menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://www.40plus.sk/

Skóre udelené komisiou: 7,7

Posudok vypracoval/a: MUDr. Maroš Rudnay, PhD., vstupná analýza Aneta Žugecová

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.
  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.
     

Základná charakteristika a pozadie webu

Online magazín 40 plus je projektom občianskeho združenia Inštitút Trvalého Rozvoja 40+. Predsedníčkou občianskeho združenia ako aj šéfredaktorkou magazínu je Martina Valachová. Magazín si za cieľ kladie otvárať „verejnú diskusiu o možnostiach zmien podporujúcich vytváranie a obsadzovanie pracovných miest ľuďmi vo veku 40 plus.” Obsah majú tvoriť „rozhovory o ľuďoch a s ľuďmi, ktorí majú inšpiratívny príbeh, alebo vedia poradiť  čitateľom v oblasti zamestnania, podnikania, reštartu, zdravia, cestovania pre ľudí po 40ke, ktorí hľadajú nový zmysel života v práci, ale i v súkromí.” Na webe sa nachádzajú články s lifestylovou tematikou. Okrem nich však portál preberá známe konšpiračne naratívy, poskytuje nekritický priestor na propagáciu neoverených liečebných postupov a zavádzajúce, či nepravdivé medicínske tvrdenia hostí redaktori nekonfrontujú s aktuálnym vedeckým poznaním.

 

Konšpiračné teórie o Veľkom resete

Webová stránka uverejnila text Great Reset. Veľký Reset. Prečo toľko ľudí premýšľa nad tým, ako to Klaus Schwab vlastne myslel? (5.10.2022), ktorý preberá konšpiračný naratív o Veľkom resete. Táto rozšírená konšpiračná teória hovorí o globálnom sprisahaní elít, ktoré mali využiť pandémiu covidu-19 na to, aby ovládli svet. Podobne ako viacero konšpiračných teórií aj v tejto nájdeme kúsok pravdy. Pravdou je, že existuje iniciatíva Svetového ekonomického fóra s názvom Veľký reset. Samotný autor Klaus Schwab predstavil myšlienku za iniciatívou nasledovne: „Pandémia predstavuje vzácnu, ale obmedzenú príležitosť na zamyslenie sa, prehodnotenie a obnovenie nášho sveta s cieľom vytvoriť zdravšiu, spravodlivejšiu a prosperujúcejšiu budúcnosť.“  Plán sa dotýka širokého spektra tém od technológií, klimatickej zmeny a budúcnosti práce až po medzinárodnú bezpečnosť. Napriek tomu, že sa mu venuje podcast a 280-stranová kniha, plán je málo špecifický a nie je jasné, čo konkrétne by v praxi znamenal. Práve nejasné formulácie a vytrhávanie viet z kontextu vytvorili základ pre konšpiračné teórie o sprisahaní globálnej elity. Autorka Martina Valachová prezentuje text publikovaný na webe 40 plus ako recenziu na slovenský preklad knihy COVID-19. Veľký reset od K. Schwaba a Thierry Mallereta.

Článok obsahuje odkaz na internetový obchod vydavateľstva Torden, ktorý knihu predáva. Portál Aktuality upozornil na to, že toto vydavateľstvo vydáva knihy šíriteľov prokremeľskej propagandy a aj kvôli jeho prítomnosti sa na knižnom veľtrhu Bibliotéka odmietlo zúčastniť vydavateľstvo Artforum.

M. Valachová v úvode textu píše, že názory na knihu sa rôznia, pričom konšpiračný naratív o sprisahaní elít kladie na úroveň iných úvah o knihe: „Ihneď sa našli aj ľudia, ktorí napísali, že je to kniha o tom, aký plán s nami majú mocní. Ale našli sa aj ľudia, ktorí upozorňovali, že kniha je mienená v dobrom a sú v nej len hypotézy, a vlastne nás má upozorniť na to, čo sa deje.

Autorka za „zvláštny” označuje „pohľad autorov na záchranu vďaka vakcíne, ako jedinej ceste, bez akejkoľvek diskusie o možnej liečbe” a túto úvahu ukončuje slovami: „Preto sa mi osobne zdá pohľad autorov buď ako veľké veštenie, alebo ako naplánovaná vec, o ktorej vedeli. Toto nech si každý vysvetlí po svojom. Nerada by som konšpirovala… A takto vnímam celú knihu.” Ďalej v texte píše: Autori upozorňujú na to, čo všetko sa môže stať. Je to napísané tak, že to mienia v dobrom. Ak sa tie deje uskutočnia (a mnohé sa diali a dejú), nikto nebude môcť povedať, že sme neboli upozornení. Dokonca to aj v kapitole o dystopii píšu…” Čitateľ môže nadobudnúť dojem, že autorka naznačuje, že K. Schwab a T. Malleret vedeli dopredu, čo sa bude diať vo svete, pretože to je súčasťou plánu. Ignoruje pri tom fakt, že uprednostňovanie prevencie vo forme očkovania pred liečbou je základným pravidlom pri každom infekčnom ochorení, kde je očkovanie k dispozícii – náklady na očkovanie a riziká z neho vyplývajúce pre pacienta sú vždy absolútne zanedbateľné v porovnaní s možnými rizikami naplno rozvinutého ochorenia ako aj socioekonomické následky jeho liečby. Práve takéto úvahy podporujú konšpiračné myslenie.

 

Nepravdivé tvrdenia o vakcínach proti covidu

Webový portál 40 plus zverejnil niekoľko príspevkov, ktoré spochybňujú účinnosť a bezpečnosť vakcín proti covidu. Články pritom dávajú nekritický priestor známym antivaxerom a pseudoautoritám, ktorí sú v rozhovoroch prezentovaní ako odborníci na danú tému. Ich vyjadrenia mohli viesť k neochote jednotlivcov dať sa zaočkovať vo falošnom domnení, že konajú v súlade s vedeckými poznatkami. Takéto rozhodnutie by ohrozilo nielen ich zdravie a zdravie ľudí v ich okolí, ale aj verejné zdravie v krajine, napriek tomu, že vedecký konsenzus považuje vakcíny proti covidu za bezpečné a účinné.

Príkladom je rozhovor s Jánom Lakotom Ján Lakota: Táto vakcína je veľká neznáma a nevieme, čo sa s človekom v priebehu mesiacov udeje z 28.5.2021. Lakota je vedecký pracovník Centra experimentálnej medicíny SAV a dlhoročný lekár - onkológ a hematológ, ktorý značnú časť kariéry venoval skúmaniu spontánnej regresie nádorov a dosiahol reálne vedecké výstupy. Počas pandémie covidu-19 sa stal hviezdou dezinformačných médií vďaka svojim výrokom, ktoré spochybňovali vedecký konsenzus o vakcínach. Voči jeho výrokom o vakcínach sa ohradilo aj Biomedicínske centrum SAV: „Zásadne nesúhlasíme s názormi Dr. Lakotu a odsudzujeme spôsob, akým deformuje, spochybňuje a selektívne zamlčuje vedecké a medicínske poznatky o význame očkovania v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. Je veľmi nešťastné, že v snahe akýmkoľvek spôsobom získať „obdiv“ laickej verejnosti sa neštíti dehonestovať vedcov a nielen ignorovať, ale aj znevažovať vedecký pokrok a šíriť dezinformácie.”

Aj v rozhovore uverejnenom magazínom 40 plus šíri J. Lakota zavádzajúce tvrdenia o covidových vakcínach. Lakota vysvetľuje svoje tvrdenie: „táto vakcína je veľká neznáma a nevieme, čo sa s človekom v priebehu ďalších mesiacov udeje,“ tým, že vývin vakcíny bol príliš rýchly a “testované objekty” neboli pozorované dostatočne dlhú dobu na to, aby sa zistili nežiadúce účinky. Ani zvýšený objem finančných prostriedkov nemohol podľa neho urýchliť vývoj vakcíny. Lakota má pravdu, keď tvrdí, že bežný vývoj vakcín trvá niekoľko rokov. Ministerstvo zdravotníctva SR však vysvetľuje faktory, ktoré urýchlili vývoj vakcín proti covid-19, pričom však boli zachované štandardy bezpečnosti vakcín. Medzi nimi aj to, že sa do vývoja vakcín sústredilo veľké množstvo ľudských a finančných zdrojov a proces schvaľovania vakcín bol administratívne zjednodušený. Za normálnych okolností jednotlivé fázy predklinického a klinického skúšania nasledujú postupne jedna za druhou. V prípade vakcín proti covidu sa spúšťali súbežne - ešte predtým, než bolo dokončené prvé kolo, začalo druhé kolo. Väčšiemu riziku tak môžu byť potenciálne vystavení dobrovoľníci v jednotlivých fázach klinického skúšania, ale výsledná vakcína prešla všetkými fázami rovnako ako akákoľvek iná vakcína a je preto rovnako bezpečná.

Lakota v rozhovore tvrdí: „Očkovaním doslova „ženieme“ vírus do toho, aby mutoval. Nie je pravdou, že očkovaním zabránime vzniku nových mutácií. Naopak, očkovaním ich vznik podporujeme.Neexistujú vedecké dôkazy, ktoré by podporovali tento výrok. SARS-CoV-2, podobne ako iné vírusy, sa niekedy pri replikácií zmení a tak môžu vznikať nové varianty. Čím rýchlejšie sa vírus šíri, tým častejšie sa replikuje a tak sa zvyšuje pravdepodobnosť, že dôjde k jeho zmenám, vysvetľuje Svetová zdravotnícka organizácia.

Lakota v rozhovore súhlasí s tvrdením moderátorky, že „na jeseň budú viac postihnutú ľudia, ktorí sa dali zaočkovať .“ Ťažší priebeh u očkovaných má byť spôsobený  aj „PAH (prvotným antigénovým hriechom)” a „ADE (protilátkovým indukovaným zhoršením infekcie)”: “Očkovaní ľudia vytvoria protilátky proti S bielkovine „originálneho“ vírusu. Neočkovaní, samozrejme, nie. Pri infekcii vírusom s mutovanou S bielkovinou sa imunitný systém neočkovaných bude brániť „prirodzene“, vzhľadom na to, že pôjde o infekciu, s ktorou sa doteraz nestretol.” Fact-checkeri opakovane označili tvrdenie o tom, že by vakcíny proti covidu spôsobovali ťažší priebeh choroby kvôli ADE za zavádzajúce (Reuters, AAP). ADE je skratka pre reálny, ale zriedkavý jav zosilnenia vírusovej infekcie závislej od protilátok. Ide o potenciálne smrteľný jav, pri ktorom väzba vírusu na suboptimálne protilátky zvyšuje jeho vstup do hostiteľských buniek a následne jeho replikáciu. Vedci pri vytváraní vakcíny pôvodne uvažovali o riziku ADE a počas klinických skúšok bol tento fenomén prísne sledovaný, avšak výskum ani klinická prax do dnes nezaznamenala žiadne prípady ADE v súvislosti s covidovými vakcínami (Science, MedPage Today, Children’s Hospital of Philadelphia). Naopak, vakcíny sú účinnou a bezpečnou ochranou proti ochoreniu covid-19.

Autorka sa v rozhovore odvoláva na reportáž Reportéri, ktorú odvysielalo RTVS. Štyri dni pred pridaním rozhovoru s Lakotom RTVS skutočne odvysielala časť programu Reportéri, ktorá bola venovaná očkovaniu proti covid-19. RTVS odvysielaním tejto časti porušilo zákon, pretože obsahovala informácie o rizikách očkovania, no neboli dostatočne vyvážené prezentáciou prínosov vakcinácie v čase pandémie. Tým podľa Rady pre vysielanie a retransmisiu „došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť politicko-publicistického programu“.

Ďalším príkladom je rozhovor Peter Weis: Niekto sa tu snaží vytvoriť dve skupiny ľudí. Jednu s väčšími právami, než má mať tá druhá (14.6.2021), v ktorom respondent spája vakcíny proti covidu s pojmom génová terapia: „Nazývať tieto látky vakcínami je minimálne sporné, nakoľko nespĺňajú základné legislatívne podmienky, aby mohli byť vôbec vakcínami nazývané. Marketingovo však pojem vakcína znie určite bezpečnejšie ako trebárs experimentálna génová terapia, ktorú by ste nepodstúpili, aj keď by vám zaplatili.” Portál Lovci šarlatánov, ktorý sa zameriava na medicínske dezinformácie, upozornil, že takéto označenie mRNA vakcín môže vo verejnosti vyvolať nepodložený strach z vakcín. „Génová terapia je v skratke typ liečby niektorých ochorení, kedy sa vysekne časť „chorej“ DNA a nahradí sa zdravou,” vysvetľuje zjednodušene princíp génovej terapie lekár Ján Slopovský. „Na to, aby vám mRNA vakcína mohla zmeniť DNA, by musela prekonať množstvo obranných mechanizmov, ktoré sa vyvinuli v priebehu evolúcie, a ktorých cieľom je zabrániť presne tomu, aby sa akákoľvek bunkou potulujúca sa mRNA mohla dostať do jadra bunky (kde sa nachádza DNA) a zapísať sa spätne do nášho genómu. Ak by sa to stalo, spôsobilo by to v bunke obrovský chaos a takáto bunka by neprežila – inak povedané, nebolo by to zlučiteľné so životom. O tomto hovorí základná dogma molekulárnej biológie,” dodáva. Na tom, že mRNA vakcíny nedokážu zmeniť DNA existuje široký vedecký konsenzus (Unicef, Australian Department of Health and Aged Care, Reuters, AP news).  Podľa portálu Veda na dosah„génová terapia a očovanie mRNA vakcínou dva veľmi odlišne prebiehajúce procesy.” Preto považujeme vyjadrenia P. Weisa za zavádzajúce.

 

Ivermektín: nekritická propagácia neoverenej liečby covidu-19

Martina Valachová necháva v rozhovore Juraj Mesík: Mŕtvi pribúdajú tempom 100-200 ľudí denne. Naše zdravotníctvo ich v dôsledku korupcie nelieči správne z 23.1.2021 respondentovi nekritický priestor na propagáciu ivermektínu ako lieku pre pacientov s  covidom-19. Portál do marca 2021 aktualizoval článok o informácie o dostupnosti ivermektínu v slovenských lekárňach. Ivermektín na liečbu covid-19 neodporúča Vládna agentúra USA pre správu potravín a liečiv (stanovisko z októbra 2021), ani Európska lieková agentúra (stanovisko z marca 2021). Antiparazitický liek ivermektín dosiahol v predklinických štúdiách, teda na izolovaných bunkových kultúrach “mimoriadny brzdiaci efekt na syntézu vírusovej RNA” a mohol byť vnímaný ako potenciálna liečba covidu. Neskôr sa objavili štúdie, ktoré potvrdzovali pozitívny účinok ivermektínu už priamo na pacientoch. V marci 2021 boli publikované výsledky randomizovanej a dvojito zaslepenej štúdie, ktoré nepodporovali užívanie ivermektínu na liečbu mierneho covidu. Autori štúdie však priznali potrebu ďalšieho výskumu. Na začiatku roka 2021, keď bol rozhovor s J. Mesíkom publikovaný používali na ivermektín na liečbu covidu-19 viacerí slovenskí lekári, aj keď priznávali, že neexistovali striktné vedecké dôkazy o jeho účinnosti. Ivermektín mal do augusta 2021 na Slovensku schválené povolenie na prevenciu a liečbu pacientov s covidom. Tvrdenia, ktoré bez vedeckých dôkazov propagovali ivermektín ako všeliek na covid-19 a/alebo náhradu očkovania však mohli ohroziť zdravie ľudí. Objavili sa prípady, kedy si pacienti zohnali ivermektín bez vedomia lekára a jeho užívaním si poškodili pečeň. Samotný J. Mesík v rozhovore nekriticky obhajuje liečbu ivermektínom. Výroky J. Mesíka o očkovaní a liečbe covidu označili viacerí odborníci za zavádzajúce.

 

Záver

Webový portál 40 plus sa prezentuje ako magazín pre čitateľov po štyridsiatke a má niektoré znaky serióznych médií - uvádza mená autorov článkov, transparentne zverejnila kontakt redakcie a občianskeho združenia, ktoré je za obsah zodpovedné. Okrem lifestylových článkov web preberá známe konšpiračné naratívy, nekriticky propaguje neoverené liečebné metódy a necháva respondentom priestor na šírenie zavádzajúcich a nepravdivých zdravotníckych tvrdení. Z uvedených dôvodov ho komisia projektu Konšpirátori.sk zaradila na zoznam webov so sporným obsahom.

 

Doplňujúce screenshoty: