menu-cancel-iconMENU SK / EN

Formulár bol úspešne odoslaný

Ďakujeme.

URL adresa webu: http://www.allatra.sk/

Skóre udelené komisiou: 7.8

Posudok vypracoval: Matúš Ritomský

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.
  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď

 

Základná charakteristika

Webstránky AllatRa spravuje ezoterické zoskupenie, ktoré vzniklo na Ukrajine. Toto zoskupenie samé seba nazýva ako „Medzinárodné spoločenské hnutie“, médiá ho popisujú aj ako „new age náboženskú sektu“ alebo „duchovné hnutie“ či kombináciu „kultu, ezoteriky a pseudovedy“.

Na samotnej stránke sa v sekcii O nás návštevník dočíta: „ALLATRA je ALLATRA, to je tvorivá sila Boha. To je to, čo je v každom z nás. To je tvorivá sila Božskej lásky, ktorá nás všetkých spája, ktorá spája všetkých ľudí na svete.“ Prípadne: „Ak sa človek odvráti od ALLATRA, odvráti sa od Boha, zvolí si diabla. Ale človek, ktorý nasleduje ALLATRA, ktorý je tejto sile verný, ktorý touto silou žije, ten smeruje k Bohu, a plní svoje hlavné poslanie v tomto svete - stať sa veľkou, ohromnou, skutočnou Duchovnou bytosťou, to je to, prečo sme tu.“

Stránka ponúka na predaj knihy od autorov Anastasia Novych a Igor Michailovič Danilov. Podľa denníku Sme a webstránky Manipulátori.cz  (SME, Manipulatori.cz) ide o ústredné postavy zoskupenia. Igor Michailovič Danilov podľa denníka SME žije v Kyjeve, kde má prevádzkovať kliniku, v ktorej  vlastnou metódou lieči problémy chrbtice. Podľa religionistu Zdeňka Vojtíška sa však momentálne nachádza na Slovensku. Identita Anastasie Novych je nejasná.

Okrem predaja kníh stránka v sekcii Články a Video prináša video prednášky a texty s duchovným a ezoterickým obsahom, ale aj také, ktoré sa týkajú aktuálnych spoločenských tém a problémov (usporiadanie modernej spoločnosti, klimatické zmeny) či životného štýlu a zdravia. 
Ako kontaktné informácie sú uvedené na stránke telefónne číslo a email. Osoby zodpovedné za obsah textov a príspevkov na webe uvedené nie sú. Autori textov zvyčajne ostávajú v anonymite prípadne používajú podpis „člen MsH Allatra“.