menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.dostojneslovensko.eu/

Skóre udelené komisiou: 8.5

Posudok vypracovala: Dominika Hajdu

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá zaradenia na zoznam:

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.
  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

 

Podrobnejšie zdôvodnenie

Portál Dostojneslovensko.sk je prevádzkovaný občianskym združením OZ Dôstojnosť Slovenska. Portál sa netvári ako médium, je primárne stránkou s blogmi a príspevkami neznámych autorov. Pod jednotlivými článkami však v časti „Oz Dôstojnosť Slovenska ľudí spája nie rozdeľuje“ stojí, že stránka podáva „vysoko účinné globálne spravodajstvo“. To je samo o sebe zavádzajúce, keďže stránka nepodáva žiadne informácie o zdrojoch svojho „spravodajstva“, príspevky sú kombináciou opisov aktuálneho diania a osobných pozorovaní a komentárov. Mnohé príspevky obsahujú klamlivé a zavádzajúce informácie v oblastiach geopolitiky, klímy či zdravia.

Jednotný naratív často čitateľný za príspevkami je navodenie pocitu, že všetky oblasti života bežných ľudí sú alebo budú kontrolované „elitou“, ktorú reprezentuje EÚ, WEF, WHO a podobne. Ide teda o aplikáciu konšpiračnej teórie, podľa ktorej je za všetkými rozhodnutiami a svetovým dianím v skutočnosti „tajná elita“.

Tu je niekoľko príkladov:

Článok o zelených politikách EÚ s názvom „EÚ plánuje vyvlastnenie majiteľov domov od roku 2030“ zavádza už v nadpise. Neexistujú dostupné zdroje o tom, že by EÚ vyvlastnenie majiteľov domov do roku 2030 plánovala. Článok opisuje ciele, ktoré EÚ stanovuje v rámci programu “Fit for 55“, ktorý je mimochodom aktuálne len súborom návrhov opatrení a nie je viazaný žiadnymi právnymi normami. Medzi opatreniami je aj cieľ dosiahnuť energetickú neutralitu budov do roku 2050. Na základe tejto informácie článok straší o tom, že opatrenia povedú k nerealistickým nákladom na prerábky domov, ktoré zvýšia nájmy tak, že si ich ľudia s nižším príjmom nebudú môcť dovoliť. Článok bez dôkazov konšpiruje, že opatrenie je riadené pokynmi „zhora“ a v skutočnosti ide o vyvlastnenie.

 

Článok „Zakáže alebo zdaní Európska únia produkciu mäsa? Stručne povedané, odpoveď áno“ tiež straší a dezinformuje čitateľov. V prvom rade obsah článku nie o EÚ, ale o vnútropolitických rozhodnutiach jej členských krajín - Dánska, Holandska a Švédska o politikách na obmedzenia konzumácie mäsa. Používa chybné formulácie ako „aj keď dánska vláda a jej predstavitelia EÚ...,“ ktoré navodzujú dojem, že za politikami, ktoré článok opisuje, stojí Únia. O opatrení, ktoré by zakazovalo mäso v článku nie je žiadna zmienka.

Článok nabádajúci na vystúpenie SR z EÚ a NATO s názvom „Slovensko musí vystúpiť z EÚ, z NATO, vyhlásiť Neutralitu, proti WHO...“ okrem iného nepravdivo tvrdí, že SR do EÚ viac dáva ako z nej dostáva na základe príkladu „čísel štátneho rozpočtu za rok 2010“, na ktoré ale článok neuvádza zdroj. Podľa dostupných informácií za posledné roky (napr. od 2004 – 2015, v 2018, v 2020) je zatiaľ SR stále čistým prijímateľom finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ. Nižšie si článok sám protirečí v ďalších odsekoch, kde vypočítava, o koľko viac dostala SR z EÚ než do nej dala.