logu UFO letiace nad Prahou, definuje predmet svojho záujmu nasledovne:

„Česká exopolitika je skupina zájemců z ČR (a SR), kteří se zabývají exopolitickým náhledem na ufologii i světové dění anebo i různými možnostmi navázání kontaktu s mimozemskými civilizacemi – a kteří o tématu vedou diskusi, příležitostně se scházejí, a snaží se mimo jiné působit na veřejnost v rámci tohoto portálu Exopolitika.cz.“

Zakladateľom portálu je podľa dostupných informácií Karel Rašín, o ktorom sa na webe Exopolitika okrem iného píše: 

„Je nezávislý novinář, překladatel, publicista, narozen 1956; vedoucí představitel České exopolitiky, vedoucí Projektu Alfa. O otázky spojené s UFO se zajímal již od dětství. Zvláštní pozornost věnoval výzkumu únosů do UFO. Setkal se s mnoha lidmi s touto zkušeností v České republice, což podrobně zkoumal.“ 

„Karel Rašín přednáší na 'záhadologických' setkáních o únosech do UFO a o astrologii, kterou řadu let studoval, a následně vydal astrologickou knihu o tzv. Černé Luně (Felicius 2012).“

Ako ukazuje už tento úvodný opis, ústrednou témou webe Exopolitika sú informácie o údajných stretnutiach s mimozemskými civilizáciami, únosoch mimozemšťanmi, tzv. ufológia, astrológia a ďalšie podobné témy. Vo viacerých textoch sa tieto témy rôznymi bizarnými spôsobmi spájajú s geopolitikou, aktuálnymi spoločenskými udalosťami či s otázkami týkajúcimi sa zdravia a liečenia chorôb.

Web zverejňuje články typu "Muže unesli v pěti letech mimozemšťané. Vypadali jako humanoidní Růžoví panteři bez ocasu."

Okrem tém orientovaných prevažne na kontakt s mimozemskými civilizáciami sa na webe nachádzajú aj rubriky ako NWO (New World Order), ktorá obsahuje známe konšpiračné teórie o ovládaní sveta tajnými elitami. V rubrike Zdraví je zas možné nájsť články ako "Jak se léčí AIDS makrobiotikou".

 

Od mimozemských civilizácii k nebezpečným konšpiráciám

Článok s komplikovaným názvom "'NEGATIVNÍ ORION' – telepatický kanál č. 2 – Zpráva lidstvu od Černého Drakoniána. Vojenský potenciál vazeb mezi pozemskými kontaktéry a útočníky z kosmu. Fota orbů. – Zdroj „RENATA“ – 07/2022 – 6. díl" sa začína ako typický "ufologický" text, ktorý operuje s pojmami ako "konktaktéri" (ľudia, ktorí sú v kontakte s mimozemskými civilizáciami), "negatívni a pozitívni mimozemšťania", "telepatický kanál" a podobne. Avšak v texte sa objavujú odkazy aj na iné známe konšpirácie, ako napríklad konšpirácie o sieťach 5G alebo čipovaní:

„Telepatická zpráva ze středy, 23. února 2022 (přijato v Praze), obsahuje vzkaz pozemšťanům z velínu útoku na Zemi nehominidního národa Drakoniánů, což je pravděpodobně součást Imperiální aliance Drako-Orion, o níž se nám zmiňuje např. ufologický autor z USA, tzv. Branton. Vojenský velitel, který ovládá jejich civilizaci z titulu krále (pro lidi je to podle všeho išfeš – vizte FIGU/BEAM), potvrzuje, o čem se hovoří na alternativní scéně, ano, budou ovládat nebo už ovládají některé lidi na Zemi pomocí kombinace sítí typu 5G a umístěním nanočipů a dalších čipů do těla lidí, a zřejmě i do blízkosti jejich těla (chytrá technologie v životním prostředí lidí).“

Text v týchto častiach odkazuje na konšpiračné weby ako ProtiproudAeronet, ktoré projekt Konšpirátori zaradil na zoznam nedôveryhodných a potenciálne škodlivých webov. Aj na tomto príklade vidíme, ako sa od rôznych bizarných a zdanlivo neškodných ufologických teórií autori webu dostávajú k zdieľaniu informácií, ktoré vyvolávajú strach z očkovania na základe nepodložených konšpiračných teórií. 

Ďalším príkladom problematického textu je článok s názvom "Jak se léčí AIDS makrobiotikou". Autorka podpísaná menom Dana Rašinová v ňom popisuje akýsi všetko-prestupujúci systém, ktorý bráni ľuďom dostávať pravdivé informácie. Okrem iného sa v článku dočítame: "Ovládací systém, v němž je uzavřena většinová populace na Zemi, naprosto nepotřebuje uveřejňování a šíření celé řady informací. Jedním takovým souborem nepohodlných dat jsou obecně vzato zkušenosti rozmanité, tak zvané alternativní medicíny s léčením, zmírňováním, anebo dokonce vyléčením různých chorob a vad lidského zdraví. Jak prohlašují Plejáďané (český kontaktérský zdroj 'Renata') systém nechce, aby lidé na Zemi věděli o jakýchkoli lidožravých kosmických a dalších bytostech nebo civilizacích (anti-civilizacích)."

Ako je na tomto webe bežné, ako informačný zdroj sú uvádzané mimozemské bytosti. Okrem chaoticky pôsobiacich odkazov na mimozemské civilizácie cituje článok úryvky z knihy o makrobiotike až sa napokon dostáva k citovaniu webu Aeronet a Otevři svou mysl, teda opäť webov zaradených projektom Konšpirátori medzi problematické a potenciálne škodlivé. 

Za povšimnutie stojí, ako sa autorka článku snaží zdôvodniť voľné narábanie so zdrojmi a šírenie informácii, ktoré nepochádzajú z dôveryhodných zdrojov: "Kdo uznává pouze striktně vědecký přístup, jedná nelogicky, momentálně v podmínkách na Zemi, protože ovládací datasystém matrix/metrix negativních mimozemšťanů a jejich pozemských loutek ani nedovolí, aby se některé studie zařadily mezi běžně dostupné a dohledatelné zdroje."

Narábanie s informáciami, ktoré rezignuje na odlišovanie zdrojov kvalitných a dôveryhodných od zdrojov pochybnej kvality je obzvlášť nebezpečné, ak ide o tému liečenia závažných ochorení, akým je AIDS.

Na webe nájdeme aj články, ktoré šíria konšpiračnú teóriu, že 5G siete sú príčinou vypuknutia koronavírusovej pandémie. V texte sa napríklad píše: "Široká veřejnost musí být plně informována o spojení '5G-koronavirus-biozbraň' a reagovat." 

O tejto konšpiračnej teórii, o jej vzniku a dopadoch informovali viaceré svetové média, napríklad BBC, Vox či Conversation.

Ako zdroj článku na webe Exopolitika je uvedený Michael Emin Salla, o ktorom stránka Rationalwiki píše: "Michael Emin Salla je pseudo odborník a ufológ, ktorý vytvoril jednu odnož konšpiračných teórií známych pod pojmom 'exopolitika'. Podľa jeho predstáv sú mimozemské civilizácie zapojené do diania v ľudskej spoločnosti od 50 rokov 20. storočia."

Ako sme uviedli v úvode, web exopolitika.cz sa nevyhýba ani geopolitike a na túto tému možno nájsť na webe články ako napríklad "Skutečný důvod války v Iráku? Saddám Husajn 'měl hvězdnou bránu, portál do mimozemského světa'". Z neho sa čitateľ napríklad dozvie: 

"Dr. Michael E. Salla (ExoPolitics.org) se domnívá, že 'pofiderní záznamy', které Bush a Blair použili jako záminku pro invazi do Iráku, byly krytím pro jejich skutečnou motivaci – najít a aktivovat 'hvězdnou bránu' skrytou možná pod Temným zikkuratem boha Enzu, který byl kdysi doupětem nechvalně známého sumerského čaroděje Gimil-išbi. Salla popisuje hvězdnou bránu jako artefakt, který umožňuje nepřetržité časoprostorové prostředky cestování – až k teleportaci z jednoho místa na druhé."

 

Screenshots

https://www.exopolitika.cz/

 


https://www.exopolitika.cz/muze-unesli-v-peti-letech-mimozemstane-vypadali-jako-humanoidni-ruzovi-panteri-bez-ocasu-komentar/6164

 

https://www.exopolitika.cz/jak-se-leci-aids-makrobiotikou-vysledky-po-terapii-stravou-a-zmene-zivotniho-stylu-uz-davno/6125

 

https://www.exopolitika.cz/skutecny-duvod-valky-v-iraku-saddam-husajn-mel-hvezdnou-branu-portal-do-mimozemskeho-sveta/5501

 

Záver

Webstránka exopolitika.cz publikuje bizarné texty o UFO a mimozemských civilizáciách, ktoré by mohli slúžiť skôr na pobavenie či rozptýlenie. Za problém považujeme, že sa do textov opakovane vkrádajú tvrdenia a informácie s pochybnými zdrojmi, ktoré sa dotýkajú aj závažných politických či  spoločenských tém, ale aj oblastí ako ľudské zdravie. V tejto oblasti môžu nedôveryhodné informácie či konšpiračné teórie napáchať reálne škody, najmä ak si nájdu publikum, ktoré je ochotné stránke dôverovať a považovať ju za zdroj svojich informácií.