menu-cancel-iconMENU SK / EN

The form was successfully submitted

Thank you.

URL adresa webu: www.badatel.net

Skóre udelené komisiou: 9,6

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. 

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Portál sa takmer výhradne venuje rôznym článkom odkazujúcim na zázračné liečby a moderné šarlatánstvo. Web sa zameriava na propagáciu rôznych pseuvedeckých a šarlatánskych prípravkov, ktoré návštevníkom webu aktívne ponúka prostredníctvom reklamných bannerov. 
  • Napríklad sekcia o rakovine obsahuje takmer výlučne príbehy o rôznych formách zázračnej liečby rakoviny (napr. zmrazenými citrónmi) a nepravdivých konšpiračných teóriách o sprisahaniach farmaceutov a o popieraní účinkov vedecky overenej medicíny.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 

Bádateľ zverejnil príbeh o matke, ktorá zázračne vyliečila syna doma vyrobeným olejom z kanabisu. Ako však píše Science Blogs, neexistuje jediná štúdia, ktorá by potvrdila kauzalitu medzi inhalovaním vaporizovaného kanabisu a vyliečenia z rakoviny. Autor súhlasí, že matka, ktorá podávala svojmu dieťaťu vaporizovaný kanabis, mu mohla pomôcť tĺmiť jeho bolesti. No skutočným dôvodom, prečo sa chlapcovi podarilo nakoniec úspešne prekonať rakovinu kostnej drene, boli s vyššou pravdepodobnsťou opakované snahy o náročnú liečbu na onkologickom oddelení, kde bol chlapec dlhodobo hospitalizovaný.

Stránka Bádateľ vyzýva na ignorovanie protipandemických opatrení. Podobné tematické zameranie vidieť aj na iných weboch s dezinformačným obsahom. Tvrdenia z článku sa nezakladajú na pravde, vyvracajú ich mnohé zdroje overených informácií vrátane ministerstva zdravotníctva. Okrem absurdných tvrdení, že zahaľovanie tváre zneužívajú zločinci na konanie lúpeží, si autor článku pomohol aj vytrhávaním informácií z kontextu. Nosenie rúška napríklad spojil s nijako nesúvisiacou chronickou kondíciou dýchania ústami, ktorej dlhodobé ignorovanie u detí a dorastu môže viesť k problémom a zmene fyziológie tváre. Tento jav sa však nijako netýka nosenia rúšok a je v populácií prítomný po stáročia.