menu-cancel-iconMENU SK / EN

The form was successfully submitted

Thank you.

URL webu: https://www.biblik.sk/

Skóre udelené komisiou: 9,7

Posudok vypracoval: Matúš Ritomský

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie.

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam:

  • Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.

  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Základná charakteristika

Stránka Biblik.sk vyzerá na prvý pohľad ako svojpomocne spravovaný blog s pomerne neprehľadnou štruktúrou a jednoduchou grafikou. V sekcii O nás uvádza biblické citáty, čo môže spolu s názvom vytvárať dojem, že hlavným obsahom webu je zdieľanie informácií a textov s náboženskou tematikou. Avšak hneď po prvých nábožensky ladených odstavcoch čitateľ naráža na tvrdenia, že „očkovanie je jedným z najväčších zločinov na tejto planéte“ alebo že autori už podali tri trestné oznámenia „vo veci rozprašovania chemtrails“. Po bližšej analýze webu možno konštatovať, že odkazy na kresťanskú tematiku slúžia iba ako zásterka pre šírenie konšpiračných teórií, medicínskych hoaxov, dezinformácií, ale aj nenávistných prejavov.

"Očkovanie je jeden z najúčinnejších nástrojov na vyvolávanie chorôb a epidémií. Preto sa satanisti tak strašne trasú, aby preočkovali celý svet. Ak ste zdraví, odporúčame vyhýbať sa akejkoľvek vakcíne, dospelí, deti aj zvieratá - všetci by sa mali vyhýbať ich vakcínam!" hlása úvodná stránka webu a vzápätí pokračuje citátom autora podpísaného ako Miroslav Raninec: "Očkovanie je tá najväčšia špinavosť ktorú môže normálny človek vykonať na živej bytosti." 

Miroslav Raninec figuruje v registri účtovných závierok ako podnikateľ pod menom „Miroslav Raninec - biblik.sk“, ide treda zrejme o majiteľa webu. Na stránke nie je možné nájsť transparentne uvedenú štruktúru, vlastníctvo, autorov, redakciu či kontakt.  

Dezinformácie o očkovaní a pandémii 

Článok publikovaný 1. decembra 2021 s názvom Výskum potvrdzuje zvýšené riziká vakcín proti covidu. Ak by zmeny pretrvávali, môžeme očakávať epidémiu akútnych srdcových príhod, ktoré sú v 90% prípadoch smrteľné… uvádza ako zdroj webstránku v anglickom jazyku s názvom Children's Health Defense. Ide o web, ktorý je podľa magazínu Scientific American „jedným z hlavných zdrojov dezinformácií o vakcínach“.

Ďalší článok publikovaný 26. novembra 2021 má názov Dr. Vernon coleman: pokiaľ akýkoľvek lekár alebo zdravotná sestra budú podávať ľuďom vakcíny, budú zatknutí. Ako zdroj je pri tomto texte uvedená webstránka doktora Vernon Colemana vernoncoleman.org. Coleman sa v odborných kruhoch zdiskreditoval napríklad tvrdeniami, že pandémia koronavírusu je hoax a AIDS neexistuje, informovala stránka FactCheck. Ako antivakcinačného aktivistu, ktorý šíri nepravdivé tvrdenia, spomína Colemana aj magazín Scientific American. Podľa britskej fact-checkingovej stránky Full Fact šíril Colenam nepravdivé správy o povahe ochorenia covid-19 a o opatreniach, ktoré mu majú predchádzať.

Článok publikovaný 1. decembra 2021 pod názvom Satanokraciu tvoríte vy: rúškovaním, testovaním, očkovaním a dodržiavaním opatrení čI lockdownov sa už neodvoláva na zahraničné konšpiračné zdroje. Neuvedený autor v ňom priamo kombinuje biblické odkazy a primitívne útoky na protipandemické opatrenia. Anonymný autor okrem iného píše: 

"Ten, kto utečie pred strachom, padne do jamy, a ten, kto vylezie z jamy, bude lapený do smečky. ..." Jeremiáš 48:44

Kto je vykonávateľom opatrení? Vláda alebo vy sami? Strach z vírusu a nosenie rúška dnes pôsobí infekcie a plesne, na ktoré niektorí umierajú! Okrem toho, to rúško je satanský symbol, pretože čelo z Zj. 13:16 je možné preložiť aj ako prednú časť tváre. Uznanie rúška dáva určitú legitimitu aj energiu pre ďalšie svinstvá - dobrovoľné nasadenie rúška je niečo ako vyvesenie fašistickej vlajky do okna. Kde sú rúška, tam sú fašisti doma! Dobrovoľne si rúško nasadí vždy iba určitým spôsobom chorý, slabý, bojazlivý alebo propagandou zmanipulovaný človek.

Rúška ako jedno zo základných opatrení proti šíreniu ochorenia covid-19 pritom odporúčajú popredné svetové zdravotnícke organizácie, napríklad WHO, CDC či ECDC. Strašením a odrádzaním od nosenia rúšok autor preukázateľne ohrozuje verejné zdravie a prispieva tak k šíreniu ochorenia spôsobujúceho obrovské škody na zdraví, životoch aj fungovaní spoločnosti.

Nenávistný slovník, extrémizmus a agresívny bulvár

Okrem konšpiračných teórií a zavádzajúcich informácií sa na webe objavuje aj nenávistný a agresívny slovník. V jednom článku napríklad autor článku píše, že ak by mal vlastný podnik a policajti alebo hygiena by mu ho chceli zavrieť, bol by "pripravený ich aj pozabíjať". 

Popri nenávistných prejavoch na webstránke nájdeme aj odkazy a propagáciu extrémne pravicových politikov, napríklad Mariana Kotlebu alebo Milana Uhríka.

V rámci šírenia agresívnej protiočkovacej propagandy sa web neštíti ani zneužiť smrť známych osobností, napríklad speváka Miroslava Žbirku. Po jeho úmrtí, ktoré podľa oficiálnych správ súviselo s opakovanými zápalmi pľúc, web publikoval text, ktorý sa snaží dať jeho smrť do súvislosti s očkovaním.

Webstránka Biblik opakovane šíri aj dezinformácie od svetovo známych konšpiračných teoretikov a dezinformátorov, ako je napríklad Alex Jones alebo David Icke.

Screenshoty

 

 

 

Záver

Stránka Biblik zneužíva prvky kresťanského náboženstva na šírenie nebezpečných konšpiračných teórií, hoaxov, dezinformácií, pričom neváhajú propagovať ani politický extrémizmus, používať agresívny a nenávistný slovník, ohrozovať ľudské zdravie. Web tak priespieva k narúšaniu demokratického poriadku a pokojného spolunažívania. Stránka spĺňa všetky kritéria projektu Konšpirátori pre zaradenie na zoznam nebezpečných a nedôveryhodných stránok.