menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://zdravysex.sk/

Skóre udelené komisiou: 8,6

Posudok vypracoval: Pavol Hardoš

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.
  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

 

Základná charakteristika webu

Napriek svojmu názvu, portál ZdravySex.sk v skutočnosti neponúka ani jedno. Prezentuje sa ako portál pre sexuálnu výchovu, výchovu k láske, manželstvu a rodičovstvu, v skutočnosti však ponúka nenávistné, stigamtizujúce, potenciálne nebezpečné a škodlivé rady ohľadne ľudskej sexuality, ktoré sú v rozpore s vedeckým poznaním.

Za portálom stojí kresťanský aktivista Igor Barták (na sociálnych sieťach niekedy vystupujúci aj ako “Igi Suslicek”), ktorý vyštudoval sociálnu prácu na Univerzite v Trnave a informatiku na Žilinskej univerzite. Z verejne dostupných údajov nie je možné konštatovať, že má odborné vzdelanie alebo skúsenosti z medicíny, psychológie alebo pedagogiky, ktoré by boli relevantné pre oblasti, ktorým sa jeho web venuje.

Napriek nedostatku zjavnej kvalifikácie prostredníctvom svojho webu ponúka rady, tipy a odporúčania v oblasti vzťahovej výchovy, sexuálneho zdravia, reprodukčných práv alebo údajné poznatky o povahe ľudskej sexuality. Autor prostredníctvom webu propaguje aj svoju vlastnú samopublikovanú brožúrku “Výchova k láske, manželstvu a rodičovstvu” z roku 2015, v ktorej sa pokúšal, aby “obsah bol v súlade s katolíckym učením v oblasti sexuality”.

 

Príklady problematického obsahu

Článok “Homosexualita – o zmanipulovaných výskumoch a skutočných nepriateľoch homosexuálov” z 18.2.2016 označuje homosexualitu za deviáciu, ktorú spôsobuje “vnútorné trápenie” jedinca, psychologické problémy spôsobené verbálnym alebo fyzickým zneužitím. Takéto “zranenie” spôsobené okolím môže údajne viesť k homosexualite, ktoré je v článku pripodobnené k sexuálnej poruche, obsesii, neuróze a napokon aj pedofílii - má byť údelom, ktorého sa postihnutí chcú zbaviť. Tieto tvrdenia nie sú podopreté žiadnou vedeckou literatúrou a sú v príkrom rozpore s prevládajúcim vedeckým poznaním o prirodzenej, nepatologickej povahe homosexuality. Ako uvádza Americká psychologická asociácia, je dlhodobým vedeckým konsenzom spoločenských, behaviorálnych a zdravotníckych vied, že homosexualita je “normálna a pozitívna variácia ľudskej sexuálnej orientácie”.

Článok bez akejkoľvek argumentácie a faktického dôvodenia popiera platnosť tohto prevládajúceho vedeckého poznania, označuje výskumy, na ktorom toto poznanie stojí, za neobjektívne, alebo konšpiratívne naznačuje, že boli “zmanipulované” v prospech “homoloby”.

Článok tiež popiera možnosť existencie homosexuálnej lásky, odvolávajúc sa na zdiskreditovaného holandského psychológa a anti-LGBTI+ aktivistu Gerarda van den Aardwega: “Aardweg na základe svojich skúseností a s ohľadom na promiskuitnosť homosexuálnych vzťahov popiera možnosť existencie skutočnej altruistickej lásky v homosexuálnych vzťahoch.”

Aardweg je vo viacerých textoch stránky citovaný ako odborný zdroj, pričom tento holandský psychológ je vo svete známy pre svoje nenávistné postoje voči LGBTI+ ľuďom a zastáva názory, ktoré sú v rozpore s vedeckým poznaním. Aardweg bol členom “vedeckej poradnej komisie” pre “Národnú asociáciu pre výskum a terapiu homosexuality” (National Association for Research & Therapy of Homosexuality - NARTH), čo je pseudovedecká organizácia, ktorá zastáva názor, že z homosexuality sa možno “vyliečiť”, a propaguje nebezpečnú “reparatívnu” alebo “konverznú terapiu”.

Keďže konverzná terapia nielenže nemá vedecký základ, ale spôsobuje aj dlhodobé psychologické škody na svojich obetiach, je vo viacerých krajinách sveta zakázaná (v čase písania posudku bola konverzná terapia zakázaná v 26 krajinách sveta, vrátane Kanady, Nemecka, Belgicka a Francúzska a viacerých štátov USA).

Túto škodlivú terapiu propaguje vo viacerých článkoch aj portál zdravysex.sk, napríklad aj v článku “Kapitola 24 – Homosexualita a odchýlky sexuálneho správania” z 15.10.2015. Celý článok je poskladaný z viacerých pochybných zdrojov, starších pseudovedeckých štúdií a vo veľkom sa opiera najmä o pseudovedeckú štúdiu vyššie spomináneho Ardwega.

Článok “Nie homofóbia, ale homosexuálne spolužitie je rozhodujúci faktor pre problémy homosexuálov” (12.9.2023) sa zase opiera o výroky a pseudovedecké štúdie zdiskreditovaného psychológa a anti-LGBTI+ aktivistu Paula Camerona. Ten okrem iného tvrdí, že homosexuálne spolužitie spôsobuje duševné problémy a prispieva ku kratšiemu veku dožitia homosexuálov. Americká psychologická asociácia ho za neetické počínanie vylúčila už v roku 1983 a viaceré psychologické asociácie a odborné spoločnosti poukazujú na jeho dezinterpretáciu dát a vedeckých poznatkov a opakovane sa verejne dištancujú od jeho tvrdení.

Článok “Kapitola 16 – Masturbácia” (15.10.2015) propaguje psychologicky škodlivé a stigmatizujúce mýty o masturbácii, ktoré sú v rozpore s vedeckým poznaním. Úsmev ešte môže vyvolať ničím nepodložené tvrdenie, že masturbácia “u dievčat sa vyskytuje v porovnaní s chlapcami len zriedkavo”.

Masturbácia má však podľa textu negatívny vplyv na “osobnosť človeka”, na jeho charakter a psychiku: “Oslabuje vôľu, koncentruje a obmedzuje sústredenie na otázky pohlavia, absorbuje myslenie na úkor iných záujmov a činností. Spôsobuje ťažkosti pri učení, znechutenosť a najmä usmerňuje pud k sebe samému.

Po masturbácii sa spravidla dostavuje pocit sklamania a určitej psychickej vyprahnutosti. Slasť, ktorá vzniká pri masturbácii je čisto orgánová a nie je sprevádzaná potrebným duševným a duchovným zapojením celej osobnosti človeka ako pri sexuálnom styku, pri takom, ktorý je naplnením skutočnej lásky medzi mužom a ženou. (...)

Pre mnohých je masturbácia spôsob sebaútechy po frustrácii alebo sklamaní. Človek uniká do infantilného sveta predstáv. (...) Ide totiž o príliš ľahko dosiahnuteľné uspokojenie, ktoré je chápané ako niečo ponižujúce.

Masturbácia môže byť príležitostná, asi raz, dvakrát do mesiaca a návyková, ktorá je často vykonávaná skoro denne, občas i viackrát za deň, čo je skutočný zlozvyk. Aj príležitostná masturbácia môže ľahko skĺznuť do návykovej.

Vedecký konsenzus už niekoľko desaťročí konštatuje, že masturbácia je psychologicky normálna a poskytuje potenciálne viacero zdravotných benefitov. Naopak, významným zdrojom problémov pri masturbácii je jej stigmatizácia, ku ktorej prispieva aj predmetný článok.

Článok napokon masturbáciu neodporúča ani v prípade lekárskeho vyšetrenia: “Muž by nemal pristúpiť na masturbovanie, ani pred sexuologickým vyšetrením (napríklad v prípade vyšetrovania príčin neplodnosti), kedy sa vyšetruje ejakulát. Cieľ predsa neospravedlňuje prostriedky. Úmysel masturbovať je zlý (sebaukájanie) bez ohľadu na ďalší úmysel, s ktorým sa masturbuje.

Článok “Kapitola 25 – Homo-revolúcia” opäť prezentuje homosexualitu ako “deviáciu”, opakuje stigmatizujúce, nenávistné a nepravdivé tvrdenia o povahe homosexuality, tentoraz sa však sústredí na aktivity zrovnoprávňovania a tolerancie LGBTI+ ľudí. Tieto vykresľuje ako sústredenú konšpiračnú snahu homosexuálnych aktivistov a feministického hnutia, spoločne sledujúcich rozklad manželstva a zničenie rodiny. Tézy o diskriminácii majú vraj slúžiť len propagande a zakryť, že homosexualita je “neprirodzená a amorálna”.

Na webe napokon nájdeme aj článok “Kontrola populácie a globálne otepľovanie” (16.10.2015) s videom, podľa ktorého je za globálnym otepľovaním skrytá agenda, ktorá má docieliť kontrolu populácie, koordinovať svetovú vládu a dosiahnuť, že miesto boha sa bude uctievať planéta Zem. Video prezentuje konšpiračnú teóriu popierajúcu vedecké poznanie o zmene klímy, podľa ktorej “pseudoveda” a “hystéria” okolo zmeny klímy v skutočnosti slúži plánom na “nebezpečné sociálne inžinierstvo”.

Záver

Webstránka zdravysex.sk vyvoláva zdanie edukačného a osvetového portálu, ale v skutočnosti šíri sexuálne mýty, nepravdivé zdravotné informácie, anti-LGBTI+ nenávisť a konšpiračné teórie. Z týchto dôvodov ho odborná komisia projektu Konšpirátori.sk zaradila na zoznam webov so sporným obsahom.

 

Doplňujúce screenshoty: