menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: http://www.rtps.sk/

Skóre udelené komisiou: 8,2

Posudok vypracoval/a: Matúš Ritomský, vstupná analýza Aneta Žugecová

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.
  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.
  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.
  • Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Základná charakteristika webu

Webstránky Robíme to pre Slovensko (RTPS.sk) majú formát spravodajského portálu, ktorý na úvodnej stránke zobrazuje najnovšie správy a texty, ktoré sú následne rozdelené do rubrík ako „Z domova“, „Zo zahraničia“, „Parlament“, „Analýzy“, „Názory“, „Iné“ a „O nás“. V sekcii „O nás“ je uvedená len informácia o používaní cookies, webová stránka rtps.sk však neuvádza redakčnú štruktúru, osoby zodpovedné za obsah, kontaktné informácie ani vlastnícke pozadie. 

Na základe titulnej fotky, ktorá zobrazuje slovenskú vlajku, prírodu a slovenské pamiatky, a názvu Robíme to pre Slovensko, môže návštevník nadobudnúť dojem, že sa nachádza na vlastenecky orientovanom portáli. Obsah však naznačuje, že ide o webovú stránku blízku extrémistickej strane ĽSNS.

Podpora extrémistickej ĽSNS

Poznámka: Viaceré články boli publikované pred založením hnutia Republika v marci 2021, kedy bola časť jej politikov v strane ĽSNS.

Stránka propaguje politickú stranu, ktorú expert na fašizmus a zároveň člen komisie projektu Konšpirátori.sk Jakub Drábik označili za fašistickú. Webová stránka publikuje texty podporujúce návrhy zákonov poslancov ĽSNS, ako aj ich vyjadrenia k spoločenskej a politickej situácii. Niektoré texty sú doslovne prevzaté z oficiálneho webu ĽSNS. Zdroj však nie je uvedený a čitateľ sa túto skutočnosť dozvie len priamym porovnaním.