menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://zemavek.sk/

Skóre udelené komisiou: 9,5

Posudok vypracovala: Miroslava Sawiris

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

Zem a vek je známa stránka a tlačený časopis, mnohokrát kritizovaná za šírenie dezinformáciíkonšpiračných teórií

Stránka napríklad publikuje obsah spochybňujúci vedecký konsenzus o ochorení COVID-19, čím ohrozuje nielen kapacity štátu zvládnuť pandémiu, ale aj životy čitateľov, ktorí môžu v dôsledku konzumácie takéhoto obsahu odmietať protipandemické opatrenia či vakcináciu. 

Obsah publikovaný na tejto stránke má manipulatívny charakter. Napríklad pred prezidentskými voľbami v roku 2019 Zem a Vek publikoval digitálne upravenú fotografiu v tom čase ešte prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej tak, aby naznačovala semitský pôvod. Redakcia následne publikovala zdôvodnenie, v ktorom tvrdí, že túto fotografiu zverejnili nešťastnou náhodou. Aj keby bolo toto zdôvodnenie pravdivé, poukazovalo by na zásadnú neschopnosť korektne pracovať so zdrojmi – jednu zo základných podmienok kvalitnej žurnalistiky a žurnalistickej etiky.

Redakcia, autori a zdroje

Vydavateľom Zem a vek je spoločnosť SOFIAN, jej majiteľom je Tibor Eliot Rostas, ktorý bol odsúdený za hanobenie rasy a národa za svoj článok s názvom „Klin židov medzi Slovanmi“. Toto rozhodnutie potvrdil aj Najvyšší súd a uložil Rostasovi pokutu 4000 eur alebo trest odňatia slobody na tri mesiace. 

T. E. Rostas prehral ďalší súdny spor pre článok z roku 2017, v ktorom tvrdil, že v tom čase občiansky aktivista Ján Benčík „kryje neonacistov a ohrozuje životy slovenských občanov“. Benčík sa obrátil na súd, ktorý Rostasa vyzval k predloženiu dôkazov na podloženie svojich tvrdení. Keďže tak neurobil, súd mu vymeral pokutu 33 000 eur. 

T. E. Rostas na ruskej ambasáde žiadal o finančnú podporu. Zem a vek na webe tvrdí, že stránka a magazín fungujú „bez akejkoľvek reklamy“, a že preto sa nemusia „spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám“. Týmito tvrdeniami sa redakcia snaží presvedčiť ľudí, aby si časopis predplatili. 

Analýza webu však ukázala, že sa na ňom stále nachádzajú reklamy zo systému Google Ads. Ministerstvo obrany odhaduje, že Zem a Vek môže mesačne na reklame zarobiť 138 eur.


Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

Obrázok 1: Oznam, ktorý tvrdí, že Zem a Vek nemá žiadne príjmy z reklamy, a preto je redakcia odkázaná na podporu čitateľov. Google Ads reklama je zobrazená hneď nad oznamom. Navštívené 9.11.2021.

Stránka pracuje s pochybnými zdrojmi, napríklad preberá obsah kanála RT, ktorý je financovaný ruskou vládou a odborníkmi je považovaný za nástroj pro-kremeľskej propagandy nerešpektujúci zásady nezávislej žurnalistiky.

A picture containing text, personDescription automatically generated

Obrázok 2: Článok na Zem a Vek, s ilustračnou fotografiou od RT France. Navštívené 19.11.2021

Príklady klamlivého obsahu

Nepravdy o ochorení COVID-19

Častým motívom vyskytujúcim sa na stránke Zem a Vek je spochybňovanie protipandemických opatrení a vedeckého konsenzu o infekčnom ochorení COVID-19. Napríklad článok z 3. 8. 2021 o očkovaní je ilustrovaný obrázkom vakcíny s ampulkou neidentifikovanej zelenej tekutiny, ktorá je označená lebkou s prekríženými kosťami a krížmi na čiernom pozadí. V čitateľovi má tento sugestívny obrázok vyvolať dojem, že skutočnou hrozbou nie je choroba COVID-19, ale vakcína. Tá je v článku označená za „experimentálny jed“. 

Európska agentúra pre lieky (EMA) uvádza, že schválené vakcíny proti COVIDu-19 sú bezpečným spôsobom ako ochrániť jednotlivca a spoločnosť pred dopadom tohto ochorenia. 

Zverejnenie takéhoto dezinformačného obsahu v čase pandémie prispieva k zbytočným úmrtiam, ku kolapsu zdravotníckeho systému, negatívnemu dopadu na ekonomiku, školstvo a prispieva k predlžovaniu pandemickej situácie.  

A picture containing text, indoorDescription automatically generated

Obrázok 3: Vizualizácia k článku „Bude očkovanie povinné“ straší čitateľa evokáciou vakcíny ako jedu.

Zavádzajúce nadpisy a ilustračné fotografie

Stránka Zem a Vek publikuje nadpisy a fotografie, ktoré často môžu v čitateľovi neoprávnene vzbudiť strach a nabúrať dôveru v demokratické inštitúcie. Príkladom takejto taktiky je článok s titulkom „Ministerstvo kultúry navrhuje kontrolovať a cenzurovať spravodajské weby“. Tento alarmujúci titulok je doplnený  dramatickou ilustráciou údajnej straty slobody slova.

Samotný text je však správou agentúry TASR, ktorá informuje o novej mediálnej legislatíve, ktorá hovorí napríklad o vyššej transparentnosti pre médiá. V návrhu zákona a ani v správe TASR sa nikde nehovorí o cenzúre. Nový zákon má len zlepšiť informovanosť čitateľov, čoho by nakoniec profitovali aj čitatelia stránky Zem a Vek.

Nadpis článku na webe Zem a vek a ilustračná fotografia sú teda v zásadnom rozpore so samotným obsahom článku. Ľudia, ktorí si na článok nekliknú alebo si ho celý neprečítajú, tak môžu nadobudnúť úplne mylný dojem a legislatívnych plánoch ministerstva kultúry.

A picture containing text, person, person, accessoryDescription automatically generated

Obrázok 4: Nadpis a ilustrácia článku „Ministerstvo kultúry navrhuje kontrolovať a cenzurovať spravodajské weby“, ktorý hrubým spôsobom zavádza čitateľa, keďže samotný článok o údajnej cenzúre vôbec neinformuje. Navštívené 19.11.2021.