menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: https://protest.novemedia.sk/

Skóre udelené komisiou: 8,4

Posudok vypracoval/a: Matúš Ritomský, vstupná analýza Aneta Žugecová

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.
  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

 

Základná charakteristika webu

Webovú stránku Protest prevádzkuje občianske združenie Nové médiá o.z., ktorého riaditeľ Patrik Sýkora je aj jediným autorom článkov na webe Protest.  Web sa na prvý pohľad odvoláva na kresťanstvo, na hlavnej stránke sú umiestnené odkazy na viaceré preklady Biblie, v hornej časti obrazovky je umiestnený citát z Biblie a autor stránky v úvode píše, že „Toto som prijal v Duchu Svätom a nech každý v Duchu aj rozsúdi toto posolstvo.“

Obsah webu je rozdelený do piatich rubrík – Biblia, Cirkev, Názor, Rodina a Spoločnosť. Zámerom portálu je „konfrontovať moderný životný štýl s biblickými hodnotami,“ ktoré považujú „za základ budovania kresťanského charakteru jednotlivcov a celej krajiny“.  

Webová stránka sa charakterizuje ako „názorovo subjektívni blog.“ Sloboda vierovyznania ako aj konfrontácia hodnôt so životným štýlom je legitímnou súčasťou demokratického usporiadania  spoločnosti. V rámci toho, čo autor označuje za „subjektívny názor“, však šíri konšpiračné teórie, predovšetkým o Židoch, ktoré bez kritického zhodnotenia môžu mať vážnejšie politické dôsledky.

 

Pozadie webu

Portál má transparentne uvedenú vlastnícku štruktúru. Prevádzkuje ho občianske združenie Nové médiá o.z., ktoré sa charakterizuje ako „združenie kresťanov, ktorí majú osobný vzťah s jediným Živým Bohom.“ Na ich webovej stránke je uvedené, že sú členmi združenia Slovenská biblická spoločnosť a ich cieľom je „konfrontovať životný štýl hlavného prúdu s biblickými hodnotami.“ Medzi aktivity občianskeho združenia patrí okrem prevádzkovania portálu Protest aj vydanie CD s piesňami Patrika Sýkoru s kresťanskou tematikou a natáčanie seriálu Práca Ducha Svätého na Slovensku. Riaditeľom občianskeho združenia je Patrik Sýkora, ktorého meno sa objavuje aj pri článkoch na webe Protest.

 

Zavádzajúce tvrdenia o liberalizme, konšpirácie o Židoch a dezinformácie o Ukrajine

V úvode článku Citlivá téma – antisemitizmus z 28. mája 2019 autor odsudzuje „každý prejav nenávisti voči ktorémukoľvek národu,“ čo je v súlade s demokratickými hodnotami našej spoločnosti. Tento úvod však autora neoprávňuje šíriť konšpiračné teórie o Židoch.

Definícia antisemitizmu, ktorú autor využíva – antisemitizmus ako „nenávisť voči Židom a arabom“ je v rozpore so všeobecne prijímanou definíciou antisemitizmu ako diskriminácie Židov.  

Autor textu bez uvedenia zdroja tvrdí, že „kresťanské spoločenstvá v Izraeli sú pod neustálym útokom liberálov, ktorý ich napríklad nútia k uzatváraniu homosexuálnych manželstiev. Áno, homosexuálne manželstvá sú v Izraeli veľmi moderné a bežné.“ Toto tvrdenie je zavádzajúce, keďže podľa Pew Research Center nemôžu páry rovnakého pohlavia uzatvoriť manželstvo v Izraeli. Od roku 2006 vláda uznáva manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzatvorené v zahraničí na určité účely. Tento proces je náročnejší ako uzatvorenie manželstvá osôb rôzneho pohlavia, a preto si je len ťažko predstaviť, že by boli „homosexuálne manželstvá (...) v Izraeli veľmi moderné a bežné.“

V texte sa tiež objavuje tvrdenie: „Agentúra, ktorá usporiada „trhy s deťmi“ pre homosexuálne páry v Európskych krajinách má svoje korene práve v Izraeli.“ Autor sa neodvoláva na žiaden zdroj, a tak čitateľ nemá možnosť zistiť, o akej konkrétnej udalosti píše. V slovenskom informačnom priestore sa šírili lživé tvrdenia o „veľtrhoch detí pre homosexuálne páry,“ ktoré sa mali konať v Belgicku. Na tento dezinformačný naratív upozornila agentúra AFP. Ak by išlo skutočne o „aukcie s deťmi“, jednalo by sa o ilegálne obchodovanie s ľuďmi. Dezinformačný naratív využíval fotografie a reportáž ruskej televízie z podujatia zameraného na poskytovanie informácií mužským párom rovnakého pohlavia o možnostiach surogačného materstva v krajinách ako USA a Kanada, kde je táto prax legálna.

V ďalšej časti autor vyjadruje svoje znepokojenie nad tým, že „sa niektorí kresťanskí vodcovia ospravedlňovali za chyby Slovenského štátu spáchané na židovskom obyvateľstve,“ ale nikdy „nepočul (to neznamená, že to niekto nespravil), aby sa niektorý komunistický vodca ospravedlnil za neprávosti vykonané na kresťanoch počas obdobia komunizmu.“ Oba režimy, komunizmus ako aj nacizmus, porušovali ľudské práva obyvateľov, a sú preto odsúdeniahodné. Autor ďalej pokračuje: „Z histórie je jasné kde, kedy, ako a za koho pomoci komunizmus vznikol. Aškenázki boľševici robili všetko pre umlčanie kresťanstva a zďaleka sa o týchto udalostiach dnes toľko nepíše ako napr. o holokauste a „neprávostiach“ vykonaných na židovskom národe.“ Označenie „aškenázki“ môže vzbudzovať dojem, že ide o skomoleninu pojmov Aškenázi alebo Aškenázski Židia, ktorými sú označovaní Židia prevažne stredo- a východoeurópskeho pôvodu. Slovné spojenie „aškenázki boľševici,“ tak nápadne pripomína konšpiračnú teóriu o židobolševizme, ktorá bola rozšírená v 20. storočí aj nemeckými nacistami.

Článok okrem toho preberá dezinformačné naratívy o Ukrajine, „kde banderovskí nacisti pomali prevzali vojenskú moc v krajine, vyvražďujú vlastný národ na východe krajiny a snažia sa prepísať vlastné dejiny nebezpečnými nezmyslami.“ Portál Manipulátoři.cz debunkoval tvrdenia o genocíde páchanej Ukrajinou na východe krajiny, pričom upozornil, že ide rovnako ako aj pri tvrdeniach o „banderovských nacistoch“, o naratív, ktorý šíri ruská propaganda.

Článok Pokrivení židia – Vojna na Ukrajine zo 7.8.2023 stavia do paralely situáciu na Ukrajinu a  situáciu Slovenska v 90. rokoch s fiktívnymi prvkami pre, podľa slov autora, „pochopenie súčasného stavu a jeho vzniku“: „Pre lepší model situácie na Ukrajine si skúsme predstaviť Slovensko v divokých 90tych rokoch. Vládne Mečiar spolu so slovenskou krajnou pravicou a aj vo vedení maďarskej menšiny ľudia vyznávajúci hodnoty maďarskej krajnej pravice.“

Patrik Sýkora píše: „Problém by vznikol v momente, ak by sa vyše 90%ná väčšina maďarskej komunity na Slovensku vyjadrila za samostatnosť, resp. pripojenie k Maďarsku a časť územia Slovenska by sa podarilo „oslobodiť“ maďarským nacionalistom spod rúk slovenského utláčateľa a „vyčistiť“ oblasť od prípadných kolaborantov.“ V kontexte paralely s Ukrajinou môže čitateľ ľahko nadobudnúť dojem, že 90 % obyvateľov Krymu sa vyslovilo za odtrhnutie Krymu od Ukrajiny. Podobný výsledok malo aj referendum vyhlásené v roku 2014 na Kryme. Toto referendum však nebolo v poriadku z viacerých dôvodov: bolo protiústavné, kampaň bola jednostranná a krátka a otázka nebola jasne formulovaná.

Ďalšie tvrdenie z textu: „vedieme vojnu na vlastnom území a napádame vlastné obyvateľstvo,“ tiež pripomína tvrdenia kremeľskej propagandy, ktorými Rusko legitimizuje porušenie medzinárodného práva a útok na suverénny štát. Kremeľská propaganda tvrdí, že Ukrajina na východe zabíjala svoje obyvateľstvo, čo však portál Manipulátoři.cz označili za nepravdu. V podobnom duchu je aj výrok: „Po ôsmich dňoch ťažkého bombardovania a útokov na civilné obyvateľstvo (priklonené maďarskej strane) by sme vyprovokovali situáciu k tomu, že susedná krajina k nám vojde s vojenskou silou, aby ochránila ľudí, ktorí sú na jej strane,“ ktorý priamo prenáša vinu za vojnu na napadnutú krajinu.

Text Pokrivení židia – Nastolenie dezinformačnej éry z 8.2.2023 šíri konšpiračnú teóriu o Novom svetovom poriadku: „Mnoho sa dnes píše a hovorí o novom svetovom poriadku (NSP). Väčšina informácií pochádza z dosť nedôverihodných zdrojov, ktoré spôsobujú nerelevantnosť celej témy. Žiaľ opak je pravdou. Bežný človek bez záujmu nemá možnosť dopátrať sa k faktom, pretože lobistické skupiny NSP sú hlboko zakorenené v nadnárodných skupinách a pod hlavičkami rôznych neziskových organizácií. Pracujú usilovne v pozadí rôznych komisií nadnárodných blokov napr. Organizácie spojených národov, Svetovej zdravotníckej organizácie a iných, odkiaľ riadia procesy a upratujú „neporiadok“.“ Ide o sprisahanie o elitárskej štruktúre, ktorá chce prostredníctvom globalizácie a medzinárodných organizácií upevniť svoju moc. Svetová dominancia má odstrániť suverénne štáty a nastoliť totalitu. Podľa Patrika Sýkoru majú túto elitu tvoriť „pokrivené židovské skupiny, ktoré kvôli moci a peniazom – peniazom a moci manipulujú svetonázor a nálady národov.“ Autor pritom zdôrazňuje, že nechce vyvolávať nenávisť voči Židom lebo má ísť len o malú časť židovského obyvateľstva. Čitateľ môže ľahko stratiť dôveru v západné štruktúry a naše členstvo v medzinárodných organizáciách. Diskusia o fungovaní medzinárodných organizácií je legitímna, ale mala by byť založená na faktoch a racionálnych argumentoch, a nie na nepodložených tvrdeniach o sprisahaniach.

Patrik Sýkora v texte odkazuje aj na knihu Protokoly sionských mudrcov:Keď si človek uvedomí sled udalostí od konca 19. storočia, kedy bola táto kniha predstavená ako úlovok tajných služieb ruského cára a porovnáva tieto plány sionistov s históriou prvej a druhej svetovej vojny, tak je naopak ťažké uveriť tomu, že by malo ísť o konšpiráciu.“ Podľa historikov je pôvodný dokument účelový podvod, ktorý dala zostaviť ruská cárska tajná polícia na začiatku 20. storočia. Na text sa neskôr odvolával aj Adolf Hitler a ľudácka propaganda Slovenského štátu a dokument tak pripravil pôdu pre holokaust. Napriek tomu, že ide o účelový podvrh, ho dnes propagujú rôzne rasisticky a antisemitsky zmýšľajúce skupiny s cieľom prehĺbiť nenávisť voči Židom. 

 

Záver

Portál Nové Slovo sa prezentuje ako kresťanský, „názorový a subjektívny blog.“ Pod rúškom názorov a kresťanského obsahu však šíri konšpirácie, myšlienky, ktoré majú potenciál podnecovať náboženskú nenávisť a antisemitizmus, teórie o svetovom sprisahaní na pozadí, ktorého majú stáť Židia ako aj naratívy v súlade s kremeľskou propagandou. Z týchto dôvodov ho odborná komisia projektu Konšpirátori.sk zaradila na zoznam stránok so sporným obsahom.

 

Doplňujúce screenshoty: