menu-cancel-iconMENU SK / EN

The form was successfully submitted

Thank you.

URL adresa webu: www.protiprudu.org

Skóre udelené komisiou: 9,8

Posudok vypracoval: Tomáš Kriššák

 

Upozornenie: Posudok je osobným vyjadrením konkrétneho člena komisie k predmetnému webu. Posudok bol vypracovaný až po nezávislom hodnotení webu jednotlivými členmi komisie a nevyjadruje názor celej komisie. 

 

Zistené kritériá pre zaradenie na zoznam

  • Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď.

  • Stránka obsahuje konšpiračné teórie a “bludy”, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. 

  • Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. "vyrovnávanie si účtov", hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.

  • Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje, atď.

Podrobnejšie zdôvodnenie

  • Portál obsahuje rôzne manipulatívne podané články. Čitateľ tu nájde účelovú démonizáciu moslimov, téma migrácie je zneužívaná na posilňovanie rôznych strachov a stereotypov.
  • Autorom viacerých článkov je Marián Magát, extrémista, ktorý v minulosti kandidoval za stranu ĽSNS. Verejnosti je však známy najmä svojím otvoreným spochybňovaním holokaustu. 
  • Portál publikuje rôzne konšpiračné teórie, ktorých cieľom je navodiť strach a hnev publika.

Príklady článkov

Upozornenie: Tieto príklady slúžia iba na ilustráciu obsahu daného webu. Nie sú jediným a výlučným podkladom pre hodnotenie komisie. 

Stránka propaguje literatúru, ktorá nesie prvky antisemitizmu, rasizmu, pro-kremeľskej propagandy a cieleného podnecovania k nenávisti. Autorom jednej z promovaných publikácii je práve extrémista Magát. Kniha Židokracia stavia na antisemtiských konšpiračných teóriách. 

"Ovládajú židovské kruhy dianie vo svete? Majú prsty vo vysokej politike? Stáli za všetkými veľkými revolúciami, počnúc od tej vo Francúzsku (1789)? Stoja za Európskou úniou od jej vzniku? Aký vplyv majú na imigráciu do Európy z Afriky? Sú to hlavní propagátori imigrácie? Do akej miery zneužívajú holokaust? Je holokaust len nástroj propagandy k dosiahnutiu ich záujmov? Je vlastne všetko, čo sa o holokauste tvrdí pravda?"  Takéto otázky sa pýta autor knihy. 

Autor sa svojimi antisemitskými postojmi nijako netají. Magát v prejave na pražskom Staromestskom námestí v roku 2015 napríklad hovoril o plánovanej imigrácii ako o genocíde páchanej na českom a slovenskom národe. Tiež hovoril o tom, že nenávidí sionistov a že multikultúra spôsobí zánik všetkých národov. Za tieto tvrdenia čelil obvineniam z hanobenia rasy a národa. Prokurátor však nakoniec vzal žalobu späť.


Ďalší text o holokauste je - podobne ako iné články na tomto portáli - súhrnom názorov znevažujúcich a relativizujúcich holokaust. Autor sa v článku pohráva s myšlienkami, ktoré sú populárne hlavne v extrémistických kruhoch. Holokaust vraj židovská obec zneužíva na rôzne ciele, ako napríklad koncentráciu moci a majetku. 

Autor tiež obvinil židovskú obec zo snahy obohatiť sa, keď z istiny určenej na odškodnenie obetí holokaustu obec nakúpila cenné papiere Slovenskej republiky. V skutočnosti však obec len chránila výnosy pre osoby, ktorým sú tieto prostriedky určené. Nákup sa totiž udial v roku 2004, kedy výrazne klesli úrokové sadzby. To však už autor v texte nespomína.
Text sa končí relativizáciou holokaustu a falošným tvrdením, že skutočný holokaust prežívajú ľudia v zlej sociálnej situácii: "A za tým všetkým stojí ľudská chamtivosť, neúcta ku skutočným obetiam holokaustu, ktoré zomierajú, pretože nemajú na zaplatenie liekov ani zdravotnej opatery."