menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://tvjanosik.com/

Skóre udelené komisiou: 9,1

Posudok vypracoval/a: Tomáš Kriššák, vstupná analýza Aneta Žugecová

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.
  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.
  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.
  • Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

 

Základná charakteristika webu

Televízia Jánošík sa prezentuje ako „úplne apolitické alternatívne médium,“ na ktorom je časť obsahu sprístupnená len predplatiteľom. V archíve sú však aj videá, ktoré sú dostupné pre každého návštevníka stránky.

Portál uvádza, že „vysielania budú pozitívne štylizované, so zameraním aj na zdravý životný štýl, nebudú chýbať milé a vzácne slová naplnené láskou, dobrou náladou, príjemnou hudbou, vtipmi, zábavou, svetlom nádeje, radosťou a úsmevom na tvári a v srdci.“ Zakladateľ Vladimír Kocian tvrdí, že chce vybudovať komunitu Jánošík, ktorá sa bude stretávať na fyzických podujatiach (pozvánky na podujatia sú zverejnené na webe TV Jánošík) a trhovisko Jánošík pre „„našich registrovaných ľudí", ktorí pestujú bez chémie, chovajú bez chémie a pečú bez chémie“.  Okrem toho chcú pomáhať „hendikepovaným ľuďom, najmä po zdravotnej stránke“, a preto hľadajú „„antikovidových“ lekárov, zubárov, právnikov, odborníkov a špecialistov“.

Pod zámienkou budovania komunity, pozitívneho myslenia, zdravého životného štýlu a návratu k prírode, web šíri manipulatívny obsah, prokremeľskú propagandu, dezinformácie z oblasti zdravotníctva a agresívne útoky voči liberálnym politikom. Pri článkoch nie je uvedený ani dátum pridania obsahu, ani autor, čím web porušuje základné zásady novinárskej etiky. 

V októbri 2022 udelila Rada pre mediálne služby Televízii Jánošík sankciu za to, že v sekcii Archív poskytovala program „Čo sa to deje s ľuďmi?“ bez označenia vekovej vhodnosti napriek tomu, že napĺňal kritériá vulgárneho a expresívneho vyjadrovania, zobrazovania prejavov nenávisti a slovnej agresie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov a tiež za to, že audiovizuálnu mediálnu službu poskytoval bez oznámenia Rade.

V Archíve je video „Čo sa deje s ľuďmi?“ bez označenia vekovej vhodnosti dostupné dodnes.

 

Pozadie webu

Zakladateľ webu V. Kocian vo februári 2023 založil politické hnutie Svetlo, o čom informuje aj video v archíve TV Jánošík. Na stránke je tiež dokument na zbieranie podpisov občanov, ktorý súhlasia so vznikom Hnutia Svetlo. V registri politických strán a politických hnutí Ministerstva vnútra, však zatiaľ politické hnutie s takýmto názvom zaregistrované nie je.

Hnutie Svetlo má vo svojom programe napríklad vystúpenie z EÚ a NATO, zrušenie zmluvy s WHO, neprijatie podmienok či odporúčaní WEF, zrušenie povinného očkovania alebo vytvorenie centier pre alternatívne metódy pri akýchkoľvek liečbach vrátane rakoviny.

Uvedené skutočnosti vzbudzujú pochybnosti o apolitickom charaktere webu TV Jánošík.

Vladimír Kocian je ako kontaktná osoba uvedená aj pri stránke vladokocian.sk, ktorá sa venuje tzv. samoliečbe chorôb i rakoviny. V. Kocian na nej zverejnil vlastnú skúsenosť s liečbou rakoviny, z ktorej sa uzdravil „bez chemických liekov a doktorov“. Za úspešnú považuje „samoliečbu“ a tvrdí, že lekárom nezáleží na pacientoch, ale v „konečnom dôsledku ide o peniaze, o kšefty obrovských rozmerov, na ktorých zarobia lekári, farmaceuti, farmaceutické spoločnosti a štát“. Zdravá strava a zdravý životný štýl majú nepochybne významnú úlohu pri udržaní dobrého zdravia. Postupy liečby rakoviny, ktoré V. Kocian, na svojom webe propaguje však nie sú súčasťou medicíny založenej na dôkazoch, ktorá je dnes vedeckým konsenzom uznávaná. Návštevník webu by tak mohol odmietnuť liečbu založenú na dôkazoch v nesprávnej domnienke, že ho chcú lekári oklamať.

Na stránke je tiež uvedené, že momentálne pracujú na „vybudovaní veľkého ozdravného centra, ktoré bude slúžiť všetkým chorým ľuďom, ktorí nemajú infekčné ochorenie a nepotrebujú lekársku asistenciu, alebo iný dozor. Hradiť sa bude iba ubytovanie a strava, všetky konzultácie a pomoc pri liečbe chorôb vrátane rakoviny bude ZADARMO!“

Z uvedeného vyplýva, že zakladateľ TV Jánošík má tiež blízko k alternatívnej medicíne.

 

Účelovo zostrihané video prezidentky

Na stránke TV Jánošík bolo zverejnené video s názvom  „Čaputová dosadená klamárska figúrka“, ktoré je účelovo zostrihané tak, aby to vyzeralo, že si prezidentka protirečí ohľadom obrannej dohody s USA.

Na otázku moderátorky „podpísali by ste takúto dohodu?“ vo videu Zuzana Čaputová ešte ako kandidátka na prezidentku odpovedá: „V žiadnom prípade by som takúto zmluvu nepodpísala,“ nasleduje veta: „To znamená ohrozenie suverenity, umiestnenie cudzích vojsk alebo základní na našom území“. Ďalší záber zachytáva vyhlásenie prezidentky SR k obrannej dohode so Spojenými štátmi: „prijatie tejto dohody podporujem.“

Z pôvodného znenie odpovede však vyplýva, že už v čase kandidatúry na post prezidentky sa Z. Čaputová prikláňala k uzavretiu dohody s USA: „Z nás dvoch toto rokovanie nikto neabsolvoval. V rokovaniach bolo ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo obrany. Podľa toho, čo vyplýva z tvrdení ministerstva zahraničných vecí, nejde o ohrozenie suverenity. Za týchto podmienok by som takúto zmluvu nikdy nepodpísala, to znamená ohrozenie suverenity, umiestnenie cudzích vojsk alebo základní na našom území. Naopak, zdá sa, že Maďarsko nakoniec túto zmluvu podpísalo a prijalo zahraničnú pomoc, že ide o politickú hru. Malo ísť podľa deklarovaných informácií o investície do nášho, slovenského majetku, takže v tomto prípade sa zdá, že šlo o istú politickú kartu. Náznak nezhôd v koalícií ale v tomto smere zastávam názor, ktorý prezentuje ministerstvo zahraničných vecí.“

Celé video zverejnené v archíve TV Jánošík sa začína a končí výrokom Z. Čaputovej z rozhovoru v Rádiu Expres: „Vo výsledku v sociálnej oblasti mali by sme byť krajinou, kde sa ľudia nebudú báť zomierať.“  Na prvý pohľad nesúvisiace vyjadrenie môže v divákovi vzbudzovať pocit, že si prezidentka želá, aby ľudia na Slovensku zomierali a uzatvorenie obrannej dohody k tomu má prispieť.

 

Nekritické šírenie prokremeľskej propagandy

Video „Putin o vojenskej operácii na Ukrajine. Rusko nezabíja civilistov“ je nahrávkou pôvodne uverejnenou YouTube kanálom Vladimír Franta a obsahuje český preklad príhovoru ruského prezidenta Vladimíra Putina k vojne na Ukrajine.

Vladimír Franta šíri v českom informačnom priestore prokremeľskú propagandu a má prepojenia na ruské štátne médiá. Týždenník Rešpekt ho označil ako „hlavnú tunajšiu tvár prokremeľskej agentúry Sputnik.“ Manipulatoři.cz ho spomínajú v článku „Češi v ruských médiích: Miloš Flajšhans, Vladimír Franta, Josef Skála a dalšíako jedného z Čechov, ktorí vystupujú v ruských štátom kontrolovaných médiách a pomáhajú šíriť naratívy Kremľa.

Vo videu Tajné USA laboratóriá na Ukrajine so smrteľnými vírusmi V. Kocian číta článok „Victoria Nuland vyhlasuje, že USA chránia „biologické výskumné zariadenia“ na Ukrajine“ z portálu Gray Zone, ktorý je podľa viacerých zdrojov vypísaných na Wikipédií krajne ľavicový, obsahujúci zavádzajúce správy a šíriaci prokremeľskú propagandu v súvislosti s ruskou inváziou Ukrajiny.

Podľa článku mala diplomatka USA V. Nuland priznať existenciu amerických biolaboratórií na Ukrajine, o ktorých existencii dlhodobo hovorí prokremeľská propaganda. Dezinformácie o prítomnosti biolaboratórií debunkovalo niekoľko nezávislych fakt checkerov napríklad FactCheck.org, The Washington Post a Infosecurity.  Podľa portálu Vox Ukraine sú aj slová V. Nuland vytrhnuté z kontextu a účelovo zostrihané. Video je z vypočutia, ktoré sa udialo 8. marca 2022 v americkom Senáte v reakcii na ruskú agresiu proti Ukrajine. V. Nuland na otázku senátora Marca Rubia, či má Ukrajina biologické alebo chemické zbrane, neodpovedala, že Ukrajina takéto zbrane má. Namiesto toho povedala, že na Ukrajine sú v laboratóriách materiály, ktoré by sa v rukách ruského agresora mohli stať nebezpečnými. Netvrdila ani to, že tieto laboratóriá patria Spojeným štátom.

Článok z portálu The Grayzone manipulátivne použil vyjadrenia V. Nuland tak, aby to vyzeralo, že potvrdila naratív prokremeľskej propagandy.

Potom ako V. Kocian článok prečíta dodáva: „Viete čo to znamená? Čo robí USA vo svete? Tak ako nevinne zabíjalo ľudí. 11 miliónov ľudí zavraždili vymyslenými vojnami, vrátane ,ja si osobne myslím, že vrátane tých padnutých Dvojičiek, aby mohli zaútočiť. A všetky tieto záležitosti, ktoré sa dejú. Za všetkým je tretia krajina. Za všetkým je Amerika. Už je na ceste 20 lodí so skvapalneným plynom z Ameriky a všetko si pekne zaplatíme.“

Toto vyjadrenie je v súlade s prokremeľskou propagandou, ktorá tvrdí, že za vojnu na Ukrajine môžu USA, čím odvracia pozornosť od faktu, že medzinárodné právo porušila Ruská federácia. Spomína pri tom aj jednu z najrozšírenejších konšpiračných teórií, ktorá tvrdí, že útok z 11. septembra 2001 a pád Dvojičiek naplánovali Američania. Ako uvádza portál Antipropaganda, viacero odborníkov vyvrátilo argumenty, na ktorých je táto teória postavená.

Prvú časť videa Kto nás klame? USA-NATO-EÚ-RUSKO?  tvorí príspevok zo sociálnej siete TikTok publikované účtom Jan Vymazal. Video zobrazuje Helenu Heclovú, ktorá sa na webe štúdia NA DOTEK predstavuje ako „astrologička, ktorá sa venuje masážam, najmä ajurvédským“ Na inej stránke o sebe hovorí ako o „fanúšičke hnutia QAnon.“  Hnutie QAnon šíri nebezpečné konšpiračné teórie.

H. Heclová číta „faktograficky reprodukovanú históriu“, ktorú si „našla na Telegrame niekde“. Spomína pri tom niekoľko dezinformačných tvrdení. Prvým je tvrdenie, že USA sľúbilo, že bývalí členovia Varšavskej zmluvy nevstúpia do NATO. Tvrdenie bolo debunkované už niekoľkokrát. NATO nesľúbilo, že sa nebude rozširovať o štáty strednej a východnje Európy v roku 1990, čo potvrdil aj bývali prezident Sovietskeho zväzu Michail Gorbačov.

Protiprávnu anexiu Krymu označuje H. Heclová ako vyprovokovanú mierovú okupácia, počas ktorej „na rozdiel od všetkých ostatných svedectiev nepadol ani jeden výstrel, nikto nebol zabitý“. Oficiálne zdroje hovoria o šiestich mŕtvych.

„S výnimkou niekoľkých Krymských Tatárov s tým [okupáciou Krymu] doteraz súhlasilo 90% obyvateľov Krymu,“ naráža ďalej na referendum, ktoré považuje Slovenská republika za neplatné. Denník SME zhrnul, prečo referendum nebolo v poriadku – hlasovanie nebolo v súlade s ukrajinskou ústavou, kampaň bola jednostranná a trvala len desať dní a otázka bola položená zmätočne.

V súlade s prokremeľskou propagandou H. Heclová vykresľuje Rusko ako obeť a brániaci sa štát a USA ako agresora:

„V roce 89-91 Rusko povoluje zrušení demarkační linie mezi Východním a Západním Německem. Rozpouští Varšavskou smlouvu, stahuje svoje vojska z východní Evropy a spoléhá se na ústní příslib, a jsem někde četla, že jsou nějaký i dokumenty, že bývalí členové Varšavské smlouvy nevstoupí do NATO. Američtí vojáci zůstávají. Do roku 2004 vstoupili do NATO téměř všechny země Varšavské smlouvy. A Rusové zůstávají potichu. V roce 2001 Putin předkládá západu v německém Bundestagu nabídku na úzké partnerství s cílem překonat rozpory z minulosti. Američané to za, zakazují. […]. 2022, Putin požaduje konečnou záruku, že Ukrajina se nestane členem NATO, a že Doněck a Luhansk si budou moct do velké míry vládnout na území Ukrajiny. USA to odmítají. 2022, Ruská armáda napadne Ukrajinu. Na ukončení války Putin požaduje záruku neutrality a demilitarizace Ukrajiny, uznání Doněcka a Luhanska jako lidových republik a uznání Krymu jako ruského území. USA to odmítají.“

 

Manipulatívne videá o ľuďoch utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny a konšpiračná teória Kalergiho plán

Prvú časť príspevku Ukrajinská hranica 27-28.2.2022 | Politici vás totálne klamú a za všetko zaplatia obyčajný ľudia tvorí niekoľko zostrihaných videí z hraničných priechodov medzi Slovenskom a Ukrajinou v čase po začatí ruskej vojenskej agresie. Video zobrazuje ľudí tmavej pleti čakajúcich na hraničných prechodoch a železničnej stanici, pričom zaznievajú nasledujúce vety:

„Nie sú tam žiadny Ukrajinci, ktorí na niekoho čakajú. Ľudia z celého sveta, ale nie Ukrajinci. Nikto nehovorí rusky alebo ukrajinsky.“

„Prišiel som na hraničný priechod, hraničný priechod medzi Slovenskom a Ukrajinou. Ja som tu uvidel Afriku. Bratia Slováci, Bratia Slovania. Ja som tu uvidel Afriku. Kde sú tie ženy s tými deťmi?“

„Samý Afričan, tak to už chápete?“

„Sme zhnusení z tohto klamstva

Na podobné manipulácie upozornila aj Polícia SR, ktorá vysvetlila, že „na Ukrajine ostali uviaznutí nielen domáci Ukrajinci, ale aj cudzinci, ktorí tam buď dlho či krátko žili, pracovali, boli na dovolenke, alebo na študovali. Keďže sa nad Ukrajinou nedá lietať, tak musia využiť najbližšie hraničné priechody.“ Cieľom dezinformácií má byť spôsobenie informačného chaosu, ktorý „bude vyúsťovať postupne do straty podpory ukrajinských utečencov a podpory Ukrajiny ako takej.“

Video zverejnené na webe TV Jánošik ide ešte ďalej, keď obsahuje tvrdenia o Kalergiho pláne, konci európskej civilizácie či plánovanej invázii:

„To je absolútne koniec celej európskej civilizácie.“

„Toto sú Ukrajinskí utečenci? Oni sú ani neni ani utečenci, ani ukrajinskí. Toto je invázia do bodky podľa Kalergiho plánu, náhrada európskeho obyvateľstva. Proste náhrada pôvodného obyvateľstva, rasy a kultúry.“

Na obrazovke sa tiež zobrazí text: „Vyšné Nemecké...

´Ukrajinskí.’ ´Utečenci.´ Toto je PLÁNOVANÁ INVÁZIA“

Kalergiho plán je ultrapravicová a antisemitská konšpiračná teória, ktorá tvrdí, že existuje sprisahanie s cieľom zmiešať bielych Európanov s inými rasami prostredníctvom imigrácie, aby bola zničená európska civilizácia.   

Neskôr sa vo videu objaví Daniel Bombic, vystupujúci aj pod menom Danny Kollar, ktorého portál Infosecurity označil za jedného „z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej dezinformačnej a krajne pravicovej scény.“ 28. júla 2022 na neho bol vydaný európsky zatykač. Pre portál Bellingcat Policajný zbor SR uviedol, že je hľadaný Národnou kriminálnou agentúrou pre činnosti „súvisiace najmä s extrémizmom“.

D. Bombic ukazuje mapu, na ktorej majú byť zobrazené letecké útoky uskutočnené do 48 hodín od začatia plnej ruskej invázie v rôznych častiach sveta. Tvrdí pritom, že média hlavného prúdu zameriavajú svoju pozornosť len na informovanie o Ukrajine, čím odvádzajú pozornosť od útokov západných krajín: „Niekto tam hore si sakramesky mädlí ruky koľko bordelu robí vo svete zatiaľ, čo Vy sa pozeráte len na Ukrajinu a nepozriete sa inde.“ Portál Logically.ai upozornil, že mapa obsahuje nepresnosti a vytvoril ju spravodajský portál podporovaný Kremľom. Na mape je napísané „Desiatky ruských leteckých útokov v Ukrajine“ počas prvých dvoch dní. Podľa agentúry Reuters bolo v tomto čase na Ukrajinu odpálených najmenej 320 rakiet. Mapa bola prvýkrát zverejnená portálom Redfish, pre ktorí podľa odhalení Daily Beast pracujú bývalí zamestnanci ruských štátnych médií. Mapa je preto zavádzajúca.

 

Schvaľovanie ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine

Ďalšiu časť príspevku „Ukrajinská hranica 27-28.2.2022 | Politici vás totálne klamú a za všetko zaplatia obyčajný ľudia“ tvorí nahrávka muža, ktorý o sebe tvrdí, že je pôvodom z bývalej Juhoslávie, kde zažil vojnu.

Vo videu zaznie: „No, že liberálny Slovák samozrejme bude podporovať Ameriku. Bude podporovať Ukrajinu a povie, že Rusko je veľmi zlé. Priatelia nie, Rusko nie je zlé. Ja súhlasím s tým, čo urobil prezident Putin.“ Schvaľovanie trestného činu je podľa slovenskej legislatívy prečin a na Slovensku už je v súvislosti s vyjadreniami ohľadom ruskej invázie obžalovaný bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin, ktorý v statuse na Facebooku napísal „urobil by som presne to isté čo Putin v súvislosti s udalosťami na Ukrajine.“

 

Nenávistné a vulgárne útoky na liberálnych politikov

Video Ukrajinská hranica 27-28.2.2022 | Politici vás totálne klamú a za všetko zaplatia obyčajný ľudia“ je ukončené nenávistným útokom na politikov SaS, ktorých mužský hlas označuje ako „liberálna čvarga“.

Vo videu sa objavujú vulgárne pomenovania na adresu Lucie Ďuriš Nicholsonovej ako „liberálny hnoj,“ „krvilačná beštia,“ „odpad ľudskej spoločnosti“ a Richarda Sulíka napríklad „idiot,„liberálny fanatik,“ „úplný bezmozek“ a „úplný jebo, ktorého ja z duše nenávidím“.

Kritika politikov je oprávnená a mala by byť v spoločnosti akceptovaná. Vo videu však nezaznieva kritika politických postojov, ale expresívny osobný útok a agresívne výzvy, ktorých zverejňovanie môže v spoločnosti spustiť nebezpečnú vlnu nenávisti voči spomínaným jednotlivcom.

Muž vo videu najskôr političku SaS vykreslil ako zlo, ktoré ubližuje Slovákom: „Vážení, dobre sa pozrite na tento status. Toto je odpad ľudskej spoločnosti. Toto je liberálna čvarga platená aj z našich daní, ktorá ma konať v mene ľudí, ale oni, oni robia presný opak. [...] Táto beštia, ktorá bola za vakcináciu. Teraz je za vojnu. Jasne to píše na svojom profile. [...] Prečo ešte nesedí v base, alebo minimálne v Pezinku v blázinci? Toto sú ľudia, ktorí Vám ničia životy. Vy si to neuvedomujete? Toto sú ľudia, ktorí Vám ničia imunitu, zdravie a chcú, aby ste žili v strachu. Ona podporuje jasne na svojom profile vojnu. Oni chcú mať nejakého víťaza, nie mierové rokovania za okrúhlym stolom. Ale oni chcú vojnu.“

Ďalej sa pýta: „Ako naložíme s takýmito ľuďmi, Slováci?“ Takéto sugestívne otázky majú mobilizačný potenciál. Video pomocou expresívneho jazyka vzbudzuje nenávisť voči daným politikom a môže v divákovi vzbudiť pocit urgencie zakročiť voči zlu, ktorým v tomto prípade majú byť liberálni politici.

 

Uniknutý email z nitrianskej nemocnice zneužitý na šírenie neprávd o neexistujúcej pandémii

Príspevok „Danny Kollar - pandemia tu nikdy nebola“ obsahuje obrázok emailu u internej nemocničnej komunikácie, v ktorom je napísané, že nemocnica plánuje zatvárať niektoré reprofilizované covid oddelenia z dôvodu poklesu nových pacientov s covidom. Obrázok obsahuje nadpisy: „Nie je ziadna pandemia, nikdy nebola. Vytvorili ju len media a vlada“ a tiež tvrdí, že „Sabaka, Lengvarský, Krčméry, Mikas a Matovič klamú“ pri informovaní o pandémii.

Hovorkyňa Fakultnej nemocnice Nitra pre AFP uviedla, že e-mail bol napísaný v čase, kedy situácia dovoľovala uzatvorenie dvoch z piatich reprofilizovaných oddelení. V základnom režime boli covidoví pacienti umiestňovaní v rámci Infekčnej kliniky. Jej kapacity však v najťažších vlnách pandémie nestačili, a preto musela nemocnica viackrát reprofilizovať iné oddelenia.

Interná komunikácia bola manipulatívne zneužitá na šírenie nepravdivého tvrdenia o tom, že pandémia neexistuje.

 

Záver

Televízia Jánošík sa prezentuje ako portál, ktorý chce ľudí spájať, budovať komunitu, šíriť pozitívne myslenie a propagovať zdravý životný štýl. Uverejnené príspevky však nespĺňajú základné zásady novinárskej etiky, sú manipulatívne, obsahujú osobné útoky, nepravdivé tvrdenia o pandémii covid-19, schvaľovanie ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine, konšpiračné teórie a politickú propagandu.

 

Doplňujúce screenshoty: