menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.incorrect.cz/

Skóre udelené komisiou: 8.2

Posudok vypracoval: Matúš Ritomský, vstupná analýza Anna Kocúrová

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. 
  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. 
  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.


Základná charakteristika

Webová stránka Incorrect sa prezentuje ako spravodajský web, ktorý sám seba označuje ako „vypínač politickej korektnosti“. Príspevky uvedené na stránke obsahujú obrázky, ktoré „reprezentujú“ obsah príspevku, pričom predmetné obrázky sú často zosmiešňujúce a clickbaitové.

Obsah je na stránke rozdelený do rubrík „politicky nekorektní zprávy“, „rozhovory“, „skutečně nekorektně“, „streamy“, „viny a sketche“, „moderátore úde“, „komentáře a glosy“, „podcasty“, „dokumenty“, „obchod“ a „info“.

Samotný portál je rozšírený prostredníctvom viacerých sociálnych sietí, ako napríklad YouTube, Facebook, Twitter, Twitch a rovnako jeho ekvivalenty sú dostupné v podcastových verziách.

Pozadie webu

Zakladateľom webovej stránky je František Kubásek. Podľa portálu Manipulátoři František Kubásek zastrešuje projekt Stop-multikulti.cz. Ide o dezinformačný web šíriaci nenávisť z údajnej hrozby islamizácie. Daná webstránka obsahuje samostatnú rubriku „Skutečně nekorektně“, ktorá odkazuje na web Incorrect.

Medzi ďalšie spojitosti s osobou Františka Kubáseka môžeme uviesť jeho aktivitu v iniciatíve Islám v ČR nechceme, která podľa webu Manipulátoři je monitorovaná ministerstvom vnútra ako extrémistické hnutie. Ďalej František Kubásek zastrešuje aj stránku Organizace proti multikulturnímu fanatismu, ktorá má na facebookovej stránke odkaz na webovú stránku Stop-multikulti.cz a zároveň zdieľa obsah webu Incorrect.

Zároveň je František Kubásek spájaný aj s Hnutím Odchod, ktoré sa vyznačuje odporom k členstvu v Európskej únii a bojuje za vystúpenie ČR z Európskej únie. Toto hnutie ho nominovalo na post člena Rady ČT. 

Kubásek je aj hlavnou postavou videí, v ktorých sa prihovára svojim sledovateľnom. Svoje videá autor publikuje aj na YouTube, ale pre prípad, že by ich táto videoplatforma zmazala, zverejňuje ich aj na webe incorrect.cz.

 

Šírenie nepravdivých informácií o negatívnych následkoch vakcín

Vo videu s názvom „Tlak na cenzuru, posedlost ředitele ČT, Pávek se nám vysmívá – POLITICKY NEKOREKTNÍ ZPRÁVY 25/2023“ autor šíri informáciu o problémoch s plodnosťou mužov a žien po podaní vakcíny proti Covid-19, pričom uvádza, že ide o potvrdený fakt bez uvedenia relevantného zdroja.

Agentúra Reuters uvádza, že v súčasnosti nemáme dôkazy o tom, že by vakcíny proti Covid-19 spôsobovali neplodnosť u žien alebo u mužov. Dezinformácie o tom, že očkovanie spôsobuje neplodnosť už bolo mnohokrát debunkované. Vakcíny, ktoré boli schválené regulačnými orgánmi sú bezpečné a účinné.

Šírenie nepodložených tvrdení o negatívnych následkoch očkovania proti Covid-19 mylne zavádzajú sledovateľa a môžu mať vplyv pri rozhodovaní o tom, či sa dať zaočkovať. Táto podsúvaná téza tak môže ohroziť zdravie sledovateľa, pričom masové šírenie daného nepodloženého tvrdenia môže mať za následok aj ohrozenie verejného zdravia. Príznačné pre dané tvrdenie je aj vzbudzovanie strachu v spoločnosti, hlavne u mamičiek, ktoré v dôsledku pochybností odmietnu očkovanie.

 

Dezinformačné naratívy o EÚ

V spomínanom videu (v 21. min.) sa autor ďalej vyjadroval k snahám EÚ moderovať škodlivý a nezákonný obsah, pričom sa uvádza, že „Evropská Uhnie je totalitní spolek, který nechce svobodu slova...“.

Európska únia je integračné zoskupenie slobodných a demokratických krajín. Právomoci konať spoločne prostredníctvom inštitúcií EÚ na ne dobrovoľne preniesli členské štáty. Počas rozhodovania o dôležitých otázkach má každý štát hlasovacie právo.

Šírenie tvrdení o tzv. „diktáte Bruselu“ je typickým naratívom konšpiračných webov.

Autor adresuje novú právnu úpravu prijatú na boj proti nelegálnemu a škodlivému obsahu. Nie je pravdou, že Európska únia rozhoduje o „jednoliatom názore“, ako tvrdí dané video. Pravdou je, že moderácia obsahu na platformách je v pôsobnosti tej ktorej platformy. Právny rámec, ktorý usmerňuje moderovanie obsahu je založený na ochrane používateľa a výkone jeho základných práv a slobôd. EÚ žiadnym spôsobom nerozhoduje o tom, ktoré tvrdenie/príspevok sa má zmazať – to môže urobiť iba platforma.

Rovnako autor uvádza, že každá platforma, ktorá nebude spolupracovať s „vyhonenými predstavami o upravenej pravde“ bude zakázaná. Ide o manipulatívne podanú informáciu. Odkaz pod videom odkazuje na článok, ktorý popisuje vyjadrenie eurokomisárky Věry Jourovej o sankciách proti Twitteru, ktorý odstúpil od európskeho Kódexu boja proti dezinformáciám, v dôsledku čoho stúpol výskyt dezinformácií (Euractiv, Reuters).

Ochrana používateľov pred dezinformáciami je rovnako prioritou Európskej únie vzhľadom na ich negatívne dôsledky pre spoločnosť. V zmysle novej regulácie o digitálnych službách môžu dezinformácie predstavovať systémové riziko v podobe ohrozenia výkonu základných ľudských práv alebo v podobe ovplyvňovania volebných procesov a vytvárania volebnej mienky.

Autor spochybňuje aj výroky eurokomisárky Jourovej o tom, že dezinformácie môžu ovplyvniť voľby, čím by mohla byť ohrozená demokracia. Spochybňujúcou rétorikou sa autor snaží zľahčovať daný problém, ktorý bol detegovaný už pár rokov dozadu, a tým odvádza pozornosť sledovateľa od reálnej hrozby, ktorú so sebou nesú dezinformácie. Analýza Európskeho parlamentu o vplyve dezinformácií na volebné procesy zistila potrebu prijať účinné opatrenia na ich elimináciu.

Konšpiračné teórie o Veľkom resete

Video s názvom „COVID-19, the Great Reset: HOAX nebo realita?“ sa zaoberá tzv. „Veľkým resetom“.

Veľký reset je konšpiračnou teóriou, ktorá vznikla počas pandémie Covid-19. S touto teóriou sa spája meno Klausa Martina Schwaba, ktorý je zakladateľom Svetového ekonomického fóra. K. M. Schwab je autorom iniciatívy s názvom Veľký reset, ktorej jadro tvorí myšlienka, že pandémia poskytuje vzácnu príležitosť na zamyslenie sa, prehodnotenie a obnovenie nášho sveta za účelom vytvorenia zdravšej, spravodlivejšej a prosperujúcejšej budúcnosti.

Podľa článku Klausa Schwaba sa táto iniciatíva zameriava na spravodlivejšie trhy prostredníctvom zvýšenej koordinácie medzi vládami a zlepšenia obchodných dohôd, na zabezpečenie toho, aby vládne výdavky podporovali spoločné ciele, ako je rovnosť a udržateľnosť, a na využívanie inovácií na podporu verejného blaha prostredníctvom riešenia zdravotných a sociálnych problémov.

Veľký reset sa stal nástrojom v rukách konšpiračných webov vzhľadom na nejasnosť a vágnosť daného plánu. Medzi najpopulárnejšie konšpiračné teórie patria nepodložené tvrdenia, že Veľký reset je strategickou súčasťou veľkého sprisahania globálnej elity, ktorá naplánovala a riadila pandémiu Covid-19.

Autor vo videu rozoberá osobu K. Schwaba, reklamu Svetového ekonomického fóra o budúcnosti a pomocou svojich komentárov navodzuje dojem, že konšpiračná teória o Veľkom resete je skutočná a podporuje domnienky o existencii globálnej elity.

Rétoriku o Veľkom resete autor používa aj v kontexte iných videí, ako napríklad „Český tým pro GREAT RESET, Afričané z Ukrajiny, Green Deal nadevše – POLITICKY NEKOREKTNÍ ZPRÁVY 10/2022“, kde hovorí o už spomínanej reklame o budúcnosti. V danej reklame bola pasáž, ktorá uvádzala, že ľudia nebudú vlastniť majetok a budú šťastní. Dané vyobrazenie malo smerovať k prehodnoteniu materializmu a výzvu k striedmosti v záujme spoločenských kríz, ako je napríklad klimatická kríza.

Video prezentuje konšpiračnú teóriu o tom, že v budúcnosti bude všetko vlastniť investičná spoločnosť BlackRock a vedenie Svetového ekonomického fóra, pričom pre dané konštatovanie neexistuje žiaden dôkaz.

Konšpiračné teórie spájané so Svetovými ekonomickým fórum prenáša do českého priestoru prostredníctvom osôb Milana Vašinu z spoločnosti Aspen Institute a Jana Indráčka zo spoločnosti McKinsey, ktorí mali byť členmi českého digitalizačného tímu (pozn. ide o nezávislý poradný orgán vlády ČR pre digitalizáciu vicepremiéra Ivana Bartoša).

Uvedené informácie sú nebezpečné vzhľadom na to, že týmto spôsobom autor opakovane potvrdzuje a rozširuje naratív o konšpiračných teóriách o sprisahaní globálnej elity s cieľom ovládnuť svet, pričom následkom je manipulácia verejnej mienky o Svetovom ekonomickom fóre a spomínaných osôb z českého prostredia a snaží sa tým narušiť dôveru v štátne a verejné inštitúcie.

Moderácia obsahu prezentovaná ako cenzúra

Autor vo viacerých videách adresuje problém moderácie mediálneho obsahu ako cenzúru a hovorí o tom, že sú protiústavne. Príkladom je video „Obsazení mediálních rad, vládní cenzura, nahlašování a protiústavní kroky – SKUTEČNĚ NEKOREKTNĚ 46“, obsahuje konšpiračnú teóriu o tom, že vláda ČR „plánuje uplácet média, která sama označí za „profesionální“ tedy poslušná, na druhé straně ostatní bude označovat za dezinformační a snáze mazat.“

Vo videu zazneli výroky o tom, že sa vláda snaží systematicky zlikvidovať demokraciu v ČR. Autor toto tvrdenie opiera o názor, ktorý považuje boj proti šíreniu nelegálneho a dezinformačného obsahu ako zásadný zásah do slobody slova. Danou rétorikou tak autor spochybňuje kroky vlády, pričom ich vykresľuje ako svojvoľné konanie. Tieto snahy autor označuje ako vládnu cenzúru. Autor zľahčovaním danej problematiky a bez vysvetlení komplexného problému zavádza sledovateľa tým, že vláda vraj koná protiprávne a že porušuje slobodu slova.

Sloboda prejavu je základom demokratickej spoločnosti, avšak jej uplatňovanie nie je bezbrehé, a preto sú stanovené určité limity slobody slova. V súčasnosti je všeobecných faktom, že ochrana spoločnosti pred dezinformáciami a nelegálnym obsahom v tomto smere prevažuje vzhľadom na chránené záujmy celej spoločnosti (Európska komisia, Európsky parlament, Európske noviny).

Dehonestujúce komentáre voči LGBTI+ osobám

Stránka obsahuje aj vyjadrenia, ktoré označujú komunitu LGBTI+ ako „LGBT postiženci“ a „LGBT fašounky“. V popise videa „Dohoda s USA, 19 let v EU, napadení Matoviče – POLITICKY NEKOREKTNÍ ZPRÁVY 19/2023“ sa nachádza aj veta „LGBTNSDAP aktivisti napadli Matoviče“.

Autor tak dehonestujúcim a urážlivým spôsobom spojil názov komunity LGBTI+ s nacistickou stranou NSDAP (Národnosocialistická nemecká robotnícka strana).

Video, ktoré poukazuje na vyostrený konflikt jednotlivcov z LGBTI+ komunity s I. Matovičom, autor interpretuje tak, že dané incidenty odrážajú charakteristiky komunity LGBTI+ ako celku. Rétorika a manipulatívny spôsob podania môžu mať za následok povzbudzovania a šírenia nenávisti voči celej skupine LGBTI+ osôb.

Podporu neznášanlivosti umocňujú aj konšpiračné teórie o tom, že niektorí ľudia z LGBTI+ komunity nemusia patriť k sexuálnej menšine a len sa pod rúškom LGBTI+ vlajky „přišli vyřádiť ze svých ultralevicových násilníckych choutek“.

Záver

Stránka Incorrect obsahuje videá, ktorých obsah je zavádzajúci, manipulatívny a jeho účelom nie je informovať verejnosť o faktoch, ktoré sú objektívne podložené.

Príspevky webovej stránky prezentujú názory proti európskej integrácií, šíria nepravdivé informácie spojené s pandémiou Covic-19 a šíria naratív o globálnom sprisahaní, čo je typickým znakom konšpiračných webov. Videá obsahujú informácie, ktoré sú vedecky vyvrátiteľné a prostredníctvom šírenia nepravdivých informácií tak stránka manipuluje mienku sledovateľov a rozširuje naratívy podkopávajúce dôveru vo verejné inštitúcie a demokratickému zriadeniu, ktoré označuje napríklad ako „dementokracia“.

Z týchto dôvodov ho odborná komisia projektu Konšpirátori.sk zaradila na zoznam stránok so sporným obsahom.

 

Doplňujúce screenshoty: