menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://vmarkus.sk/

Skóre udelené komisiou: 6,2

Posudok vypracoval/a: MUDr. Maroš Rudnay, PhD., vstupná analýza Aneta Žugecová

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.
  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

 

Základná charakteristika webu

Webová stránka VMarkus na prvý pohľad pôsobí ako web lifestylového magazínu. Články sú rozdelené do šiestich sekcií Vybrané, Vzťahy, Príbehy, Life hacky, Zdravie Recepty. Na úvodnej stránke sú umiestnené aj časti Popular, Trending Hot. Popri motivačných článkoch, receptoch a tipoch do domácnosti sa na webe nachádzajú aj zdravotnícke rady, ktoré nie sú založené na vedeckom poznaní. Stránka nemá jasnú vlastnícku štruktúru. Sekcie About us (O nás) a Contact (Kontakt) sú prázdne.

 

Anonymní autori a nezrozumiteľné časti textov

Väčšina článkov je anonymných a mená členov redakcie tiež nie sú zverejnené, čím web porušuje základné zásady novinárskej etiky. Pri niektorých článkoch je napríklad uvedené meno Morena Morana, ktoré sa však nezdá byť menom skutočnej osoby. 

Časti textov sú ťažšie zrozumiteľné kvôli nepresnému výberu slov a nezrozumiteľnej stavbe viet. Články tak vzbudzujú dojem, že sú strojovými prekladmi cudzojazyčných textov, ktoré neprešli jazykovou ani štylistickou korektúrou.

Príklad textu s netypickou vetnou skladbou a výberom slov

 

Chýbajúce zdroje pri odborných témach

Článok 7 vecí, ktoré dedia deti výlučne po otcoch vymenúva choroby srdca, psychické poruchy, krivé zuby, problémy s neplodnosťou, farbu očí a výšku ako niečo, čo dedia deti po otcoch. V odstavci o chorobách srdca sa odvoláva na bližšie nešpecifikovaný „výskum vedcov z Leicesterskej univerzity,“ je však len náročné zistiť, o aký konkrétny výskum ide. Pri ostatných tvrdeniach v texte, ktoré sa týkajú odbornej disciplíny - genetiky, anonymný autor necituje závery žiadneho vedeckého výskumu ani odborníkov v oblasti.

Aj z formulácie jednotlivých bodov je evidentné, že autor textu nerozumie základom odbornej problematiky resp. že ide len o mechanický preklad textu – formulácie sú výrazne neodborné, s chybami v základnej terminológii.

 

Zdravotnícke rady, ktoré nie sú založené na dôkazoch

Anonymný autor článku Tu je čínska „mapa tváre“. Ukazuje, či máte zdravotné problémy. Ak áno, tak aké? informuje o tom, že podľa Číňanov sú „všetky časti tváre sú priamo spojené s konkrétnymi vnútornými orgánmi“, a preto je možné podľa zmien na pokožke tváre určiť „nerovnováhu“ v konkrétnych vnútorných orgánoch. Ku každej časti tváre je priradený vnútorný orgán a autor dáva radu ako tento stav zlepšiť. Väčšinou ide o všeobecné rady na zlepšenie životného štýlu ako napríklad „vyhýbajte sa alkoholu,“ „dbajte na dostatok spánku,“ „vyvážená, zdravá strava“ alebo „začnite pravidelné športovanie“, ktoré sú aj vedeckým konsenzom prijímané ako prospešné. Vo všeobecnosti zdravá strava, dostatok spánku či pravidelné športovanie zdravie čitateľa nepoškodí. Čitateľ však môže ľahko nadobudnúť dojem, že „čínska mapa tváre“ je vedecky podložená, čo je v rozpore so skutočnosťou, ako pripomína portál Healthline. V prípade, že by mal čitateľ problémy s pokožkou tváre, mohol by si „samodiagnostikovať“ príčinu na základe mapy namiesto diagnostiky u lekára, ktorá by mohla odhaliť zdravotný problém.

 

Texty šarlatánskeho charakteru s ezoterickými prvkami

Webová stránka zverejňuje obsah šarlatánskeho charakteru. Príkladmi sú články Koľko čiar máte na zápästí? 3 alebo 4? Pozrite sa a zistite, čo to znamená, ktorý radí, ako na základe čiar na rukách zistiť informácie o zdravotnom stave, bohatstve a moci človeka alebo Ako vďaka mačke môžeme odhaliť negatívnosť v dome, podľa ktorého mačka reaguje na „zlú energiu“, a preto by si mal majiteľ všímať jej správanie.

 

Záver

Portál VMarkus má formu lifestylového magazínu a uverejňuje najmä motivačné články, recepty, rady do domácnosti ako aj články s prvkami ezoteriky. Na webe sú publikované aj texty, ktoré prezentujú zdravotnícke odporúčania, ktoré nie sú založené na dôkazoch a autori ani pri vysoko odborných textoch neuvádzajú zdroje. Články sú publikované anonymne a portál nemá zverejnenú vlastnícku štruktúru, čím porušuje základné zásady novinárskej etiky. Z týchto dôvodov ho odborná komisia projektu Konšpirátori.sk zaradila na zoznam stránok so sporným obsahom.

 

Doplňujúce screenshoty: